Календар на събитията

Monthly View
See by month

Monthly View

юни 2017
юни 2017
01-10
Юни
07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

10-06
Май
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ

01
Юни
Фестивали и чествания

Тържествено честване на деня на детето

Музей "Земята и хората"

01
Юни
Спортни събития

Цветята на България

Зала "Арена Армеец"

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

01
Юни
Музикално и танцово изкуство

Детски празник

01
Юни
Музикално и танцово изкуство

С УСМИВКА И ПЕСЕН, СВЕТЪТ Е ЧУДЕСЕН

01
Юни
Музикално и танцово изкуство

Концерт на Bulgerian Voices - Berlin

01-13
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ МОНО 2017

01-10
Юни
07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

10-06
Май
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

02
Юни
Музикално и танцово изкуство

ТРИТЕ ПРАСЕНЦА

Национална опера и балет

02
Юни
Музикално и танцово изкуство

КОНЦЕРТ ЗА БЕБОЦИ

Национална опера и балет

02
Юни
Музикално и танцово изкуство

ПАТЕТИЧНО

Зала "България"

02
Юни
Музикално и танцово изкуство

Рецитал на АСЕН ТАНЧЕВ, пиано

Зала "България"

01-13
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ МОНО 2017

01-10
Юни
03
Юни
Спортни събития

NNKids Run детско бягане

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

10-06
Май
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ

03
Юни
Фестивали и чествания

Фестивал София Влог Фест

03-30
Юни
Юли
06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

03
Юни
Спортни събития

5 KM RUN

03
Юни
Музикално и танцово изкуство

КОНЦЕРТ ЗА БЕБОЦИ

Национална опера и балет

03
Юни
Музикално и танцово изкуство

ТРИТЕ ПРАСЕНЦА

Национална опера и балет

03
Юни
Музикално и танцово изкуство

СПЯЩАТА КРАСАВИЦА

Национална опера и балет

03
Юни
Музикално и танцово изкуство

ЧЕСТ

Зала "България"

01-13
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ МОНО 2017

01-10
Юни
07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

10-06
Май
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ

03-30
Юни
Юли
06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

04
Юни
Музикално и танцово изкуство

КОНЦЕРТ ЗА БЕБОЦИ

Национална опера и балет

04
Юни
Музикално и танцово изкуство

МЕЧО ПУХ

Национална опера и балет

04
Юни
Музикално и танцово изкуство

ФОРТИСИМО ФАМИЛИЯ
ОЛИВЪР ТУИСТ

Зала "България"

04
Юни
Музикално и танцово изкуство

СПЯЩАТА КРАСАВИЦА

Национална опера и балет

04
Юни
Музикално и танцово изкуство

ВИРТУОЗНО с Пламена Мангова,
Борис Бровцин и Александър Бузлов

Зала "България"

01-13
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ МОНО 2017

01-10
Юни
07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

10-06
Май
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ

03-30
Юни
Юли
06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

05
Юни
Музикално и танцово изкуство

ВЕСЕЛИЯТ МОЦАРТ

Зала "България"

05
Юни
Музикално и танцово изкуство

Национален балет на Грузия
Сухишвили - София

Национален дворец на културата

01-13
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ МОНО 2017

01-10
Юни
07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

10-06
Май
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ

03-30
Юни
Юли
06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

06
Юни
Музикално и танцово изкуство

ФЛЕЙТА И АРФА

Зала "България"

06
Юни
01-13
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ МОНО 2017

01-10
Юни
07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

03-30
Юни
Юли
06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

07
Юни
Музикално и танцово изкуство

Национален балет на Испания

Национален дворец на културата

01-13
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ МОНО 2017

01-10
Юни
07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

03-30
Юни
Юли
06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

08
Юни
Музикално и танцово изкуство

Концерт на „Симфониета „София“

08
Юни
Музикално и танцово изкуство

ТАТКО ЮБЮ

Зала "България"

01-13
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ МОНО 2017

01-10
Юни
07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

03-30
Юни
Юли
06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

09-11
Юни
Фестивали и чествания

Фестивал София Десерт Фест

09
Юни
Музикално и танцово изкуство

ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА

Национална опера и балет

01-13
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ МОНО 2017

01-10
Юни
07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

10-11
Юни
03-30
Юни
Юли
06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

10
Юни
Спортни събития

5 KM RUN

09-11
Юни
Фестивали и чествания

Фестивал София Десерт Фест

10
Юни
Музикално и танцово изкуство

КОЗЕЛЪТ СЪРДИТКО

Национална опера и балет

10
Юни
Музикално и танцово изкуство

КОНЦЕРТ ЗА БЕБОЦИ

Национална опера и балет

10-11
Юни
Музикално и танцово изкуство

Рок фест „Цвете за Гошо”

10
Юни
Музикално и танцово изкуство

МЕЧО ПУХ

Национална опера и балет

10
Юни
10
Юни
Музикално и танцово изкуство

Концерт на Мила Георгиева

Зала "България"

01-13
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ МОНО 2017

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

10-11
Юни
03-30
Юни
Юли
06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

09-11
Юни
Фестивали и чествания

Фестивал София Десерт Фест

11
Юни
Музикално и танцово изкуство

КОНЦЕРТ ЗА БЕБОЦИ

Национална опера и балет

11
Юни
Музикално и танцово изкуство

ШЕГОБИШКО НА ОСТРОВА НА ЧУДЕСАТА

Национална опера и балет

10-11
Юни
Музикално и танцово изкуство

Рок фест „Цвете за Гошо”

11
Юни
Музикално и танцово изкуство

ТРИТЕ ПРАСЕНЦА

Национална опера и балет

01-13
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ МОНО 2017

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

03-30
Юни
Юли
06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

01-13
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ МОНО 2017

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

03-30
Юни
Юли
06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

01-13
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ МОНО 2017

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

03-30
Юни
Юли
06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

14
Юни
Музикално и танцово изкуство

СОФИЙСКИ МУЗИКАЛНИ СЕДМИЦИ

Зала "България"

14
Юни
Музикално и танцово изкуство

ШРАЙХИСИМО - "ВИВАЛДИ"-2

Зала "България"

14
Юни
Спортни събития

Футбол
ALL STARS 2017

Национален стадион "Васил Левски"

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

03-30
Юни
Юли
06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

15
Юни
Музикално и танцово изкуство

BRAHMS – A SPECIAL CONCERT

Bulgaria Hall

15
Юни
Музикално и танцово изкуство

БРАМС - специален концерт

Зала "България"

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

03-30
Юни
Юли
06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

16
Юни
Музикално и танцово изкуство

КОНЦЕРТ ЗА БЕБОЦИ

Национална опера и балет

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

03-30
Юни
Юли
06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

17
Юни
Спортни събития

5 KM RUN

17
Юни
Музикално и танцово изкуство

КОНЦЕРТ ЗА БЕБОЦИ

Национална опера и балет

17
Юни
17
Юни
Музикално и танцово изкуство

ОРТОДОКС

Зала "България"

17
Юни
Музикално и танцово изкуство

СОФИЯ КВАРТЕТ

Зала "България"

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

03-30
Юни
Юли
06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

18
Юни
18
Юни
Музикално и танцово изкуство

КОНЦЕРТ ЗА БЕБОЦИ

Национална опера и балет

18
Юни
Музикално и танцово изкуство

„ВЪЛШЕБНАТА ФЛЕЙТА” ЗА ДЕЦА

Национална опера и балет

18
Юни
Музикално и танцово изкуство

ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА

Национална опера и балет

18
Юни
Музикално и танцово изкуство

СОНЯ ЙОНЧЕВА

Национален дворец на културата

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

03-30
Юни
Юли
06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

03-30
Юни
Юли
06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

20
Юни
Фестивали и чествания

ЛИТЕРАТУРЕН САЛОН КРАСНО СЕЛО

20
Юни
Музикално и танцово изкуство

СПЕЦИАЛНИ КОНЦЕРТИ В КАМЕРНА ЗАЛА

Зала "България"

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

03-30
Юни
Юли
06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

21
Юни
Фестивали и чествания

В ПАМЕТ НА СЛОВОТО

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

03-30
Юни
Юли
06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

22
Юни
Музикално и танцово изкуство

Концерт на Джаз формация „София“

22
Юни
Музикално и танцово изкуство

ДУХЪТ НА СЕВЕРА

Зала "България"

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

03-30
Юни
Юли
06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

23
Юни
Музикално и танцово изкуство

„ВЪЛШЕБНАТА ФЛЕЙТА” ЗА ДЕЦА

Национална опера и балет

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

24-25
Юни
Фестивали и чествания

ОСМИЯТ ФЕСТИВАЛ
«СОФИЯ ДИША»

03-30
Юни
Юли
06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

24
Юни
Спортни събития

5 KM RUN

24
Юни
Музикално и танцово изкуство

ТРИТЕ ПРАСЕНЦА

Национална опера и балет

24
Юни
Музикално и танцово изкуство

„MUSICAL & SOUL“

24
Юни
Музикално и танцово изкуство

ПАЛИТРА ОТ ТЕМБРИ

Зала "България"

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

24-25
Юни
Фестивали и чествания

ОСМИЯТ ФЕСТИВАЛ
«СОФИЯ ДИША»

03-30
Юни
Юли
06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

25
Юни
Музикално и танцово изкуство

КОНЦЕРТ ЗА БЕБОЦИ

Национална опера и балет

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

03-30
Юни
Юли
06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

03-30
Юни
Юли
06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

03-30
Юни
Юли
06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

28
Юни
Музикално и танцово изкуство

ВИВАЛДИ

Зала "България"

28
Юни
Музикално и танцово изкуство

Поп PATRICIA KAAS

Национален дворец на културата

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

29
Юни
03-30
Юни
Юли
06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

30-02
Юни
Юли
03-30
Юни
Юли
06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

30
Юни
Музикално и танцово изкуство

IL VOLO

Национален дворец на културата

30
Юни
Музикално и танцово изкуство

ПЕТРУШКА / ЖАР ПТИЦА

Парк Военна академия Г.С.Раковски

 

Избор на ден

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
week 22 1 2 3 4
week 23 5 6 7 8 9 10 11
week 24 12 13 14 15 16 17 18
week 25 19 20 21 22 23 24 25
week 26 26 27 28 29 30