Новини

Културно-историческото наследство на София с две нови атракции

Триъгълната кула от крепостната стена на Сердика ще посрещне първите си гости през пролетта

Столична община изпълнява проект „Античната история на София - културно-историческото наследство, достъпно за всички" по мярка 1 на програма BG08 "Културно наследство и съвременни изкуства" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по договор с Министерство на културата. Проектът включва строително-ремонтни и консервационно-реставрационни дейности на 3 археологически обекта - археологически парк "Западна порта на Сердика", базилика "Света София" и "Триъгълна кула от крепостната стена на Сердика". Двете нови атракции в българската столица ще стимулират развитието на културния туризъм, но и ще гарантират запазване на културно-историческото наследство на хилядолетния град. Крепостните стени на Сердика, изградени през третата четвърт на ІІ в.сл.н.е. (176 – 180 г.), основно преустроени в края на ІІІ в. – началото на ІV в., удвоени по дебелина и значително подсилени през VІ в., играят основна роля в защитата на града до ХІV в. Устройството им е образец на военното строителство от различните епохи.

До 30 април 2017 г. трябва да бъде завършен проектът, а през май се очаква да се проведе първото събитие край Триъгълната кула на Сердика. В пространството ще могат да бъдат показвани дигитализираните колекции на различните музеи и библиотеки в София. Интересът е голям и от страна на партньори от различни граждански организации и творци, и от страна на гражданите и гостите на София.

Разкриването на културно-историческото наследство привлича все повече туристи в града. За 2016 г. има сериозен ръст в регистрираните гости – ръст от 11.45 % в сравнение с предходната година. Чужденците съставляват 62% от гостите на София - техният брой се е увеличил с 14% в сравнение с 2015 г.