Slider

Календар на събитията


Бабинден

Бабинден е един от големите народни женски празници, посветен на "бабите" – жените, които помагат при раждане, на младите булки и невести, които са раждали. Обредността през този ден е подчинена главно на желанието да се засвидетелстват почит и уважение към възрастните жени, които са "бабували" на родилките. Празникът е езически и идва от далечните праславянски времена, но се е запазил и в християнството. А по време на Възраждането е бил изключително почитан. От 1951 година 8 януари е обявен за Ден на българската родилна помощ и на акушерките и гинеколозите.

Църковни празници

понеделник 08 януари 2018