Slider

Календар на събитията


РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА (МАЛКА БОГОРОДИЦА)

Рождество Богородично е един от най-големите празници на православната църква, свързани с преклонението пред Божията майка, както и първият след началото на Църковната нова година – 1 септември. Темата на неговото празнуване е Рождеството на Дева Мария в семейството на праведните Йоаким и Анна.

В деня на Рождество Богородично се месят обредни хлябове - Богородичен хляб, който се раздава между членовете на семейството за здраве и благоденствие. Едно от парчетата се дава на домашните животни за плодовитост, а друго парче се оставя на къщата - за закрила на дома и семейството от недоброжелателни посегателства.

Църковни празници

събота 08 септември 2018