Slider

Календар на събитията


ХЕНЗЕЛ И ГРЕТЕЛ

Национална опера и балет
бул. „Княз Ал. Дондуков” 30
София
http://www.operasofia.bg
Опера за деца от Енгелберт Хумпердинк
Сцена: Малка сцена

събота 08 декември 2018

София

бул. „Княз Ал. Дондуков” 30

n/a