Slider

Календар на събитията


КОНФЕРЕНЦИЯ „ИНОВАЦИИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО”

Софийски университет „Св. Климент Охридски” .
Научно-практическа конференция.
Със съдействието на Столична община – дирекция ПИСТ.

четвъртък 11 октомври 2018

n/a