Slider

Календар на събитията


ДНИ НА МИНЕРАЛИТЕ – ХХVІII СОФИЙСКА МЕЖДУНАРОДНА ИЗЛОЖБА НА МИНЕРАЛИ, ФОСИЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ

Музей "Земята и хората"
бул. „Черни връх“ 4
София
http://www.earthandman.org
Участват отделни колекционери, фирми, минно-добивни предприятия, български университети. Показват се класически, редки и екзотични минерали от световно известни или съвсем нови находища в цял свят, образци с изключителна класа. За участниците в минералните изложения се организират конкурси за най-добър минерален образец, за най-добре фасетиран скъпоценен камък, за най-добро художествено изделие от минерал.

петък 12 октомври 2018

София

бул. „Черни връх“ 4

n/a