Slider

Календар на събитията


Щрайхисимо 2018

Зала "България"
ул. „Георги Бенковски” 1
София
02 988 31 95
http://www.sofiaphilharmonie.bg
Щрайхисимо 2018 е иновативен музикален проект, който на базата на позната и стандартна форма, каквато е концертът, предлага начин за допълване на културния живот на столицата и дава възможност за новаторска интерпретация на познати и традиционни ценности в областта на музикалното изкуство. Камерното музициране, като своеобразна творческа лаборатория за композитори и изпълнители, е важна част от световната музикална култура.
Камерен ансамбъл Арс Музика. Съвременна музика, солист Велика Цонкова, цигулка.
Вход с билети и покани.

сряда 13 юни 2018

София

ул. „Георги Бенковски” 1

n/a