Slider

Календар на събитията


ЛЕШНИКОТРОШАЧКАТА

Национална опера и балет
бул. „Княз Ал. Дондуков” 30
София
http://www.operasofia.bg
Балет по музика на Пьо̀тър Илѝч Чайко̀вски
Сцена: Голяма сцена
Времетраене 2:45
Антракти 1

неделя 14 януари 2018

София

бул. „Княз Ал. Дондуков” 30

n/a