Slider

Календар на събитията


Концерт на ТОМАС ХЕМПСЪН

Зала "България"
ул. „Георги Бенковски” 1
София
02 988 31 95
http://www.sofiaphilharmonie.bg
ЗВЕЗДАТА НА МЕТРОПОЛИТЪН ОПЕРА, ТОМАС ХЕМПСЪН ПРЕДСТАВЯ: aрии и увертюти из опери и оперети на:
МОЦАРТ, ГУНО, МАСНЕ, ВЕРДИ, ЛЕХАР, ПОРТЪР и БЪРНСТЕЙН
диригент Павел Балев

сряда 16 май 2018

София

ул. „Георги Бенковски” 1

n/a