Slider

Календар на събитията


БУЛМЕДИКА / БУЛДЕНТАЛ

Интер Експо център
бул. „Цариградско шосе“ 147
София
http://iec.bg
Международна изложба за най-доброто и новото в медицината. Поколения лекари и дентални лекари обменят знания, опит и нововъведенията в медицинската практика. БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ 2018 ще демонстрира новите възможности, уникалните постижения и успешни практики на специалисти от медицинската общност по света.

сряда 16 май 2018

София

бул. „Цариградско шосе“ 147

n/a