Slider

Календар на събитията


СВ. МЪЧЕНИЦИ ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ И ТЯХНАТА МАЙКА СОФИЯ

Като град на Божията Премъдрост София има своите патрони светите мъченици за вярата София и трите й дъщери Вяра, Надежда и Любов. Те живели през втората половина на I и в първите десетилетия на II век в Рим. Майката София водела благоразумен християнски живот, изпълнен с мир, чистота, кротост, покорност на Божията воля, а трите й дъщери носели имената на най-големите християнски добродетели - Вяра, Надежда и Любов. В годините на преследване на християнството в Римската империя всички те достойно защитили вярата си - след мъчения те били убити. Майката прекарала три дни при гроба на дъщерите си. Молела се, усърдно на Господа и предала душата си на Спасителя. Християни погребали светата майка при нейните дъщери. Това станало в 126 година. Днес мощите на светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов почиват от 777 г. в Елзас, Франция. А съвременна София свежда глава пред подвига им и пази ценностите им.

Църковни празници

вторник 17 септември 2019