Slider

Календар на събитията


Българският принос в опазването на световното културно наследство – фотоизложба с паметници на ЮНЕСКО в България

Национален исторически музей
ул.Витошко лале 16
София
http://www.historymuseum.org
Oткриване 18 май 2018 г.

петък 18 май 2018

София

ул.Витошко лале 16

n/a