Slider

Календар на събитията


БРОДСКИ / БАРИШНИКОВ – МОНОСПЕКТАКЪЛ

Национална опера и балет
бул. „Княз Ал. Дондуков” 30
София
http://www.operasofia.bg

събота 19 януари 2019

София

бул. „Княз Ал. Дондуков” 30

n/a