Slider

Календар на събитията


БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Православната Църква празнува на този ден – 25 март - в чест на благата вест за раждането на Спасителя. Тази блага вест Архангел Гавраил съобщил на Дева Мария. Датата на деня не е случайна – тя е точно девет месеца преди Рождество Христово.
Българите наричат празника още "Благовец" или "половин Великден", заради преполовяването на Великите пости. Народното поверие гласи, че на Благовец долитат лястовиците, за да донесат благата вест, че зимата си е отишла и лятото е дошло.
На този ден празнуват: Блага, Благовест и др.

Църковни празници

неделя 25 март 2018