Slider

Календар на събитията


ОРГАНОВА ПАЛИТРА

Зала "България"
ул „Аксаков“ 1
София
http://www.sofiaphilharmonic.com
Музика за тромпет и орган
Велин Илиев – орган
Петър Македонски – тромпет
В програмата: произведения от: П. Й.
Вейвановски, Г. Ф. Телеман, Х. Пърсел, Т.
Рихтер, Ж. М. Дамас, Й.С. Бах, Ф. Пеетерс
и др

Музикално и танцово изкуство

сряда 26 февруари 2020 19:00

София

ул „Аксаков“ 1

Нашата анкета

Какво в туристическия ни сайт беше най-полезно за вас?
Можете да изберете един отговор:
Резултати Всички анкети