Slider

Календар на събитията


Избрани събития от календара на София

Календар на събитията

предишен месец предишен ден следващ ден следващ месец
See by month Jump to month

Музиката на Европа – Латвия

Музикално и танцово изкуство

Gallery

Location

Нона Кръстникова – сопран
Мария Русева – пиано
Творби от Е. Дарзинш, Янис Мединш, Язеп Мединш, Я. Витолс, С. Менце, Р. Калсонс, Е. Мелгайлис, Е. Удра, А. Калнинш
"Музиката на Европа" се реализира с финансовата подкрепа на програма "Културна програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018" на Национален фонд "Култура".