Slider

София


София

Климатът в София е умереноконтинентален. Градът е защитен от силни ветрове, благодарение на планините, които го ограждат. Валежният баланс може да бъде характеризиран като нормален, което е предпоставка за различни активности на открито през цялата година.