Slider

Рекламни банери


Рекламни банери


Рекламен формат

Макет

Описание


Размер 1250px x 150px
Снимка
Всички страници над долна част на сайта.
На начална страница между отделни секции, след секция Новини и събития.

Размер 480px x 350px
Основни бутони на сайта:
Къде да се настаня, Къде да се нахраня, Какво да правя.

Размер 420px x 365px
Страници с листинг на обекти:
Къде да се настаня, Къде да се нахраня, Какво да правя.

Размер 310px x 300px
Страница Обект - лява позиция:
Къде да се настаня, Къде да се нахраня, Какво да правя.
Под описание за обект.

Размер 310px x 300px
Страница Събитие - лява позиция:
Под кратка информация за събитие.

Размер 310px x 300px
Статични страници - лява позиция:
Как да пътувам, Полезна информация, София.