Slider

Календар на събитията


Драматургия на пространството

Съюз на българските художници
ул. Шипка 6
София
(359 2) 944 41 41
http://www.sbhart.com/
Съюз на българските художници, Шипка 6, 1 А
„Драматургия на пространството“ представя творби на над 30 художници: сценографски реализации, произведения – части от театралния спектакъл, чиито качества преминават сценичната рампа и имат самостоятелен живот на творби на изобразителното изкуство.
Инсталации, мапинг, деструктуриране, различни пърформативни форми, видеоефекти и т.н. днес са част от изобразителните средства на художника сценограф и неизменна част от съвременното театрално представление.
Творческата работа на художниците сценографи е характерна със своя специфичен изобразително-пластичен език в сценично пространство, а често след появата на модерния театър – и извън неговите предели.
Този език е традиционно подчинен на работата върху определени драматургични текстове. Тези текстовете извеждат изконни човешки ценности, като се започне от класическата световна драматургия. Днес работата на сценографите най-често е концентрирана върху текстове с остра, насочена към проблемите на съвременния свят драматургия.

Изложби

сряда 09 ноември 2022

София

ул. Шипка 6