Slider

Календар на събитията


Проверка на зрението. Ивайло Цветков - изложба

Съюз на българските художници
ул. Шипка 6
София
(359 2) 944 41 41
http://www.sbhart.com/
Съюз на българските художници СБХ, Шипка 6, 1 B
Ивайло Цветков е сред най-активно работещите художници карикатуристи в България, със светкавична реакция на политическите събития у нас и по света, изразена в шаржови портрети и карикатури. Въпреки това и въпреки многобройните му участия в годишните изложби на българската карикатура в СБХ и десетки международни конкурси „Проверка на зрението“ е първата му самостоятелна изложба в България. В нея той показва над 200 портретни карикатури (шаржове) на герои от различни области и времена. Творбите са рисувани през последните три-четири години за различни печатни издания, изложби и конкурси. Идеята на автора е зрителят да започне „проверката на зрението си“, като разглежда изложбата от най-големите формати (70 х 50 см), през размер 50 х 35 см и продължи към най-малките, съвсем миниатюрни творби – „като при очен лекар, с всичките Ш и Е на таблото“, казва той. – „Надявам се дженкът да се получи!“

Изложби

четвъртък 10 ноември 2022

София

ул. Шипка 6