Slider

Календар на събитията


Изложба на Васил Овчаров

Съюз на българските художници
ул. Шипка 6
София
(359 2) 944 41 41
http://www.sbhart.com/
Съюз на българските художници - Шипка 6, 1 C
За своята своеобразна ретроспекция авторът споделя:
Всяка картина е породена от мой спомен. Интересува ме чисто „живописния момент“. Оставям се да ме води интуицията, импровизирам, старая се да не се намесвам грубо в процеса. Рисуването за мен е вълнение и радост, а често и резултатът ме изненадва… Надявам се това усещане да предам на тези, които съзерцават картината.

Изложби

петък 11 ноември 2022

София

ул. Шипка 6