Slider

Календар на събитията


Изложба "Не си сама" в Галерия на открито – част от кампания против домашното насилие над жени

Галерия на открито в градина "Кристал"
Изложбата може да бъде разгледана до 27 ноември.
Лицата на изложбата са популярните актриси Йоана Буковска-Давидова, Десислава Бакърджиева, Биляна Георгиева, Дария Симеонова и Силвия Петкова. Целта на фотографската изложба е да покаже как всъщност изглеждат жертвите на домашно насилие, чиито белези (ментални и физически) често пъти остават скрити от обществото.
Ужасяващата истина е, че домашното насилие над жени се задълбочава както у нас, така и по света. За съжаление, този проблем често остава нечут, неразбран и затворен в рамките на семейството.
Кампанията включва серия от инициативи, чрез които ще запознава потенциални и реални жертви, обществото и институциите за домашното насилие, как то да бъде идентифицирано навреме, как да се работи съвместно и ефективно и с това да се предотвратят бъдещи трагични последствия.

Изложби

понеделник 14 ноември 2022