ДАМА ПИКА

Национална опера и балет
бул. „Княз Ал. Дондуков” 30
София
http://www.operasofia.bg
Опера от Пьотър Илич Чайковски
ПРЕМИЕРА
Голяма зрителна зала

Музикално и танцово изкуство

неделя 20 ноември 2022 16:00

София

бул. „Княз Ал. Дондуков” 30