ЕЛИЗАБЕТ ЛЕОНСКАЯ И НАЙДЕН ТОДОРОВ

Зала "България"
ул „Аксаков“ 1
София
http://www.sofiaphilharmonic.com
Зала „България“
Диригент
Найден Тодоров
Солист/и
Елизабет Леонская
Състав
Национален филхармоничен оркестър
Програма
Едвард Григ - Концерт за пиано и оркестър в ла минор оп.16
Роберт Шуман - Концерт за пиано и оркестър в ла минор оп. 54

Музикално и танцово изкуство

неделя 20 ноември 2022 19:00

София

ул „Аксаков“ 1