Slider

Календар на събитията


БАХ – КАНТАТИ И ХОРАЛИ

Зала "България"
ул „Аксаков“ 1
София
http://www.sofiaphilharmonic.com
Зала „България“
Диригент
Цветан Крумов
Солист/и
Състав
Национален филхармоничен хор

Музикално и танцово изкуство

сряда 23 ноември 2022 19:00

София

ул „Аксаков“ 1