Slider

Календар на събитията


В памет на словото – „А. С. Пушкин – 185 г. от смъртта му“

ОКИ „Красно село”
бул. „Цар Борис III” 41
София
http://www.oki-krasnoselo.com
Литературен салон с участието на: Йордан Каменов, Красимира Казанджиева, Любомир Бъчваров, Валентин Стамов.
Зала „Сириус“, 18:00 ч., ОКИ ДК „Красно село”
Вход свободен.

Фестивали и чествания

сряда 23 ноември 2022 18:00

София

бул. „Цар Борис III” 41