Slider

Календар на събитията


ШРЕК

Национална опера и балет
бул. „Княз Ал. Дондуков” 30
София
http://www.operasofia.bg
Мюзикъл за младата публика по анимационния филм на DreamWorks и книгата на Уилям Стайг
Времетраене 01:40
Голяма зрителна зала
Изпълнява се на български език

Музикално и танцово изкуство

събота 03 декември 2022 11:00

София

бул. „Княз Ал. Дондуков” 30