Slider

Календар на събитията


СПЕКТАКЪЛ НА МАША ИЛИЕВА

Национална опера и балет
бул. „Княз Ал. Дондуков” 30
София
http://www.operasofia.bg
Голяма зрителна зала

Музикално и танцово изкуство

събота 03 декември 2022 19:00

София

бул. „Княз Ал. Дондуков” 30