Slider

Календар на събитията


Галерия "Сердика" представя ретроспективната изложба живопис на Петър Бърчев (1942 – 2022)

Галерия „Сердика”
ул.„Цар Самуил“ 90 Б, етаж 2
София
http://www.gallery-serdica.com
Петър Бърчев остави осезаема и трайна следа в българското изобразително изкуство. Художник със солидна академична школовка, с искрен и проникновен поглед към света и към човека, той рисуваше своите произведения свободно и естествено, с радостта и с виталната сила и енергия, които притежаваше в изобилие. Стъпил здраво на земята, с вроден усет за реалност, обладаващ заедно с това тънко естетическо чувство, авторът създаде редица стойностни и запомнящи се творби в областта на маслената живопис, акварела, печатната графика и рисунката.
Петър Бърчев беше дълбоко и съдбовно свързан със своя роден край, с. Ново село, Видинско, откъдето черпеше не само сюжети и мотиви за своето творчество, но и живителни сокове и импулси, придаващи смисъл на неговия живот в изкуството.
Художникът години наред с неизменна любов и внимание разработва преди всичко природни пейзажи, най-често терени, като заедно с това варира безкрай най-вече любимите си крайдунавски мотиви. Привличат го сезоните, особено пролетта с буйството на зеленината и с възраждането на живота. Нерядко включва в картините си и някоя друга сграда, както и елементи и типични сюжети от околната ежедневна среда. Разнообразни пластически интерпретации на прочутата рубинена лоза „Гъмза“, специфична за новоселския бит, присъстват в немалко негови платна. Привлича го също така натюрмортът, който му дава възможност да разгърне своите дарования в областта на композицията, на естетиката на картината. Създал е и портретни глави, както и композиции, в които си поставя относително по-сложни творчески проблеми.
Живописта му е изградена от наситени, плътни тонове.
Като правило предпочита тъмните гами, които му позволяват да изяви нюансираните градации на пространствените планове в картината. Извайва синтезирани, обобщени форми с подчертано лаконичен образен език. Оформените силуети, изчистените, сякаш затворени в себе си композиционни и изобразителни решения, са неизменно насочени към акцентирането на главния мотив, който съдържа основната послание на творбата.
Със своята искреност и непосредственост, с общодостъпната си дълбоко поетична сърцевина, творчеството на Петър Бърчев е ценен влог в нашето изкуство и му осигурява по достойнство онова място в духовния ни живот, което той несъмнено заслужава.
проф. д. изк. Чавдар Попов

Изложби

вторник 30 май 2023

София

ул.„Цар Самуил“ 90 Б, етаж 2