Slider

Новини


Концерт на Симфониета София

30 септември / събота / - 18.30 ч. Концертна зала ОКИ „Надежда“

Откриване на Сезон 2017 – 2018

Цикъл „Годишнини на бележити композитори“, диригент Свилен Симеонов

М. И. Глинка – 160 год. от смъртта на композитора - Увертюра из операта „Руслан и Людмила“ , „Валс – фантазия“

Й. Брамс – 120 год. от смъртта на композитора - Из „Унгарски танци“ №1 и № 5, „Вариации на тема от Йозеф Хайдн“