Slider

Обекти на Юнеско


Боянската църква

В подножието на Витоша, в софийския квартал Бояна се намира църквата "Св. св Никола и Пантелеймон" - Боянската църква. Храмът дължи своята световна известност на стенописите от 1259 г., които отразяват изключителните постижения на българската средновековна култура. Именно тези стенописи се определят като предвестници на Европейския ренесанс. В по- голямата си част пресъздадените изображения се отличават с индивидуалност, убедителна психологическа характеристика и виталност. Сред тях са портрети на българска царска двойка, редки за тази епоха – на цар Константин Асен Тих и царица Ирина и на ктиторите севастократор Калоян и съпругата му Десислава.

Паметник, включен през 1979 г. в листата на световното културно наследство на ЮНЕСКО под № 42. АРХИТЕКТУРА: Х-ХІ в., ХІІІ в. и ХІХ в. СТЕНОПИСИ: ХІ-ХІІ в., 1259 г., ХІV в., ХVІ-ХVІІ в. и 1882 г.