Slider

Българско председателство на ЕС


Слоганът на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. ще е "Съединението прави силата". На английски словосъчетанието ще бъде преведено като United We Stand Strong.

Събитията са разделени на 4 категории, обясни министър Павлова. Най-високата категория са срещите тип А на ниво държавни лидери, следват събитията категория В - ниво генерални директори и началник-отдели. В Парламентарното измерение има 6 събития, които са категория С. А в категория D влизат работни групи, които ще заседават в България.

Общо 37 министерства и ведомства са предложили провеждане на над 200 събития у нас по време на Българското председателство. Най-много са събитията в София, планирани са такива и във Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново. София ще бъде домакин на 12 неформални заседания на Съвета, на 11 срещи на високо ниво, сред които и срещата на държавните и правителствени ръководители. Варна ще бъде домакин на срещата на министрите с ресор туризъм от Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество.

Източник: http://europe.bg


СЪБИТИЯ - Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Новини Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

19 Февруари 2018

Българското председателство проведе втори дебат за бъдещето на селскостопанската политика

"Снимка: Европейски съюз Българският министър на земеделието, храните и горите Румен Порожанов председателства втория дебат за бъдещето на европейската селскостопанска политика след 2020 г. на февруарския Съвет по земеделие и риболов (AGRIFISH) в понеделник. Под председателството на Порожанов министрите на 28-те държави членки на Европейския съюз обсъдиха преките плащания, екологичните и климатичните действия и развитието на селските райони. Дебатът беше излъчван на живо. Подобно на първата дискусия през януари, и днес целта беше Съветът да предостави насоки, за да помогне на Комисията да изготви своето законодателно предложение за бъдещата обща селскостопанска политика (ОСП). Коментирайки резултатите от срещата, министър Порожанов заяви: "Днес имахме ползотворна дискусия по някои от най-важните аспекти на бъдещата обща селскостопанска политика: директна подкрепа, околна среда и развитие на селските райони. В нас е отговорността да поставим основите за съвременна политика, която правилно обезщетява земеделските производители за предоставянето на висококачествени обществени блага, като сигурност на храните, действия срещу изменението на климата и защита на селските райони ". В понеделник министрите се съгласиха, че преките плащания са важен елемент от ОСП. Същевременно системата може да бъде подобрена, за да се гарантира, че плащанията се разпределят по по-целенасочен и ефективен начин. Земеделските производители играят  роля в опазването на околната среда и трябва да бъдат възнаградени за техните усилия. Също така, създателите на политики трябва да намерят начини да предложат на хората от селските райони възможности да работят и да живеят там, за да имат причини да останат и да развиват регионите. Повече подробности за другите теми, обсъдени на днешната среща, можете да намерите тук. След заседанието министър Порожанов и комисар Фил Хоган дадоха съвместна пресконференция. Видеоклипове и снимки можете да намерите тук.

19 Февруари 2018

Сектор на захарта: Съветът постига съгласие относно възстановяването на надвнесени налози в периода 1999—2001 г.

"Снимка: Европейски съюз На 19 февруари 2018 г. Съветът взе решение относно преизчисляване на налозите върху производството на захар за годините 1999/2000 и 2000/2001. Целта на приетия регламент е да се съобрази с решение на Съда на Европейския съюз от февруари 2017 г., съгласно което размерът на налозите върху производството в сектора на захарта в периода 1999—2001 г. е бил погрешно изчислен и в резултат на това производителите на захар са внесли завишени налози. "Имам удоволствието да обявя, че днешното решение ни дава възможност да поправим грешките от миналото и да направим необходимото да бъдат възстановени в пълен размер сумите, надвнесени от съответните производители на захар." Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите на Република България и председател на Съвета За да се съобрази с решението на Съда, приетият от Съвета регламент предвижда на производителите на захар и захарно цвекло да бъдат възстановени сумите, които са надвнесли неоснователно между 1999 г. и 2001 г. Прочетете цялото прессъобщение тук. Към страницата за заседанията посетете сайта на Съвета на Европейския съюз.

19 Февруари 2018

Тази седмица, 19 - 25 февруари

"Снимка: EU2018BG Това са събитията от седмицата, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС. Понеделник, 19 февруари Съвет по селско стопанство и рибарство (AGRIFISH), Брюксел Еврогрупа, Брюксел Неформална среща на директорите по отбранителна политика на държавите-членки на ЕС, София Интерпарламентарна конференция за стабилност, икономическа координация и управление в ЕС, София Вторник, 20 февруари Съвет по икономически и финансови въпроси (ECOFIN), Брюксел Комитет по политика и сигурност, Брюксел Среща на генералните директори за висше образование, София Сряда, 21 февруари Корепер (член 50), Брюксел Корепер II, Брюксел Комитет по политика и сигурност, Брюксел Тематична конференция относно практическото прилагане на Директивата за резервационните данни на пътниците, София Четвъртък, 22 февруари Среща на националните координатори по Дунавската стратегия, София Европейски форум "Университети-бизнес", София Конференция "Всички пътища водят към Европа? Перспективи за Федерален Съюз", София „Годишна среща на представителите на публичния сектор на Обсерваторията за нарушения на права“, София Комитет по политика и сигурност, Брюксел Петък, 23 февруари Неформална среща на държавните и правителствените ръководители, Брюксел Корепер I

19 Февруари 2018

Неформален съвет по външни работи - "Търговия": Наръчник за медиите

"Неформална среща на министрите, отговарящи за търговията, ще се проведе на 27 февруари 2018 година в София. Председател на заседанието ще бъде българският министър на икономиката Емил Караниколов. Участие ще вземе и еврокомисарят по търговия Сесилия Малмстрьом. Дневен ред 27 февруари 2018 | вторник 8:30 – Пристигане в Националния дворец на културата и изявления на входа 9:15 – Встъпителни думи Поздравителен адрес от министъра на икономиката Емил Караниколов 9:30 – Първа пленарна сесия Действия след единадесетата Министерска конференция на Световната търговска организация              10:45 – Кафе пауза 11:15 – Втора пленарна сесия Споразумения за свободна търговия – актуално състояние Търговия и устойчиво развитие (подлежи на потвърждение) 13:30 - Семейна снимка 13:45 – Работен обяд Неформална дискусия относно многостранния инвестиционен съд и наблюдението на преките чуждестранни инвестиции Заключителни бележки           15:15 – Пресконференция Емил Караниколов, министър на икономиката Сесилия Малмстрьом, еврокомисар по търговия Информация за акредитация Акредитираните журналисти могат да вземат своите баджове в деня преди събитието на регистрацията на вход Б-2 на Националния дворец на културата между 10:00 и 18:00 часа. Журналистите, които пристигат в София в деня на събитието, ще получат баджовете си на същия вход при пристигането си в Националния дворец на културата. Само акредитирани членове на пресата ще имат достъп до Националния дворец на културата. Снимки и видео Всички възможности за медийно отразяване по време на събитието (пристигане, изявления на влизане, ръкостискане, атмосфера преди заседанието, пресконференция) ще бъдат излъчени на живо на сайта на Българското председателство. През целия ден снимки и видео ще бъдат публикувани в секциите „Снимки“ и „Видео“ на сайта. Всички официални снимки от събитието са достъпни и за изтегляне във висока резолюция в страницата на Българското председателство във Flickr. Видео може да се изтегли във висока резолюция от Vimeo. Контакти за пресата София:               Веселин Желев, v.jelev@government.bg, +359 883 990 247 Брюксел:            Геновева Червенакова, genoveva.chervenakova@bg-permrep.eu, +32 473 575 083

19 Февруари 2018

Неформално заседание на търговските министри на ЕС ще се проведе на 27 февруари в София

"Снимка: Олег Попов (EU2018BG) Неформалното заседание на министрите, отговарящи за търговията в ЕС, под председателството на министъра на икономиката Емил Караниколов ще се проведе на 27 февруари 2018 г. в София. Европейската комисия ще бъде представена от г-жа Сесилия Малмстрьом, комисар по въпросите на търговията. Неформалното заседание на търговските министри на ЕС ще бъде организирано в две пленарни сесии. В първата сесия министрите ще обсъдят перспективите пред многостранната търговска система. Българското председателство ще инициира дискусия относно възможните последващи действия от страна на ЕС след проведената през месец декември 2017 г. единадесета министерска конференция на Световната търговска организация (СТО). Във втората пленарна сесия ще бъде разгледано състоянието на водените от ЕС преговори по споразумения за свободна търговия, по-специално с Мексико и страните от Меркосур. В дневния ред на неформалната среща е планиран работен обяд на министрите, по време на който ще се обсъдят въпроси свързани със създаването на многостранен инвестиционен съд и предложението за регламент за наблюдение на преките чуждестранни инвестиции в ЕС. Дневния ред на срещата можете да намерите тук.

16 Февруари 2018

Неформален съвет на министрите на външните работи "Гимних" (втори ден)

"В рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз София ще бъде домакин на 15 и 16 февруари на неформална среща на министрите на външните работи от ЕС (Гимних). На 16 февруари към дискусията ще се присъединят и външните министри от петте страни кандидатки за членство в ЕС. Пресконференцията ще бъде излъчена на живо от 12:15 тук. Дневния ред на неформалния съвет можете да намерите тук. Снимки от събитието ще бъдат публикувани тук. Видео от срещата ще бъде публикувано тук.

16 Февруари 2018

Informal Meeting of Foreign Affairs Council - Gymnich (Day II)

"As part of the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union, Sofia will host on February, 15-16 an informal meeting of the EU foreign ministers (Gymnich). On the 16th the foreign ministers of the five EU candidate countries will join the meeting. Press conference live here at 11:15 CET. The agenda is available here. Photos from the event will be uploaded here. Videos from the meeting will be uploaded here.

15 Февруари 2018

The Defence Policy Directors of the EU Member States will discuss topical issues of the Common Security and Defence Policy (CSDP)

"A meeting of the Defence Policy Directors of the EU Member States will be held on 19-20 February 2018 in Sofia, in the framework of the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union. The aim of the meeting is to lay the groundwork for the Foreign Affairs Council on defence which will take place on 6 March 2018 in Brussels. During the three working sessions, the participants in the meeting will discuss the current state of the EU-NATO cooperation, the opportunities to achieve better congruence between the Permanent Structured Cooperation (PESCO) in the area of defence, the Coordinated Annual Review on Defence and the European Defence Fund (EDF) and specifically, further improvement of military mobility in the EU. Ms Rositsa Dimitrova, Director of the Bulgarian MoD Defence Policy Directorate, will host the meeting. Besides the delegates of the EU Member States, the meeting will be joined by high-level representatives of the European External Action Service (EEAS), the European Commission, the General Secretariat of the Council, the European Defence Agency (EDA) and NATO. The meeting will be held at the National Palace of Culture in Sofia.  

15 Февруари 2018

Conference on the European Social Fund discusses investments in people’s development

""Investing in People  ̶  the Way Forward", a conference on the future of the European Social Fund, discussed the challenges of EU human capital policies in Sofia. The delegates outlined the direction for the future financing of investments in people after 2020 and shared opinions on how to change the current model in order to implement in practice the principles of the European Pillar of Social Rights and achieve equal opportunities and access to the labor market, fair working conditions and better social protection. Marianne Thyssen, EU Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility, commented: "I do hope that our leaders will acknowledge the importance of investing massively in people in order to implement concretely the European Pillar of Social Rights." “The European Social Fund investments undoubtedly reach the people,” said Bulgarian Deputy Prime Minister Tomislav Donchev. “Today we speak about digitalisation but we do not pay enough attention to the grave social challenges that are the dark side of this process. We should think about what we do, the way we work and the way we support the digital minorities that would certainly become a problem in 5-10 years. In 10 years, a person who is not digitally literate will be heavily marginalised, will have fewer job opportunities and will not be able to actively participate in society.” Jean Arthuis, Chair of the Committee on Budgets, European Parliament, said that  mobility and studying should be combined. “We will have to convince Member States that we have to go in the direction of the convergence of legislation on the promotion of apprenticeship,” he said. “The world of work is changing completely. Skills should be our focus but also the investment in people,” said Michel Servoz, Director-General for Employment at the European Commission. “The Bulgarian Presidency views the social focus of the next budget as the only way for Europe to achieve its goals and have a future,” said Zornitsa Roussinova, Deputy Minister of Labour and Social Policy of Bulgaria. She added that every third person in Bulgaria has taken advantage of the European Social Fund. So far, 800 000 Bulgarians have completed ESF-financed trainings that have supported their integration in the labour market. Over 350 representatives of EU institutions, national, regional, local and public authorities, social partners, civil society organizations, academics and other stakeholders took part in the conference.

15 Февруари 2018

Конференция за Европейския социален фонд обсъди инвестициите в развитието на хората

"Предизвикателствата пред политиката на Европейския съюз в областта на човешкия капитал бяха обсъдени по време на конференция за бъдещето на Европейския социален фонд на тема „Инвестиции в хората - пътят напред“, която се проведе в София. Делегатите очертаха посоката за бъдещото финансиране на инвестициите в хората след 2020 г. и изразиха мнение как сегашният модел трябва да се промени, за да се реализират на практика принципите, заложени в Европейския стълб за социални права за постигане на равни възможности и достъп до пазара на труда, справедливи условия на труд и по-добра социална закрила.   „Надявам се нашите лидери да осъзнаят нуждата от масирани инвестиции в хората, така че Европейският стълб за социалните права да бъде приложен конкретно“, каза във видеообръщение Мариане Тейсен, еврокомисар по заетостта, социалните въпроси и мобилността. „Инвестициите, които се правят от Европейския социален фонд (ЕСФ), безспорно стигат до хората“, каза вицепремиерът Томислав Дончев. „Днес говорим за дигитализацията, но защо не обръщаме достатъчно внимание на тежките социални предизвикателства, които стоят като тъмна страна на този процес. Какво правим, как работим, как се грижим за дигиталните малцинства, които обезателно ще бъдат проблем след 5-10 години. Един човек, който не е дигитално грамотен, след десет години. ще бъде по-тежко маргинализиран, ще има не само редуцирани шансове да работи, но и няма да бъде пълноценен член на обществото“, подчерта Дончев. Председателят на бюджетната комисия на Европейския парламент Жан Артюи посочи, че са необходими мерки за комбиниране на мобилността и ученето. „Ще трябва да убедим страните членки, че трябва да вървим към конвергенция на законодателството, свързвана с промотиране на чиракуването“, добави той. „Пазарът на труда се промени напълно. Фокусът ни трябва да е насочен към развитие на уменията на работната сила, но също и към инвестиците в хората“, каза Мишел Сервоз, генерален-директор на Генерална дирекция "Заетост, социални въпроси и включване" в Европейската комисия. „Българското председателство счита, че социалният фокус на следващия бюджет е единственият начин Европа да постига целите си и да има бъдеще“, подчерта заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Тя добави, че в България всеки трети е ползвал средствата от ЕСФ. От около 3 млн. работоспособни българи над 800 000 са минали през различните мерки за интеграция на пазара на труда, които са били финансирани от фонда, добави тя. В конференцията участваха над 350 представители на институции на ЕС, национални, регионални, местни публични органи, социални партньори, организации на гражданското общество, академични среди и други заинтересовани страни.

15 Февруари 2018

Директори по отбранителната политика ще обсъдят актуални въпроси на Общата политика за сигурност и отбрана

"Среща на директорите по отбранителната политика на страните-членки на Европейския съюз ще се проведе на 19 и 20 февруари 2018 г. в София, в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Целта е те да подпомогнат подготовката за провеждане на Съвета по външни работи (отбрана), който ще се състои на 6 март 2018 г. в Брюксел. В  три работни сесии участниците  ще обсъдят актуалното състояние на сътрудничеството ЕС-НАТО, възможностите за постигането на повече взаимосвързаност между Постоянното структурирано сътрудничество в областта на отбраната, Координирания годишен преглед на отбраната и Европейския фонд за отбрана, както и подобряването на военната мобилност в рамките на Европейския съюз. Домакин от българска страна ще бъде Росица Димитрова – директор на дирекция „Отбранителна политика“ в Министерството на отбраната. Наред с делегатите от странитечленки на съюза, във форума ще участват представители на високо ниво от Европейската служба за външна дейност, Европейската комисия, Генералния секретариат на Съвета, Европейската агенция по отбрана и НАТО. Срещата ще се проведе в Националния дворец на културата в София.

15 Февруари 2018

Неформален съвет на министрите на външните работи "Гимних"

"В рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз София ще бъде домакин на 15 и 16 февруари на неформална среща на министрите на външните работи от ЕС (Гимних). Министрите ще открият срещата на 15 февруари с работен обяд, на който ще разговарят за Сирия. Следват две работни сесии. В първата ще обсъдят Западните Балкани в светлината на наскоро публикуваната от Европейската комисия стратегия „за надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС към държавите от Западните Балкани”. Във втората сесия министрите ще дискутират Корейската народно-демократична република и политика на ЕС спрямо страната. Дневния ред на неформалния съвет можете да намерите тук. Снимки от събитието ще бъдат публикувани тук. Видео от срещата ще бъде публикувано тук.

15 Февруари 2018

Маракешки договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора и лица с нарушено зрение: Съветът разрешава ратифицирането

"Снимка: Европейски съюз Днес Съветът прие решение, с което се одобрява сключването на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали. Днешното решение позволява на ЕС да ратифицира Маракешкия договор, считано от следващото лято. Това е от огромно значение за ЕС, тъй като този договор способства за преодоляването на дискриминационните пречки пред достъпа на хората с увреждания до материали с културен характер Боил Банов, министър на културата на България  С Маракешкия договор се въвежда набор от международни правила, които гарантират съществуването на ограничения или изключения от правилата за авторското право в полза на хората, които са слепи, с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали. Прочетете цялото прессъобщение тук. Към страницата за заседанията посетете сайта на Съвета на Европейския съюз.

15 Февруари 2018

Българското председателство започва дебат за повече и по-добри възможности за младите хора

"Красимир Вълев (вдясно), министър на образованието и науката на България, снимка: Европейски съюз Как могат повече млади хора да бъдат привлечени да участват в програми за студентски обмен като Еразъм+? Какво трябва да направят политиците, за да създадат Европейски университети и да помогнат на студентите да научат езици? Как могат технологиите по-добре да бъдат интегрирани в образователния процес? Това са само някои от въпросите, които министрите дискутираха по време на Съвета  по образование, младеж, култура и спорт, председателстван от Красимир Вълчев, министър на образованието и науката на Република България.  Срещата се проведе на 15 февруари 2018 г. в Брюксел. От страна на Европейската комисия в нея участваха Тибор Наврачич, комисар по комисар по образованието, културата, младежта и спорта, и Мариан Тайсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност. Министрите обсъдиха две основни теми – бъдещето на програма за обмен на студенти Еразъм +, една от най-успешните инициативи на Европейския съюз, и как да се осъвременят образователните системи в синхрон с процесите в съвременното общество. Коментирайки резултата от срещата, г-н Вълчев каза: „Еразъм + е една от най-познатите, почитани и успешни програми на Европейския съюз. За последните 30 години тя е подкрепила над 9 милиона европейци, като насърчила личното им и професионално развитие. Тя е спомогнала да се затвърдят европейската идентичност и ценности. Нашата дискусия днес ми вдъхва увереност, че и след 2020 г. програмата ще продължи да създава възможности за европейците да учат, да практикуват, да трупат опит и знания в чужбина.“ По време на пресконференцията след срещата г-н Вълчев каза още, че всяка нова инициатива в сферата на образованието трябва да създава възможности за колкото се може по-голям брой хора. Той напомни на аудиторията, че един от приоритетите на Българското председателство е да помогне на младите хора да придобият уменията, от които биха имали нужда в бъдеще. Това би им позволило по-лесно да намерят мястото си на утрешния пазар на труда. В същото време обществото и като цяло би спечелило, тъй като би било по-добре подготвено да се противопостави на негативни тенденции като фалшиви новини и кибер заплахи. Пълното изявление на г-н Вълчев в рамките на пресконференцията, в която участва и комисар Наврачич, може да бъде проследено тук. Видео и снимков материал е достъпен тук. Повече информация за дискусиите по време на срещата е достъпна тук.

14 Февруари 2018

Tomislav Donchev: Cohesion Policy needs visionaries, not conformism

"Deputy Prime Minister Tomislav Donchev called for an intelligent design of the measures regarding the upcoming Cohesion Policy. In order to be successful, we need to set up "smart" strategic planning and "smart" implementation and control systems, he stated at the meeting of the EU-28 Directors-General responsible for Cohesion Policy in Sofia on Wednesday. “I am a witness to the way in which Bulgaria has changed over the past ten years. To a large extend, this change was due to investments supported by the European funds. Every Presidency should seek compromises and a convergence of the positions of different Member States. The Bulgarian Presidency has the opportunity to foster the debate on a more simplified and efficient Cohesion Policy”, said Deputy Prime Minister Donchev. On behalf of the European Commission, the Director General of the DG Regional and Urban Policy, Mark Lemaitre commented: “Now is the right time to mobilise and to commit to Cohesion Policy. Before we have the proposal for the Multiannual Financial Framework post-2020, such a discussion is a very useful and timely exercise. The European Commission will follow closely the outcomes of the event and will take into consideration the proposals made by the Member States.”  During the meeting the link between Cohesion Policy and economic governance and the European Semester was discussed, as well as the options for acceleration of the implementation of the European Structural and Investment Funds. Nearly 70 delegates from all 28 Member States, the European Commission, the Committee of the Regions, European Investment Bank (EIB) and European Free Trade Association (EFTA) participated in the event. The outcomes of the meeting will feed into the debate on the future Cohesion Policy during the General Affairs Council on 12 April 2018 in Luxembourg.

14 Февруари 2018

Томислав Дончев: Кохезионната политика се нуждае от визионерство, а не от конформизъм

"„Нуждаем се от интелигентен дизайн на мерките, засягащи бъдещата кохезионна политика. За да имаме успех, трябва да заложим „умно“ стратегическо планиране и „умни“ системи за изпълнение и контрол“. Това заяви днес заместник министър-председателят Томислав Дончев на среща с генералните директори от държавите-членки, отговорни за Кохезионната политика на Европейския съюз. „Бях свидетел на това как България се промени през последните десет години. До голяма степен тази промяна се дължи на инвестициите с европейски средства. Всяко председателство трябва да търси баланси и сближаване на позициите на отделните страни-членки. Българското председателство има възможност да насърчи дебата за по-проста и ефективна кохезионна политика“, добави той. От името на Европейската комисия, генералният директор на Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ Марк Льометр коментира, че сега е подходящият момент да бъде отделено особено внимание на политиката по сближаване. „Преди предложението за многогодишната финансова рамка след 2020 г., сегашната дискусия е много полезна и навременна“, каза той, добавяйки, че  Комисията ще следи отблизо резултатите от срещата в София и ще вземе предвид предложенията, направени от държавитечленки. Участниците в  срещата  обсъдиха теми, свързани с връзката на Кохезионната политика с икономическото управление и с Европейския семестър и възможностите за ускоряване на изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Близо 70 делегати от 28-те държави на ЕС, Европейската комисия, Комитета на регионите, Европейската инвестиционна банка и Европейската асоциация за свободна търговия участваха в дискусията. Резултатите от нея ще допринесат за дебата по бъдещето на политика на сближаване по време на заседанието на Съвета на ЕС по общи въпроси на 12 април 2018 г. в Люксембург.

14 Февруари 2018

На 14 февруари 2018 г. Съветът одобри отлагането на датата на прилагане на правилата за застраховането

"Снимка: Европейски съюз На 14 февруари 2018 г. посланиците към ЕС потвърдиха от името на Съвета съгласието за отлагане на срока за транспониране и прилагането на новите правила за разпространението на застрахователни продукти. Директива 2016/97 е насочена към подобряване защитата на потребителите на застрахователни продукти. Към момента тя трябваше да започне да се прилага от 23 февруари 2018 г. и дотогава държавите членки трябваше да транспонират директивата в национални законови и подзаконови актове. Четете повече на сайта на Съвета на Европейския съюз.

14 Февруари 2018

Insurance rules delay approved by Council on 14 February 2018

"Copyright: European Union On 14 February 2018, EU ambassadors confirmed, on behalf of the Council, an agreement to delay the transposition deadline and application of new rules on insurance distribution. Directive 2016/97 is aimed at improving consumer protection for insurance products. It is currently due to apply from 23 February 2018, and member states have until then to transpose it into national laws and regulations. Read the full press release on the website of the Council of the European Union.

13 Февруари 2018

EU foreign ministers to hold an informal meeting in Sofia

"Photo: Yordan Simeonov (EU2018BG) As part of the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union, Sofia will host on February, 15-16 an informal meeting of the EU foreign ministers (Gymnich). On the 15th, the ministers will open the meeting with a working lunch on Syria, to be followed by two working sessions. The first one is about to debate on the Western Balkans in the light of the recently published by the Commission Strategy on “a credible enlargement perspective for and enhanced EU engagement with the Western Balkans”. Afterwards, ministers will deliberate the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) and the EU’s policy towards it. On the 16th the foreign ministers of the five EU candidate countries will join the meeting.

13 Февруари 2018

Външните министри от ЕС се събират на неформална среща в София

"Снимка: Йордан Симеонов (EU2018BG) В рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз София ще бъде домакин на 15 и 16 февруари на неформална среща на министрите на външните работи от ЕС (Гимних). Министрите ще открият срещата на 15 февруари с работен обяд, на който ще разговарят за Сирия. Следват две работни сесии. В първата ще обсъдят Западните Балкани в светлината на наскоро публикуваната от Европейската комисия стратегия „за надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС към държавите от Западните Балкани”. Във втората сесия министрите ще дискутират Корейската народно-демократична република и политика на ЕС спрямо страната. На 16 февруари към дискусията ще се присъединят и външните министри от петте страни – кандидатки за членство в ЕС.

13 Февруари 2018

Ministers propose a European Tourism Fund and a map of Europe’s 100 tourism sites

"Photo: Yordan Simeonov (EU2018BG) Ministers responsible for tourism from EU member states discussed in Sofia the establishment of a European Tourism Fund. It will promote the sustainable development of the sector and will help resolve any arising issues in areas like funding, staffing, the creation of joint projects, and others. The Croatian Tourism Minister Gari Capelli presented the idea during an informal meeting on Tourism and Economic Growth in Bulgaria’s capital. He also requested support from his EU peers for the creation of a special operating authority for tourism in Brussels due to the sector’s importance for the development of the European economy. The meeting participants also discussed a proposal by the Bulgarian Minister for Tourism, Nikolina Angelkova, to create a Sofia Map of 100 major European tourist attractions. Its purpose would be to serve as another driver of interest in Europe among tourists and draw more visitors to the Old Continent from remote destinations such as China, Japan, India, and the USA. The idea is based on Bulgaria’s successful experience with a map of the 100 most important national tourism sites. “The purpose of the Sofia Map is to support the development of tourism, which is a key driver of economic growth. We expect the map to contribute to the sector’s long-term sustainable growth on a national scale and at European level”, commented Minister Angelkova. The Minister referred to data from the European Travel Commission, according to which international tourist arrivals in Europe in 2017 stood at 671 million, an increase of 8.4 % compared to the previous year. Revenue from tourism in Europe in 2016 exceeded USD 440 billion (approximately EUR 359 billion). “Tourism also provides 12% of European jobs. Thus, the sector is among the top three economic sectors contributing to the generation of gross domestic product”, Minister Angelkova stated further. “During the meeting we discussed the prerequisites for upgrading the quality of tourism as a product and for creating extra connectivity, especially on the Balkans, where integration in tourism has already been achieved”. Background Tourism is an important economic factor for Bulgaria and has developed positively in recent years. The total number of international tourist visits in 2017 was 8.88 million, registering a 7.6 % growth compared to the previous year. The highest share of visitors came from EU Member States. In 2017 their number exceeded 5.45 million, accounting for over 61 % of all international travel to Bulgaria. Revenues from international tourism in Bulgaria grew by 9.1 % during the period January-November 2017, compared to the same period of 2016. In absolute terms, proceeds from international tourism during the first 11 months of 2017 exceeded BGN 6.6 billion. The forum on Tourism and Economic Growth was attended by Elżbieta Bieńkowska, EU Commissioner for Single Market, Industry, Entrepreneurship and SME’s, Zurab Pololikashvili, Secretary General of UN’s World Tourism Organisation, and European ministers and delegates from 30 countries. Also participating were representatives of the European Parliament and the European Committee of the Regions.

13 Февруари 2018

Министри предлагат европейски фонд за туризма и на карта за 100-те туристически обекта в ЕС

"Снимка: Йордан Симеонов (EU2018BG) Министрите на туризма от страните членки на ЕС обсъдиха в София създаването на Европейски туристически фонд. Той ще насърчава устойчивото развитие на отрасъла и ще съдейства за решаване на възникващите проблеми – финансиране, кадрово обезпечаване, създаване на съвместни проекти и др. Хърватският министър на туризма Гари Капели представи идеята на неформална среща под наслов „Туризъм и икономически растеж“ в българската столица. Той поиска и подкрепа от колегите си в ЕС за създаване на отделен работен орган за туризма в Брюксел заради важността на сектора за развитието на европейската икономика. Участниците обсъдиха и предложение на българския министър на туризма Николина Ангелкова да се създаде Софийска карта на 100-те европейски туристически обекта. Целта е тя да бъде допълнителен генератор на интерес на туристите към Европа и да привлече повече посетители към Стария континент от далечни дестинации, като Китай, Япония, Индия и САЩ. Идеята е на основата на българския опит с успеха на картата на 100-те национални туристически обекта. „Целта на Софийската карта е да подпомогнем развитието на туризма, който е важен двигател на икономически растеж. Очакваме тя да допринесе за дългосрочното, устойчиво нарастване на сектора в национален план и на европейско ниво“, коментира министър  Ангелкова. Тя цитира данни на Европейската туристическа комисия, според които през 2017 г.  международните туристически пътувания в Европа са 671 млн. и са се увеличили с 8,4 на сто в сравнение с година по-рано. Информация за приходите от туризъм в Европа за миналата година все още няма, но през 2016 г. те са били повече от 440 млрд. долара (приблизително 359 млрд. евро). „Туризмът осигурява и 12% от европейските работни места. Така секторът се нарежда сред първите три икономически отрасъла, допринасящи за създаването на брутен вътрешен продукт“, заяви още министър Ангелкова. „По време на срещата обсъдихме условията за постигане на по-добро качество на туристическия продукт и създаване на допълнителна свързаност особено на Балканите, където интеграцията в туризма вече е постигната“. Тя подчерта важната роля на отрасъла за икономиката на всяка страна и изтъкна изключително добрите резултати на България. Общият брой чуждестранни туристически посещения през 2017 г. са 8,882 млн. и се отчита нарастване от 7,6 на сто спрямо година по-рано. От тях най-голям дял имат посещенията от страните членки на Европейския съюз. През 2017 г. те са били повече от 5,45 млн., което е над 61 на сто от всички чуждестранни пътувания до нашата страна през 2017 г. Ръстът е с 8,2% спрямо година по-рано. Приходите от международен туризъм в България нарастват с 9,1 на сто за периода януари-ноември 2017 г., съпоставено със същия период на 2016 г. В абсолютна стойност постъпленията от международен туризъм през 11-те месеца на миналата година  достигат над 6,6 млрд. лв. Във форума участваха Елжбета Биенковска, еврокомисар по вътрешен пазар, промишлеността, предприемачеството и малките и средни предприятия, Зураб Пололикашвили, генерален секретар на Световната организация по туризъм към ООН, европейски министри и делегати от 30 държави. Сред участниците бяха и представители на Европейския парламент и на Европейския комитет на регионите.

13 Февруари 2018

High-level Meeting of the Ministers of Tourism of the EU member states "Tourism and economic growth"

"High-level Meeting of the Ministers of Tourism of the EU member states "Tourism and economic growth" will be held on 13 February. The meeting will focus on tourism industry as a sustainable factor for economic growth, regional integration and peace. The participants will examine the development of the shared economy and the development of EU regulation policies related to tourism. Special attention will be drawn on connectivity as enabling factor for broadening of people relations and its positive impact for the Balkan region. EU integration policies with the special accent on cohesion will be discussed. Participants will have the opportunity to share brief success stories in terms of tourism projects in their respective countries. Press conference live here at 09:30 CET. The agenda is available here. Photos from the event will be uploaded here. Videos from the meeting will be uploaded here.

13 Февруари 2018

Среща на високо ниво на министрите на туризма на държавите-членки на ЕС "Туризъм и икономически растеж"

"Среща на високо ниво на министрите на туризма на държавите-членки на ЕС "Туризъм и икономически растеж" ще се проведе на 13 февруари в Националния дворец на културата.  Срещата ще се фокусира върху туристическата индустрия като устойчив фактор за икономически растеж, регионална интеграция и мир. Участниците ще разгледат развитието на споделената икономика и развитието на регулаторните политики на ЕС, свързани с туризма. Специално внимание ще бъде обърнато на „свързаността“ като фактор, позволяващ разширяването на отношенията между хората и нейното положително въздействие върху балканския регион. Ще бъдат обсъдени политиките на ЕС за интеграция със специален акцент върху сближаването. Участниците ще имат възможност да споделят кратки истории за успеха по отношение на туристически проекти в съответните си страни. Пресконференцията ще бъде излъчена на живо от 10:30 тук. Дневния ред на неформалния съвет можете да намерите тук. Снимки от събитието ще бъдат публикувани тук. Видео от срещата ще бъде публикувано тук.

12 Февруари 2018

Министри ще обсъдят приноса на туризма за устойчивото икономическо развитие

"Снимка: Ладислав Цветков Министри на туризма от Европейския съюз и Балканите ще обсъждат приноса на сектора за устойчивото икономическо развитие на среща в София на 13 февруари. Туризмът като водещ фактор за устойчиво развитие и растеж, връзката между туризма и сигурността и инициативата „2018 г. – Година на туризма ЕС–Китай“ са темите на три дискусии в рамките на срещата. В първата участниците ще разгледат ролята на туризма като устойчив фактор за икономически растеж и регионална интеграция. Те ще се спрат на развитието на споделената икономика и прилагането на регулаторните политики на ЕС в сектора. Специално внимание ще бъде отделено на свързаността. Мерките и решенията, които подобряват сигурността и привлекателността на туристическата дестинация, ще бъдат тема на втората дискусия. Очаква се участниците да оценят положителните развития и предизвикателствата пред образа на Западните Балкани като регион на просперитет и мир. Привличането на повече китайски туристи в Европа и на Балканите, съвместните туристически продукти и пакети, предназначени за далечни пазари като Китай ще бъдат в центъра на третата дискусия. Очаква се срещата да подчертае ролята на регионалното и трансграничното сътрудничество в тяхното разработване и прилагане. Очаква се разговорите да обхванат последните събития, проекти и инициативи, свързани със сътрудничеството в туризма между Европа и Китай и ролята на Пътя на коприната. Във форума ще участват еврокомисарят по вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и малките и средни предприятия Елжбиета Биенковска, генералният секретар на Световната организация по туризъм към ООН Зураб Пололикашвили,  министрите на туризма от държавите членки на ЕС и Балканите, представители на бизнеса.

12 Февруари 2018

Тази седмица, 12 - 18 февруари

"Снимка: EU2018BG Това са събитията от седмицата, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС. Вторник, 13 февруари Среща на високо ниво на министрите на туризма на държавите-членки на ЕС "Туризъм и икономически растеж" Комитет по политика и сигурност Сряда, 14 февруари Среща на генералните директори, отговорни за Кохезионната политика на ЕС Международно туристическо изложение „Ваканция и Спа“ Корепер I Корепер II Четвъртък, 15 февруари Неформален съвет на министрите на външните работи "Гимних" Съвет по образование, младеж култура и спорт Интерпарламентарна конференция по въпросите за Общата външна политика и политика на сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана Mеждународна кръгла маса „Дигиталната трансформация в туризма“ Конференция на високо равнище по бъдещето на Европейския социален фонд (ЕСФ) Тематична група по правни аспекти Комитет по политика и сигурност Петък, 16 февруари Неформален съвет на министрите на външните работи "Гимних" - втори ден Корепер I

10 Февруари 2018

Неформален съвет на министрите на външните работи "Гимних": Наръчник за медиите

"Неформалната среща на министрите на външните работи (Гимних) ще се проведе в София на 15 и 16 февруари. Срещата ще започне с работни заседания, посветени на Сирия, Западните Балкани и Корейската народно-демократична република. Във втория ден към 28-те министри и Върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини ще се присъединят петте външни министри от страните кандидатки за членство: Албания, Бившата югославска република Македония, Сърбия, Турция и Черна гора. Дневен ред 15 февруари, четвъртък Неформална среща на министрите на външните работи под председателството на Върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини 13:00 – 13:45             Пристигане в НДК и изявления на входа 13:45 – 15:45             Работен обяд - Сирия 15:45 – 16:00             Семейна снимка 16:00 – 18:00             I работна сесия - Западни Балкани 18:00 – 19:00            II работна сесия - Корейска народно-демократична република 16 февруари, петък 08:50                         Пристигане в НДК и изявление на входа на вицепремиера Екатерина Захариева 09:00 – 10:00             Посрещане от Федерика Могерини и вицепремиера Екатерина Захариева на външните министри от ЕС и ръководителите на делегации от страните кандидати за членство 10:00 – 12:00             III работна сесия (включва страните кандидатки) 12:00 – 12:15             Семейна снимка със страните кандидатки 12:15 – 12:45             Съвместна пресконференция на Върховния представител Федерика Могерини и вицепремиера Екатерина Захариева Информация за акредитация Акредитираните журналисти могат да вземат своите баджове в деня преди събитието на регистрацията на вход Б 2 на Националния дворец на културата между 10:00 и 18:00 часа. Журналистите, които пристигат в София в деня на събитието, ще получат баджовете си на същия вход при пристигането си в Националния дворец на културата. Само акредитирани членове на пресата ще имат достъп до Националния дворец на културата. Снимки и видео Всички възможности за медийно отразяване по време на събитието (пристигане, изявления на влизане, ръкостискане, атмосфера преди заседанието, пресконференция) ще бъдат излъчени на живо на сайта на Българското председателство. През целия ден снимки и видео ще бъдат качвани в секциите „Снимки“ и „Видео“ на сайта. Всички официални снимки от събитието са достъпни и за изтегляне във висока резолюция в страницата на Българското председателство във Flickr. Видео може да се изтегли във висока резолюция от Vimeo. Контакти за пресата София:           Елеонора Димитрова, eleonora.dimitrova@mfa.bg, +359 2 948 22 70 Брюксел:        Мая Кочиянич, maja.kocijancic@ec.europa.eu, +32 2 29 86570

09 Февруари 2018

България бе за първи път домакин на заседание на Управителния съвет на Фронтекс

"Снимки: Министерство на вътрешните работи Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Фронтекс) е първата агенция на ЕС в областта на вътрешните работи, която провежда съвещание на ръководния си орган в София, в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Състоялото се на 7 и 8 февруари 68-о заседание на Управителния съвет на Фронтекс, първо за 2018 г., бе открито от министъра на вътрешните работи на България Валентин Радев. „Разчитаме на Агенцията за укрепването на капацитета за охрана на външните граници на ЕС. Граничната сигурност е сред най-важните въпроси за Съюза и за европейските граждани“, каза той. Министър Радев отчете пред делегатите спада от 84% в миграционния натиск към страната и подчерта активното участие на България чрез Главна дирекция „Гранична полиция“ в дейностите на Фронтекс. В рамките на съвещанието ръководителите на структурите за гранична и брегова охрана на държавите-членки на ЕС и асоциираните към Шенген държави разгледаха текущи въпроси, свързани с отчет на дейностите през предходната година и планиране на дейностите за тази  година. Направени бяха анализ на оперативната обстановка и преглед на изпълнението на пътната карта за практическото прилагане на Регламента за Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Управителният съвет избра свой заместник-председател - Карлош Морейра от Португалия, който за  четири години ще подпомага дейността на председателя на УС Марко Гашперлин от Словения. След приключването на заседанието, членовете на УС на Фронтекс посетиха ГКПП – Калотина. Те на място се запознаха с обстановката на българо-сръбската граница и с дейността на съвместния контактен център за полицейско и митническо сътрудничество между България и Сърбия. Гостите присъстваха на проверки на товарни автомобили с газ анализатор и разгледаха системите за видеонаблюдение и радиоактивен контрол. „Много съм горд с това отлично сътрудничество“, заяви изпълнителният директор на Европейската агенция за гранична и брегова Фабрис Лежери при срещата си с гост-служителите на агенцията и българските им колеги на граничния пункт. От българска страна бе изразена благодарност за оказваната подкрепа от Агенцията и останалите държави-членки.

08 Февруари 2018

Среща на високо ниво на министрите на туризма на държавите-членки на ЕС "Туризъм и икономически растеж": Наръчник за медиите

"Във вторник, 13 февруари 2018 г., ще се проведе неформална среща на министрите на туризма от Европейския съюз, последвана от среща на високо ниво „Туризъм и икономически растеж“. Срещите ще се фокусират върху туристическата индустрия като устойчив фактор за икономически растеж, както и политиките на ЕС, свързани с туризма. На събитията ще присъстват министрите с ресор туризъм от 28-те държави-членки на ЕС, както и представители на страните от Балканския регион. Европейският комисар по вътрешен пазар, индустрия, предприемачество и малки и средни предприятия Елжбета Биенковска и генералният секретар на Световната организация по туризъм към ООН Зураб Пололикашвили също ще участват в срещите. Дневен ред 13 февруари 2018 | вторник 8:00 - 9:00             Пристигане и изказвания на входа (предаване на живо) 9:00 - 10:15           Неформална среща на министрите на туризма от ЕС Председател: Николина Ангелкова, министър на туризма на Република България Срещата ще се фокусира върху туристическата индустрия като устойчив фактор за икономически растеж, регионална интеграция и мир. Участниците ще разгледат развитието на споделената икономика и развитието на регулаторните политики на ЕС, свързани с туризма. Специално внимание ще бъде обърнато на „свързаността“ като фактор, позволяващ разширяването на отношенията между хората и нейното положително въздействие върху балканския регион. Ще бъдат обсъдени политиките на ЕС за интеграция със специален акцент върху сближаването. Участниците ще имат възможност да споделят кратки истории за успеха по отношение на туристически проекти в съответните си страни. 10:15 - 10:30     Семейна снимка 10:30 - 11:15     Пресконференция (предаване на живо) Николина Ангелковa, министър на туризма на Република България; Елжбета Биенковска, еврокомисар с ресор вътрешен пазар, индустрия, предприемачество и малки и средни предприятия; Зураб Пололикашвили, генерален секретар на Световната организация по туризъм към ООН   11:30 - 12:00     Среща на високо ниво „Туризъм и икономически растеж“ – Официално откриване (предаване на живо) Цвета Караянчева, председател на Народното събрание на Република България Елжбета Биенковска, еврокомисар по вътрешен пазар, индустрия, предприемачество и малки и средни предприятия Зураб Пололикашвили, генерален секретар на Световната организация по туризъм към ООН Валери Симеонов, заместник министър-председател на Република България Николина Ангелкова, министър на туризма на Република България   12:00 - 13:00     Панелна дискусия 1: Туризъм и икономически растеж – фактори за развитие на туристическия сектор (предаване на живо)                           Модератор: Едуардо Сантандер, изпълнителен директор на Европейската туристическа комисия Панелът ще се съсредоточи върху туристическата индустрия като устойчив фактор за икономически растеж в регионален и европейски аспект. Резюме на сутрешната неофициална среща на министрите на туризма ще бъде представена от г-жа Николина Ангелкова, министър на туризма на Република България. Специално внимание ще бъде обърнато на туризма като фактор за интегриране на хора, стоки и услуги в Балканския регион. Ще бъдат разгледани политиките на ЕС като катализатори за развитието на туристическия отрасъл по отношение на конкуренцията, защитата на потребителите и общите инициативи.   14.30 - 15.30        Панелна дискусия 2: Туризъм и сигурност (предаване на живо)                             модератор: д-р Соломон Паси, президент на Атлантическия клуб на България Участници в панела: Г-н Майкъл Христидис, генерален секретар на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество Г-н Йордан Божилов, председател на Софийски Форум за Сигурност Г-жа Венелина Чакърова, Австрийски институт за европейски политики за сигурност Ще бъдат обсъдени мерки и решения за подобряване на сигурността и привлекателността на туристическите дестинации. Сесията ще включва последните разработени политики в туризма в тясно сътрудничество между всички участници, за да се разгледа сигурността като основен фактор за развитието на сектора. Ще бъдат оценени положителните събития, както и някои предизвикателства, свързани с новия образ на Западните Балкани като регион на просперитет и мир.   16:00 - 17:00        Панелна дискусия 3: Европа и Китай през 2018 – нови измерения, предизвикателства и възможности (предаване на живо)                             Модератор: Ана Атанасополу, Главна дирекция „Вътрешен пазар, индустрия,    предприемачество и малки и средни предприятия“, Европейска комисия Участници в панела: Н. Пр. Джан Хайджоу, извънреден и пълномощен посланик на Китайската народна република в България Г-н Том Дженкинс, изпълнителен директор на Европейската туристическа асоциация Г-н Оливер Фодор, заместник-директор на генерална дирекция за туристически международни отношения в Министерството на външните работи и търговията на Унгария Г-н Мартин Захариев, изпълнителен директор на сдружение „Национален борд по туризъм“ Г-н Иван Тодоров, председател на Българския център за развитие, инвестиции и туризъм в Китай Г-жа Клаудия Верноти – „ЕС-Китай 2018 – година посветена на туризма“ Г-н Васил Гелев, директор на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа към Министерството на земеделието и храните на Република България В контекста на „ЕС-Китай 2018 – година посветена на туризма“ дискусията ще се съсредоточи върху последните важни събития, проекти и инициативи, свързани със сътрудничеството в туризма между Европа и Китай. Ще бъде разгледана ролята на Пътя на коприната, свързващ две от най-големите световни икономически сили и древни култури в Европа и Китай. Дискусията ще подчертае значението на регионалното и трансграничното сътрудничество за разработването и прилагането на съвместни туристически продукти и пакети, предназначени за далечни пазари, като Китай. Дискусията ще се съсредоточи и върху възможностите за привличане на повече китайски посетители в Европа и по-специално в региона на Балканите.   Информация за акредитация Акредитираните журналисти могат да вземат своите баджове в деня преди събитието на регистрацията на вход Б 2 на Националния дворец на културата между 14:00 и 18:00 часа. Журналистите, които пристигат в София в деня на събитието, ще получат баджовете си на същия вход при пристигането си в Националния дворец на културата. Само акредитирани членове на пресата ще имат достъп до Националния дворец на културата.   Снимки и видео Всички възможности за медийно отразяване по време на събитието (пристигане, изявления на влизане, ръкостискане, атмосфера преди заседанието, пресконференция) ще бъдат излъчени на живо на сайта на Българското председателство. През целия ден снимки и видео ще бъдат качвани в секциите „Снимки“ и „Видео“ на сайта. Всички официални снимки от събитието са достъпни и за изтегляне във висока резолюция в страницата на Българското председателство във Flickr. Видео може да се изтегли във висока резолюция от Vimeo.   Говорители В София:             Веселин Желев, v.jelev@government.bg, +359 883 990 247

08 Февруари 2018

Декларация на върховния представител от името на ЕС във връзка с присъединяването на някои трети държави към ограничителните мерки срещу Корейската народнодемократична република

"Федерика Могерини, Върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Снимка: Европейски съюз На 22 януари 2018 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2018/89 за изменение на Решение (ОВППС) 2016/849 на Съвета. С решението се изменя списъкът на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, изложени в приложение III към Решение (ОВППС) 2016/849, като в приложението се добавят седемнадесет души. Четете повече на сайта на Съвета на Европейския съюз. 

06 Февруари 2018

Съвместно съобщение за печата след четвъртото заседание на Съвета за асоцииране между Европейския съюз и Грузия

"Снимка: Европейски съюз На 5 февруари 2018 г. Европейският съюз и Грузия проведоха четвъртото заседание на Съвета за асоцииране. Съветът е най-висшият орган, създаден съгласно Споразумението за асоцииране ЕС—Грузия, който да следи за изпълнението на споразумението и да обсъжда въпроси от взаимен интерес. Съветът за асоцииране приветства факта, че местните избори в Грузия през октомври/ноември бяха проведени при зачитане на основните свободи, че кандидатите имаха възможност да агитират свободно, и макар че медиите бяха пристрастни, те все пак ставаха все по-свободни и активни, което насърчаваше засилен политически дебат, както се посочва в предварителния доклад на ОССЕ/БДИПЧ. И двете страни изтъкнаха колко е важно да се вземат под внимание всички препоръки относно организирането на изборите, за да се осигури още по-благоприятна за демократичното им провеждане среда. Съветът за асоцииране приветства приемането на конституционната реформа и като цяло положителното становище на Венецианската комисия, по чиято преценка с него приключва развитието на Грузия към парламентарна система. Съветът за асоцииране насърчи всички политически участници да работят заедно и да поддържат открит диалог с оглед на допълнителното укрепване на демократичните институции, консолидирането на плуралистичната демокрация в Грузия и напредъка на реформите. ЕС отново изрази готовността си за тясно сътрудничество с грузинското правителство за постигане на напредък по общата двустранна програма на ЕС и Грузия. Четете повече на сайта на Съвета на Европейския съюз. 

06 Февруари 2018

Министерството на външните работи на България приветства Стратегията на ЕК за Западните Балкани

"Министерството на външните работи на Република България приветства Стратегията за Западните Балкани. Редица от нашите идеи намериха място в нея. В документа се признава стратегическото значение на региона за Европа. Именно за това полагахме усилия да върнем региона в дневния ред на ЕС, което се случи за първи път от 15 години насам. След срещата на върха в Солун през 2003 г. сега за първи път през май т.г. България ще събере всички лидери на Европа и региона, за тръгнем по-бързо заедно към общата ни цел. Стратегията се отнася до всички шест държави, които следва да ускорят реформите и да изградят добросъседски отношения. Напредъкът ще продължи да се основава на индивидуалните постижения на всяка отделна страна т.е. нито една държава, която е готова, няма да се налага да изчака друг. Държавите от региона разполагат с ясна времева перспектива. 2025 г. е амбициозна цел, чието изпълнение изисква мобилизация за решителни реформи в ключови области на политическия, икономически и обществен живот. България е особено удовлетворена, че с днешната Комуникация Европейският съюз ясно заявява готовността си да окаже допълнителна подкрепа за успеха на реформите и подобряването на живота на гражданите. Това е и категоричната българска позиция, която страната ни защитава последователно. Приветстваме и готовността на ЕК да подкрепи държавите от Западните Балкани с шест нови инициативи за засилване на върховенството на закона, сигурността и миграцията, социално-икономическото развитие, транспортната и енергийната свързаност, дигиталния дневен ред и отпадането на роуминга, както и добросъседските отношения.

06 Февруари 2018

Европейски форум за екоиновации за качество на въздуха полага основа за политически дебат в ЕС

"Атанаска Николова, заместник-министър на околната среда и водите „Вашите послания за необходимост от промяна, за прилагане на иновативни решения и нуждата от смели политически решения за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух ще дадат основа за политическия дебат,  приоритетни действия и импулс за прилагането им“. Това каза днес в София заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова при закриването на 21-вия Европейски форум за екоиновации за  качество на въздуха. България постави във фокуса на Председателството на Съвета на Европейския съюз във формат „Околна среда“ темата за подобряване на качеството на атмосферния въздух. Усилията са насочени към инициативи, свързани с популяризиране на използването на различни механизми, включително иновативни решения. Тази тема ще бъде обсъдена по време на неформалния съвет на министрите по околна среда в София през месец април, където ще бъдат представени и резултатите от форума. Участниците във форума се обединиха около разбирането, че за да е успешна, каузата за по-чист въздух трябва да е на всички. Подобряването на качеството на атмосферния въздух не е приоритет само на България и Българското председателство на Съвета на ЕС, чистият въздух е приоритет на всеки. „Постигането на тази цел изисква действия на всички нива - на европейско, национално, на местно ниво, но се изискват и индивидуални действия“, заяви зам.- министър Николова. Изводите на форума бяха, че „чист въздух“ не е само екологична тема, а изисква комплексен и интегриран подход и усилия в различни сфери, защото въпросът има и икономически, и социален, и технологичен и здравен аспект. Форумът за екоиновации отново показа, че няма универсални решения. Но има добри, работещи решения и практики, които могат да бъдат споделени и използвани. „Дискусиите насочиха вниманието към важността на екоинавациите за постигане на приоритета на европейско ниво, а именно запазването на високите стандарти в околната среда и качеството на живот и постигане на устойчив растеж“, обобщи зам.-министър Николова.  

06 Февруари 2018

Омбудсманът Мая Манолова настоя общ европейски орган да контролира е-тата в храните

"Омбудсманът Мая Манолова говори пред медиите, снимка: Кирил Константинов (EU2018BG) Въвеждане на единно европейско законодателство и общ европейски орган, с единен контрол, който да следи за двойните стандарти при храните и за използването на добавки в тях. За това призова омбудсманът Мая Манолова по време на експертната конференция „Бъдеще в добро здраве за Европа: Здравословно хранене при децата“, организирана в рамките на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. „Като омбудсман смятам, че е недопустимо да има различно качество потребители в рамките на Европейския съюз. Председателството е възможност за България да поставим на масата на ЕС теми, които смятаме за важни, а здравословното хранене при децата, двойните стандарти при храните са безспорно теми, които са важни и за всички европейски граждани“, категорична бе Манолова. В изказването си тя акцентира върху факта, че институцията на омбудсмана е много активна по темата и отдавна настоява за европейска директива, която да забрани производството и предлагането на продукти с двойни стандарти. „Ние проведохме собствено проучване – с български майки, които живеят в Берлин и Виена и наистина установихме, че и по отношение на детските храни, на стоките за деца, които са закупени в един и същи момент от едни и същи търговски вериги – в Берлин, Виена и София, се наблюдават отклонения в съставките“, каза омбудсманът. Мая Манолова подчерта, че тези порочни практики са абсолютно недопустими и нечестни, а аргументът, че са съобразени с националния вкус и предпочитания е неоснователен. „Как се преценява националният вкус на 6-месечно бебе“, попита омбудсманът. Омбудсманът Мая Манолова се ръкува с Джон Райън, директор в Главна дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската комисия, снимка Кирил Константинов (EU2018BG) „Заедно с Българската агенция по безопасност на храните, Комисията за защита на потребителите, Министерство на здравеопазването, Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на икономиката и с българските евродепутати от всички парламентарни групи започнахме кампания срещу двойните стандарти при храните. Включително с известни българи, лидери на обществено мнение, неправителствени организации, депозирахме петиция в Европейския парламент, която е призната за допустима в началото на тази година и предстои обсъждане, дебат по проблема, в рамките на Комисията по петиции в Европейския парламент“, допълни общественият защитник. По думите й, в процеса на изследването на двойния стандарт при храните институцията е установила и двоен стандарт при добавките в храните, т.нар. е-та -  оцветители, емулгатори, консерванти, подсладители, набухватели и др. „Според европейското законодателство – Регламент 1333/2008 г., в Европейския съюз са разрешени и допустими в определени количества 337 е-та, но тяхната употреба в различните страни-членки е различна. В някои страни те се употребяват по-често, в други по-рядко и в по-малки количества. Сред възможните обяснения за това е, че една част от държавите-членки, до приемането на този регламент имат свое национално рестриктивно, по отношение на е-тата, законодателство и част от сега разрешените е-та са били забранени за употреба в тези европейски държави“, информира Манолова. Тя акцентира, че е необходим строг контрол, защото предвиденият в Регламента мониторинг не се прилага навсякъде. „Това е проблем според нас и за Европейската комисия, за Генералната дирекция, а също така и Европейския орган за безопасност на храните, тъй като се очаква въвеждането на единни правила за контрол във всички държави-членки“, подчерта омбудсманът. Манолова допълни, че впечатлението на гражданите е, че като цяло темата се неглижира, а въпросът за контрола върху добавките в храните е подценяван в целия Европейски съюз. Младежите, разработили мобилното приложение, което сканира етикетите на храни и информира хората за наличието на е-та в продукта, снимка: Кирил Константинов (EU2018BG) Общественият защитник представи двама младежи – Венелин Чакалов и Александър Чаушев от езикова гимназия „Иван Вазов“ в гр. Смолян, които са създатели на впечатляващо безплатно мобилно приложение, което сканира етикетите на храни и информира хората за наличието на е-та в продукта. Омбудсманът обърна внимание, че съществува сериозен обществен дебат за влиянието на добавките и на е-тата в храните, които в определени количества се приемат за безвредни, но според български учени тяхното натрупване може да доведе до изменения в човешкия геном.  Видео тук Цялото изказване на омбудсмана тук

06 Февруари 2018

Министри ще обсъдят приноса на туризма за устойчивото икономическо развитие

"Снимка: Ладислав Цветков Министри на туризма от Европейския съюз и Балканите ще обсъждат приноса на сектора за устойчивото икономическо развитие на среща в София на 13 февруари. Туризмът като водещ фактор за устойчиво развитие и растеж, връзката между туризма и сигурността и инициативата „2018 г. – Година на туризма ЕС–Китай“ са темите на три дискусии в рамките на срещата. В първата участниците ще разгледат ролята на туризма като устойчив фактор за икономически растеж и регионална интеграция. Те ще се спрат на развитието на споделената икономика и прилагането на регулаторните политики на ЕС в сектора. Специално внимание ще бъде отделено на свързаността. Мерките и решенията, които подобряват сигурността и привлекателността на туристическата дестинация, ще бъдат тема на втората дискусия. Очаква се участниците да оценят положителните развития и предизвикателствата пред образа на Западните Балкани като регион на просперитет и мир. Привличането на повече китайски туристи в Европа и на Балканите, съвместните туристически продукти и пакети, предназначени за далечни пазари като Китай ще бъдат в центъра на третата дискусия. Очаква се срещата да подчертае ролята на регионалното и трансграничното сътрудничество в тяхното разработване и прилагане. Очаква се разговорите да обхванат последните събития, проекти и инициативи, свързани със сътрудничеството в туризма между Европа и Китай и ролята на Пътя на коприната. Във форума ще участват еврокомисарят по вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и малките и средни предприятия Елжбиета Биенковска, генералният секретар на Световната организация по туризъм към ООН Зураб Пололикашвили,  министрите на туризма от държавите членки на ЕС и Балканите, представители на бизнеса.

06 Февруари 2018

Университети и бизнес обсъждат сътрудничеството си в София

"Сътрудничеството между висшето образование и частния сектор като движеща сила  за модернизация и растеж е тема на тазгодишното издание на форума „Университети-бизнес“, който ще се състои на 22 и 23 февруари 2018 г. в Националния дворец на културата (НДК), София.   Отбелязвайки  десетата си годишнина, той ще събере под един покрив  български и чуждестранни представители на висшето образование, бизнеса, местната и регионална власт и ще предостави възможност за обмен на опит и споделяне на добри практики. Събитието ще се фокусира върху теми, свързани с управлението на висшите училища, тяхната роля и тази на бизнеса в развитието на регионите и за стимулиране предприемачество сред студентите. Българският министър на образованието и  науката Красимир Вълчев и изпълняващият длъжността генерален директор на Генерална дирекция „Образование, Спорт, Младеж и Култура“ в Европейската Комисия Йенс Ниманд Кристенсен ще открият конференцията. Форумът е организиран от Европейската комисия в партньорство с Министерство на образованието и науката на България, Българска Стопанска Камара и Съветa на ректорите.  Той е част  от календара на Българското Председателство на Съвета на Европейския Съюз. Онлайн регистрацията е отворена на сайта на Форума Университети-Бизнес тук.

06 Февруари 2018

Европейски експерти обсъдиха здравословното хранене на децата

"Снимка: Кирил Константинов (EU2018BG) Здравословното хранене на децата беше тема на международна конференция на експертно ниво в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС днес в София. „Бъдещето на конкурентоспособна Европа е немислимо без здраво и образовано младо поколение.Затова България предлага дискусия по въпрос, актуален за целия Европейски съюз“, каза. заместник-министърът на здравеопазването Жени Начева пред участниците. Заместник-министърът на здравеопазването Жени Начева, снимка: Кирил Константинов (EU2018BG) „България има Програма за превенция на хроничните незаразни болести, която адресира всички рискови фактори – нездравословно хранене, тютюнопушене, алкохол. Имаме и подробна нормативна уредба, която регламентира хранителния прием в детски градини и училища. Вярваме, че винаги може да се направи още – да се въздейства върху нагласите на обществото, училището, семейството, да се работи съвместно с всички сектори. Именно затова за нас е важно съвместно да търсим решения с други държави. В това за нас е добавената стойност от сътрудничеството в Европейския съюз”, добави тя. Успехът на политиките по превенция зависи от наличието на храни, които са здравословни и достъпни, подчертаха участници във форума. Те отбелязаха, че по този приоритет здравеопазването и земеделието трябва да работят съвместно. „Едни от най-важните предизвикателства в областта  храненето са свързани с наднорменото тегло и затлъстяването сред населението, особено при децата“, заяви заместник-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров. „Необходимите действия и мерки за преодоляване на посочените проблеми вече са заложени в действащи национални профилактични програми. Българският парламент предстои в най-скоро време да приеме нов Закон за храните, чиято основна цел е да гарантира висока степен на защита здравето и интересите на потребителите по отношение на храните. В закона са обхванати и аспектите, свързани с рекламата на храни и напитки, допринасящи за нездравословен модел на хранене, предназначени за деца“. Начева призова да продължи разговорът с производителите и хранителната промишленост за здравословното хранене при децата. „Открити сме за отделен диалог с тях, в рамките на който да идентифицираме решения и да намерим баланс между амбициозни и реалистични цели. Платформа за тези разговори на национално ниво ще бъде и създаденият наскоро съвет по хранене към министъра на здравеопазването.“ Проучвания на Световната здравна организация показват нивото на затлъстяване  при 7-годишни момичета в България намалява през 2016 г. в сравнение с 2013 г. Препоръките на европейско ниво са тези стойности да се задържат до 2020 г., а където може, да се намаляват. “Най-лесния избор е здравословният”, посочи Джон Райън директор в Главна дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската комисия. Джон Райън, директор в Главна дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската комисия, снимка: Кирил Константинов (EU2018BG) Той очерта като основен приоритет за общите действия на ЕС ограничаване затлъстяването при децата, ролята на здравословното хранене при превенция на хроничните болести и прилагане на най-добрите практики при осигуряване на храненето за децата. В рамките на българското председателство законодателите в ЕС ще преговарят по проект за директива за аудиовизуални медии, която предвижда изисквания към рекламата и маркетинга на храни, предназначени за деца. За допълнителна информация: Златимира Добрева, говорител на Министерството на здравеопазването: Zlatimira.Dobreva@bg-permrep.eu<mailto:Zlatimira.Dobreva@bg-permrep.eu> Tel. +32 2 2358 402 Mob. +32 473 355 303

06 Февруари 2018

Подписване на споразумението между ЕС и Норвегия за засилване на борбата с измамите с ДДС

"Снимка: Министерство на финансите На 6 февруари 2018 г. в София беше подписано споразумение за укрепване на сътрудничеството в областта на ДДС между ЕС и Норвегия. Споразумението ще предостави на държавите — членки на ЕС и Норвегия правна рамка за административно сътрудничество по отношение на: предотвратяването на измамите с ДДС; взаимната помощ при събирането на вземания по ДДС. Норвегия е първата страна, с която ЕС има споразумение в тази област. Като член на Европейското икономическо пространство тя има система на ДДС, подобна на прилаганата в ЕС. Норвегия има добри традиции в сътрудничеството в областта на ДДС с държавите — членки на ЕС. Текстът беше подписан: от името на ЕС — от Владислав Горанов, министър на финансите на България; от името на Норвегия — от Сив Йенсен, министър на финансите на Норвегия. Споразумението беше договорено от Комисията въз основа на мандат, одобрен от Съвета през декември 2014 г. Четете повече на сайта на Съвета на Европейския съюз. 

06 Февруари 2018

Международна конференция за бъдещето на Европейския социален фонд на тема “Инвестиции в хората - пътят напред“

"Международна конференция за бъдещето на Европейския социален фонд на тема „Инвестиции в хората – пътят напред“ ще се състои на 15-16 февруари в София Тех Парк. Форумът ще е ключов момент в процеса на консултации относно стратегическите и програмните аспекти на финансирането в областта на човешкия капитал. Целта на конференцията е да се превърне в платформа за изразяване на позиции и идеи по темата, както и за идентифициране на основните тенденции за бъдещото финансиране на инвестициите в развитието на хората. В заключителния панел на двудневната програма ще се обобщят заключения и препоръки за бъдещи инвестиции в  човешкия капитал в съответствие с принципите на Европейския стълб за социални права. В конференцията ще участват около 350 представители на институции на ЕС, национални, регионални, местни публични органи, социални партньори, организации на гражданското общество, академични среди и други заинтересовани страни.

05 Февруари 2018

Министър Димов: Нужни са спешни решения за намаляване на замърсяването на въздуха

"Снимка: Министерство на околната среда и водите „Качеството на въздуха е качество на живота. Въздухът не признава държавни граници, нито работно време. Затова искам да мислим за задачите на днешния форум като за спешни задачи.“ Това заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов при откриването на 21-вия Европейски форум по екоиновации за качество на въздуха, който се провежда днес и утре в София. Обикновено подхождаме стратегически и планираме дългосрочно, когато става дума за околната среда, но за здравето на 500 милиона европейци това не е достатъчно и трябва да действаме, обърна се министър Димов към участниците във Форума. „Поставям проблема пред вас днес, а резултатите от форума ще представя на своите колеги министрите на околната среда от ЕС на неформалния съвет през април“, добави той. В 21-вия Европейски форум по екоиновации  участват политици, дипломати, експерти и учени от ЕС, от страните от Западните Балкани, от Източното партньорство, от Черноморския регион. „Това ни дава решимост да търсим работещите решения, задължава ни да ги намерим. Тук е мястото да благодаря на Европейската комисия за силната подкрепа за този приоритет и да споделя увереността си, че задно ще допринесем за истински европейски подход по темата и да припомня девиза на Българското председателство „Съединението прави силата“, посочи Димов. Екоиновациите заемат важно място в националната политика на България. Предвижда се средства от фондовете на ЕС да се насочат за внедряване на екоиновации в областта на възобновяемите енергийни източници и горивните системи за превозни средства, решения, пряко свързани с качеството на въздуха. Целенасочената подкрепа за екоиновации се осигурява и от Националния иновационен фонд. Сериозни усилия се полагат за „зелена“ мобилност в масовия градски транспорт. Преди седмица беше договорено свързването на прецизните измервателни станции за качеството на въздуха на ИАОС с гражданската мрежа airbg.info в обща платформа. България ще бъде активна в законодателните и политически инициативи, които подкрепят иновативните решения в областта на качеството на атмосферния въздух и ще търси най-добри практики за намаляване на вредните емисии. Като ротационно председателство на Съвета на ЕС в следващите месеци у нас ще се работи по тази актуална тема и в името всички европейци. ЕС иска да зададе по-амбициозни цели за емисиите за CO2 за превозните средства. Да се обърне внимание на транспортната инфраструктура и да се насърчава електрификацията. Искаме да работим за умна мобилност. Но не бихме могли да успеем без сътрудничеството между правителството, гражданите, бизнеса в посока на прилагане на иновативните решения. Тези решения вече са факт, те трябва да бъдат възприети и приложени в Европа, посочи в изказването си пред Форума директорът на Генералната дирекция по околна среда на ЕК Даниел Кайеха Креспо. Във видео обръщение към участниците във форума еврокомисарят по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела каза: „Където и да живеете, почти е сигурно, че замърсяването на въздуха е проблем. Това не е проблем за България или Европа, това е глобален проблем. Всяка година в Европа умират 400 000 души заради лошото качество на въздуха. Трябва всички заедно да работим на всички нива, за да осигурим по-чист въздух на гражданите“. В Европейски форум по екоиновации участва и българският евродепутат Искра Михайлова, която от името на Европарламента подчерта сериозността на проблема и заяви, че заедно трябва да се търсят работещи решения. Преди форума министър Димов и г-н Кайеха разгледаха изложение, на което бяха демонстрирани иновативни технологии, свързани с чистотата на въздуха.

05 Февруари 2018

Сайтът на Българското председателство интегрира инструмента за преводи на Механизма за свързване на Европа

"Българското председателство интегрира специалния Преводач на ротационното председателство на Съвета на ЕС на официалната си интернет страница eu2018bg.bg. Инструментът осигурява автоматичен превод, извършван с помощта на изкуствен интелект и преводаческия софтуер, разработен от Tilde с подкрепата на Европейската комисия. Преводачът осигурява комуникацията на различни езици по време на председателството, което има важната роля да чертае приоритетите в дневния ред на Европейския съюз. Инструментът се намира в основното меню на сайта и предоставя възможност за автоматичен превод на текстове, документи и цели уебсайтове от английски, български, немски и френски език. Вече съществува версия на естонски – езикът на предходната държава-ротационен председател, като предстои изграждането на версии и на останалите официални езици на Европейския съюз. Преводачът на ротационното председателство на Съвета на ЕС съчетава услугата eTranslation – един от основните елементи на Механизма за свързване на Европа, разработена от Генерална дирекция „Преводи“ на Европейската комисия, с инструменти за превод на националните езици на ротационните председателства, специално разработени от водещата европейска технологична компания в областта на езиковите и преводните услуги Tilde. Изградени с т. нар. невронни мрежи, инструментите на Tilde използват изкуствен интелект, чрез който изучават целия контекст на изречението, за да предложат гладък, четивен, почти „човешки“ превод. „Събитията от Българското председателство на Съвета на ЕС ще бъдат посетени от делегати, журналисти и гости от цяла Европа. Затова сме изключително щастливи, че официалният сайт на председателството вгради този модерен инструмент за автоматични преводи на сайта си. Преводаческият инструмент е чудесен пример за приложението на авангардна технология в провеждането на мащабни международни събития за насърчаване на по-добрата комуникация отвъд езиковите и културните бариери.“ Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на ЕС Инструментът беше използван за първи път от Естонското председателство през 2017 г. Тогава това беше първият преводачески софтуер на естонски, разработен с изкуствен интелект. Преводачът беше представен официално на Срещата на високо ниво по е-управление в Талин през септември, на която присъстваха 25 държавни и правителствени ръководители от Европейския съюз. Услугата eTranslation на Механизма за свързване на Европа помага на европейски и публични администрации да обменят информация, прескачайки езиковите бариери в ЕС, като осигурява капацитет за електронен превод, благодарение на който се изгражда многоезична дигиталната инфраструктура. Българската версия на преводаческия инструмент е разработена в партньорство с Института за български език и Виенския университет, с финансовата подкрепа на Механизма за свързване на Европа. Инструментът ще бъде предоставен и на Австрия – третата държава от председателското Трио, която поема щафетата през юли 2018 г.

05 Февруари 2018

Тази седмица, 05 - 09 февруари

"Снимка: Кирил Константинов (EU2018BG) Това са събитията от седмицата, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС. Понеделник, 05 февруари 21-ви Европейски форум по еко-иновации Среща на работна група за развитие на Болонския процес Експертна група по хоризонтални въпроси Вторник, 06 февруари Конференция по въпросите на здравословното хранене при децата Сряда, 07 февруари Заседание на Управителния съвет на  Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) Корепер (Член 50) Корепер II Четвъртък, 08 февруари 10 години от създаването на Инспектората към ВСС Петък, 09 февруари Комитет по политика и сигурност

05 Февруари 2018

Конференция за здравословното хранене при децата събира в София експерти на европейско и световно ниво

"На 6 февруари 2018 г. ще се проведе Конференция на Българското Председателство под надслов „Здравословно бъдеще за Европа: здравословно хранене при децата“. Здравото и образовано младо поколение е основна предпоставка за устойчиво развитие и просперитет на всяка нация и на целия ЕС. Конференцията е обвързана с хоризонталния приоритет на Българското председателство за младите хора като инвестиция в бъдещето на Европа. Събитието е част от календара на Българското председателство на Съвета на министрите на здравеопазване. Експерти от държавите-членки на ЕС от сферата на здравеопазването и земеделието заедно ще дискутират възможностите на активни политики за справяне с ръста на хроничните болести, с акцент върху превенцията.  Във фокуса на дискусиите ще бъдат здравословно хранене и храни при децата. Връзката между хранене и здраве, отражението на храните върху детското развитие, здравословните хранителни навици като ключова здравна детерминанта, практики в регулация на маркетинга на храни, предназначени за деца са само част от темите, по които ще дебатират експерти на европейско и световно ниво. Ролята на традиционните хранителни диети, както и перспективите пред една „по-здравословна“ бъдеща Обща селскостопанска политика, отзивчива и към потребностите от достъпни здравословни храни, също ще бъдат засегнати. Конференцията ще предостави възможност за обмен на добри практики и успешни политики на национално, европейско и световно ниво, и ще бъде ориентир за дискусиите, предстоящи в Съвета на министрите. Събитието демонстрира нуждата от съвместни усилия на секторите здравеопазване и земеделие, обединени от общата кауза за промоция на здравословно хранене сред децата и консумация на доказано здравословни традиционни хранителни продукти. Събитието ще бъде открито съвместно от Министерство на здравеопазването, Министерство на земеделието, Националният омбудсман и  Европейската комисия. Сред лекторите са представители на Световната здравна организация, на Генералните дирекции по здраве и безопасност на храните и по Земеделие на Европейската комисия, учени и експерти в областта на храненето и храните на национално, европейско и международно ниво.  

02 Февруари 2018

София е домакин на заседание на работна група "Модернизация на режима на държавните помощи"

"Подобряването на националните практики и на институционалната уредба в областта на държавните помощи в процеса по модернизация на режима бяха обсъдени по време на тематична среща на Работната група „Модернизация на режима на държавните помощи“. България е домакин на срещата, която е и първото от събитията от приоритетните области на Министерството на финансите по време на Българското председателство на Съвета на ЕС. На форума, който се проведе в зала 7 на НДК, участваха представители на Европейската комисия и на държавите членки на ЕС. Заседанието беше открито от директора на дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ в МФ Весела Данева, която оцени дейността на работната група като изключително полезна и изрази благодарност към членовете й за активността и приноса им. Тя представи основните промени, предприети в националната нормативната рамка на различни нива, както и мерките, с които българските експерти са адресирали констатираните проблеми в областта като приоритетна задача през периода. Директорът посочи, че в България, вследствие на модернизирания режим по държавните помощи, е разработен и приет от Народното събрание нов Закон за държавните помощи от 2017 г. Весела Данева благодари на представителите на Европейската комисия за експертната и методическа помощ, която те са предоставили. „Надявам се, че двустранното ни сътрудничество ще продължи и в случай на други идентифицирани от наша страна казуси“, изрази надежда тя. През 2012 г. Европейската комисия започна модернизация на режима по държавните помощи с цел актуализация на правилата съобразно развитието на пазарите и стратегическите цели на ЕС, както и повишаване на приноса им за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж. За коректно прилагане на национално равнище на модернизирания режим и предвид увеличените задължения на националните органи по държавните помощи, ЕК създаде специализирана работна група – Работна група по модернизацията на режима по държавните помощи (РГ МРДП), в която участват представители на националните органи на всички държави членки и на Главна дирекция „Конкуренция“. Сред темите, разгледани от делегатите в София, бяха още принципът на частния инвеститор, държавните помощи в контекста на дейностите с местен обхват и инфраструктурите, в контекста на ЕСИФ. В рамките на заседанието бяха направени презентации на ЕК и на държавите членки с най-голям опит в областта. Проведен беше и дебат по проблемните области.

02 Февруари 2018

Южен Судан: ЕС добавя към списъка със санкции 3 лица, участвали в сериозни нарушения на правата на човека

"Снимка: Европейски съюз Съветът добави 3 лица, участвали в сериозни нарушения на правата на човека, към списъка на лицата, спрямо които се прилага забрана за пътуване и замразяване на активите, с оглед на положението в Южен Судан. Съветът прие това решение с оглед на постоянно влошаващото се хуманитарно положение и и положението със сигурността в Южен Судан и като взе предвид липсата на ангажираност с мирния процес от страна на някои участници. Четете повече на сайта на Съвета на Европейския съюз. 

02 Февруари 2018

Българското председателство на Съвета на ЕС беше официално открито с родна класика, фолклор и европейска музика в Брюксел

"Снимка: Министерски съвет Българското председателство на Съвета на ЕС беше официално открито в центъра за изящни изкуства „Бозар“ в Брюксел с концерт на Софийската филхармония с диригент Найден Тодоров, хор „Ваня Монева” с диригент Ваня Монева и със специалното участие на сопраното Соня Йончева и пианиста Людмил Ангелов. Програмата включваше произведения от родната класика и фолклор и от европейската музика. На събитието присъстваха премиерът Бойко Борисов, президентът Румен Радев, вицепрезидентът Илияна Йотова, министърът за Българското председателство Лиляна Павлова, министърът на културата Боил Банов, представители на дипломатическия корпус и на водещите институции в Брюксел, чуждестранни и български културни дейци. „Българското председателство е важно не само за българите и Балканите, а за цяла Европа“, заяви примерът Бойко Борисов. Той посочи, че сме готови да се обърнем към предизвикателствата пред Съюза обединени, както е и мотото на страната ни и на Председателството, и това ще ни даде сила. В изказването си държавният глава Румен Радев подчерта, че именно пространства като „Бозар” ни напомнят, че Европа трябва да е не само рационална, но и духовна. Министър Павлова приветства присъстващите с думите, че говорим много различни езици, но не се нуждаем от превод за нашата обща култура. „Председателството за нас българите не е просто ротация, не е просто излизане под прожекторите, а е въпрос на чест, на сбъдната мечта. Надявам се тази вечер всички да усетят частица от нашия дух, светоусещане, талант“, заяви министърът на културата Боил Банов. Специално приветствие отправи и генералният директор на „Бозар” Пол Дюжарден.

02 Февруари 2018

Министри обсъдиха бъдещето на изследванията и иновациите в Европа

"Снимка: Кирил Константинов (EU2018BG) Министрите на ЕС обсъдиха инвестициите в човешки капитал и възможностите за стимулиране на иновациите по време на неформалната си среща в София на 2 февруари 2018 година. Те дискутираха бъдещето на научните изследвания с цел да постигнат обща европейска позиция през следващите месеци. „Трансферът на знания е основно предизвикателство пред ЕС, който е световен лидер в областта на научните изследвания и иновации“, заяви  министърът на образованието и науката на България Красимир Вълчев.  „Трябва да открием възможността как тези знания по-лесно да се поставят в полза на обществото и индустрията. Това става в нов и бързо променящ се контекст“, посочи министър Вълчев. Той отбеляза, че цифровизацията и трансформацията на цели икономически сектори, създаването на нови бизнес модели и изместването на традиционните, изискването за нови умения и значителният натиск върху образованието и академичния сектор да генерират качествено и иновативно обучение през целия живот, поставят редица въпроси пред политиките за финансиране на научните изследвания и иновации. „В процеса на подготовката на Деветата рамкова програма трябва да е налично допълнително изискване за увеличаване на трансфера на знание и увеличаване достъпа до научните резултати от гражданите, фирмите и дори публичните организации. Хората са най-важният капитал, с който разполагаме, и нашите усилия трябва да започнат с образованието,“ призова Вълчев. На срещата бе обсъдена междинната оценка на Рамковата програма „Хоризонт 2020“, която е знаков  пример за насочване на научното финансиране към важните задачи на деня като  здравеопазване, сигурност, устойчиво селско стопанство и биоикономика, чиста и ефективна енергия, екология и климат и други. Оценката обаче показва, че така наречената „иновационна пропаст“ продължава да присъства и са необходими нови мерки за увеличаването на ползите от финансирането на научните изследвания и разпространението на резултатите от тях във всички региони в Европейския съюз. Българското председателство поставя за следващия многогодишен финансов период като приоритетни  Кохезионната политика и следващото поколение Структурни фондове, както и тяхната синергия с Рамковата програма и „Еразъм+“ по отношение на изграждането на капацитет и отварянето на потенциала на периферните региони на Европа.  По време на дискусиите Независимата европейска група на високо ниво от предприемачи представи своите 14 препоръки какво трябва да предприеме новият Европейски съвет за иновации под наслова Europe is back: Accelerating breakthrough innovation. Министрите приветстваха препоръките и призоваха за равни условия за участие на всички иноватори. Рамковата програма „Хоризонт 2020“ е финансов инструмент, създаден с цел да осигури европейската конкурентоспособност на световно ниво. Програмата разполага със средства за финансиране в размер на приблизително 80 милиарда евро за периода между 2014 и 2020 година. Допълнителна информация:  Доклад: “Europe is Back: Accelerating Breakthrough Innovation”

02 Февруари 2018

Неформален съвет по конкурентоспособност: Научни изследвания

"На 2 февруари заседанието на Неформалния съвет по конкурентоспособност ще бъде председателствано от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, а участие ще вземе и европейският комисар по научни изследвания и иновации Карлош Моедаш. Пресконференцията ще бъде излъчена на живо от 15:00 тук. Дневния ред на неформалния съвет можете да намерите тук. Снимки от събитието ще бъдат публикувани тук. Видео от срещата ще бъде публикувано тук.  

01 Февруари 2018

Експерти обсъдиха в София възможностите на Дунавската стратегия като основа за икономическо развитие

"Първата експертна среща от календара на Българското председателство на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион – на координаторите на приоритетните области -  се проведе на 1 февруари в резиденция „Бояна“. „Председателството на Дунавската стратегия е предизвикателство за България и всички държави, попадащи в обхвата на стратегията, защото в момента страната ни е и  ротационен председател на Съвета на ЕС. Тази централна роля е уникална възможност за изготвянето на силна европейска програма за постигане целите на Дунавската стратегия“, изтъкна Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и Национален координатор за Дунавската стратегия. По думите й, добавената стойност за България от това членство е възможността за изграждане на силни партньорства и подкрепа при осъществяването на съвместни стратегически проекти между страните с потенциал да допринесат за по-видими ефекти за икономическо развитие и териториално сближаване. „Днешната среща може да се ползва като ключова платформа за обсъждане на всички предизвикателства, пред които сме изправени и да очертае възможностите, които имаме като основни „двигатели“ за прилагането на Стратегията и по този начин да постигнем по-добри резултати“, каза  Николова. Тя отбеляза и нуждата от конструктивна дискусия относно преразглеждане на Плана за действие на стратегията и формирането на новата структура, която ще подпомогне управлението и изпълнението ѝ.  Участниците в срещата представиха информация за дейностите на отделните държави по изпълнение на основните приоритети на  стратегията, коментираха предизвикателствата пред нея, обмениха опит при разработване на проекти и  привличане на финансиране. Участие във форума взеха над 60 експерти от всички 14 държави–членки на стратегията, представители на Европейската комисия, Транснационална програма „Дунав“. България пое председателството на Дунавската стратегия за срок от една година през октомври 2017 г. Серията от работни формати в него са планирани през първата половина на 2018 г., а водещите събития - Годишният форум и срещата на министрите, отговорни за туризма от региона - ще се проведат на 18 и 19 октомври в София. Контекст Дунавската стратегия е приета през 2011 г. Тя обхваща 14 държави, с население от 100 милиона души, което е една пета от населението на ЕС. Стратегията залага на регионалния подход – насърчаване на съвместната работа между широк кръг от заинтересовани страни за справяне с общите предизвикателства, но без да се създават нови институции. Целта ѝ е да се развие икономическият потенциал на река Дунав, втората по дължина река в Европа (2850 км. Изпълнението на стратегията трябва да превърне региона в привлекателно място за живеене, което предлага добри възможности за работа, чиста природа и богат културен живот. Фокусът е в сътрудничеството и оползотворяването на общите възможности, като доизграждане на транспортни връзки, намаляване на замърсяването и опасността от наводнения, ограничаване на зависимостта от доставчиците на енергия, справяне с демографските промени и др. Дунавската стратегията се основава на четири приоритета, наречени стълбове – свързаност, околна среда, изграждане на просперитет и устойчивост на региона. Те съдържат 12 области на сътрудничество: „Мобилност и интермодалност“, „Устойчива енергия“, „Култура и туризъм“ в рамките на първия стълб, „Качество на водите“, „Управление на рискове“, „Биоразнообразие, ландшафти“, „Качество на въздуха и почвите“ във втория стълб, „Общество на знанието“, „Хора и умения“ и „Конкурентоспособност“ в третия и „Институционален капацитет и сътрудничество“ и „Сигурност“ в четвъртия. Всяка от областите има по две държави координаторки. България партнира в приоритетната област 3 „Култура и туризъм“ с Румъния и по приоритетна област 11 „Сигурност“ с Германия.  

01 Февруари 2018

Томислав Дончев: ЕС се нуждае от ясна визия за основните политически и икономически приоритети Европа 2030 г.

"Снимка: Европейски парламент Заместник-министър председателят Томислав Дончев изнесе една от ключовите речи по време на първата пленарна сесия на Европейския комитет на регионите, на 1 февруари в Брюксел. В събитието участваха още министър-председателят на Португалия г-н Антонио Коста и първият заместник-председател на Европейската комисия, г-н Франс Тимерманс, които също споделиха своите възгледи за бъдещето на Европейския съюз. Речта на г-н Дончев беше насочена към ролята на кохезионната политика в следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Според г-н Дончев, необходимо е да зададем основните политически и икономически параметри на Европа 2030. Той подчерта, че е наша отговорност е да проведем открит дебат за това как ЕС да изпревари своите конкуренти и да се наложи като глобален играч, а не само да „запушим пробойните“ в бюджета, породени от новите предизвикателства пред нас. В речта си пред членовете на Европейския комитет на регионите, заместник министър-председателят Томислав Дончев заяви, че въпросът за бъдещето на европейската политика по сближаване и за следващата многогодишна финансова рамка, която представлява бюджета на ЕС, е показател за бъдещето на самия Съюз и знак доколко държавите-членки вярват в него като такъв. Заместник министър-председателят акцентира, че кохезионната политика е едно от ключовите достижения на ЕС и благодарение на нея той не само е постигнал много за сближаването на европейските региони, но и е преодолял тежкия период на световната икономическа криза. Той подчерта още, че затова по време на Българското председателство на Съвета основен приоритет на България е да бъде балансиран модератор на дискусиите за смисъла от европейката солидарност и необходимостта от опростяване на правилата, но в същото време и да бъде  „катализатор“ на идеи, водещи до формирането на силна и ефективна Кохезионна политика и по този начин на силни и проспериращи региони. Повече информация за събитието е налична на сайта на Европейския комитет на регионите.

01 Февруари 2018

Икономическите министри обсъдиха темата за бъдещето на Европейската индустриална политика

"Снимка: Олег Попов (EU2018BG) Първата среща за годината на министрите на икономиката, в рамките на неформалния съвет по конкурентоспособност, посветен на индустрията, бе проведена днес в София. На Съвета участваха министрите на държавите членки на ЕС, комисарят на ЕС по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачество и МСП г-жа Елжбиета Биенковска, Гонсало Лобо Ксавиер, заместник-председател на Европейски икономически и социален комитет, Хайнц Леман, член на Европейския комитет на регионите, Маркус Бейрер, генерален директор на BUSINESSEUROPE, както и Марко Менсинк, генерален директор на Европейския съвет на химическата промишленост. Общата цел на срещата бе да се положи началото на политическите обсъждания и подготовката на бъдеща цялостна и дългосрочна индустриална стратегия на ЕС с хоризонт до 2030 г. Министрите обсъдиха тенденциите и факторите, които предопределят бъдещето на Европейската индустрия, както и общите цели и приоритети, които могат да залегнат в новата индустриална стратегия, която да гарантира, че европейската индустрия ще бъде конкурентна в променящата се глобална среда. Бяха разисквани ключови аспекти като дигитализацията, веригите за добавена стойност, интеграцията на европейските компании и как най-успешно да са конкурират на световните пазари, както и ключовите базови и енергийно-интензивни индустрии, предвид важната им роля за цялата европейска индустрия. Това е първото обсъждане, което залага основите на бъдеща дългосрочна и цялостна индустриална стратегия. “Започваме общата ни работа именно по темата индустриална политика, защото се намираме в решаващ момент за бъдещето на континента и на икономиката ни. През изминалата година навсякъде в Европа постигнахме растеж и гледаме с по-позитивни очаквания към 2018 г.”, каза българският министър на икономиката Емил Караниколов. Той допълни, че глобалните промени от последните години, както и напредъкът и развитието на партньорите и конкурентите, изискват решителност днес, за да може да се гарантира бъдещето през идното десетилетие и отвъд него. По време на първата работна сесия в част „Индустрия“ бяха обсъдени развитието на ключови сектори като мобилността, автомобилната индустрия, батериите и енергетиката, както и призивът за нов иновативен пакет в областта на нисковъглеродната икономика. Беше отбелязана решаващата роля, която следващата рамкова програма за иновации ще изиграе за подпомагане на индустриалните иновации. Министър Караниколов посочи, че през последните години са били развити редица политики с отношение към индустрията. "Същевременно обаче дългосрочните цели и изисквания, които поставяме пред индустрията в други области, както и глобалните икономически процеси и предизвикателства, и особено четвъртата индустриална революция изискват от държавите членки да предприемат дългосрочен и стратегически подход”, добави той. В рамките на сесията, от страна на индустрията беше представен опитът на суровинния сектор в прехода към устойчива и кръгова икономика, заключения от проведената предходния ден конференция „Иновации и конкурентоспособност: Базовите индустрии - двигател за растеж“, както и предизвикателствата и възможностите за базовите индустрии в Европа. Европейският икономически и социален комитет запозна министрите със становищата, подготвени специално за неформалната среща на тема „Насърчаване на развитието на малките и средните предприятия в Европа“ и „Приемане на общ подход към индустриалната политика на ЕС“. След пленарната сесия, в две паралелни работни сесии, се дискутираха темите „Вериги на стойността и развитие на конкурентните предимства за европейската икономика“ и „Нови тенденции в индустриалното развитие – цифровизация на индустрията и човешкото измерение в процеса на икономическо развитие“. В първата сесия участниците обсъдиха съществуващите конкурентни предимства на Европа, в т.ч. инфраструктура, технологични знания в сравнение с други основни търговски партньори и по какъв начин тези предимства могат най-оптимално да се развият и укрепят, за да се подсигурят бъдещите предимства на европейската промишленост в една все по-конкурентна глобална среда. Втората беше посветена на цифровата трансформация на индустрията, европейските приоритети в процеса на преход към цифровизация на индустрията и конкретни цели, които биха могли да бъдат заложени в бъдещата индустриална стратегия във връзка с развитието на цифрови умения и насърчаването на цифрово предприемачество. По време на работния обяд министрите обсъдиха темата за предизвикателствата и възможностите пред енергийно-интензивните индустрии, особено в контекста на цифровизацията и борбата с климатичните промени. Целта е в цялостната дискусия за бъдещата, всеобхватна и дългосрочна индустриална политика да се обърне специално внимание на енергийно-интензивните отрасли, тъй като те са важна част от индустриалната основа на ЕС. Обсъжданията са в контекста на общите усилия за развитие на индустриалната стратегия на ЕС и ще бъдат последвани от поредица срещи и заседания на политическо и експертно ниво, в това число и формални срещи на министрите в Брюксел през месец март за развитие на цялостната и дългосрочна индустриална стратегия. “Именно за това вярвам, че днешната ни среща е важна, за да заложим началото на бъдещата дългосрочна и цялостна индустриална стратегия“, заяви министър Караниколов.

01 Февруари 2018

Лиляна Павлова: Кохезионната политика да се запази, но опростена и по-ефективна

"Снимка: Европейски парламент „България ще се стреми към честен и открит политически дебат за бъдещето на кохезионната политика и ще настоява тя да запази важната си роля в бюджета на Европейския съюз след 2020 година. Трябва да се вземе предвид нарастващата нужда от опростяване и ефективно прилагане на принципа на пропорционалност, основаващ се на „изпълнение и постигане на резултати“, вместо само на „съответствие и контрол“, както и да се отчитат националните и регионалните нужди и особености. Това каза министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова по време на дискусията „Бъдещето на политиката на сближаване след 2020“, която се проведе по време на днешното извънредно заседание на Комисията по регионална политика на Европейския парламент. Министър Павлова представи позицията на страната по този приоритет по покана на председателя на комисията Искра Михайлова. По време на обсъждането бяха изказани много мнения в подкрепа на запазването и реформирането на кохезионната политика. „Възможно е да се постигне повече с по-малко, стига да се използват подходящите механизми за тяхното прилагане. Необходима е реформа, насочена към опростяване на правилата и подхода, както и да се запази инвестиционният характер на преразпределението на европейския ресурс“, каза още министър Лиляна Павлова. „Политиката на сближаване осигурява реална добавена стойност за гражданите на ЕС и е най-важният политически инструмент на ЕС за сближаване и инвестиционно средство за растеж и работни места“, допълни тя. Министър Лиляна Павлова заяви твърдото намерение на Българското председателство да придвижи обсъждането на политиката на сближаване след 2020 г. и посочи, че на тази цел са посветени няколко заседания, сред които Съвет по общи въпроси относно политиката за сближаване на 12 април и Конференция на високо равнище за политиката на сближаване и устойчиви региони след 2020 на 8 юни, както и ориентационни дебати на равнище експерти в Съвета. Резултатът от тези разисквания да бъде отразен в доклад на председателството до Съвета.

01 Февруари 2018

Неформален съвет по конкурентоспособност: Индустрия

"Неформалният съвет по конкурентоспособност с участието на министрите, отговарящи за ресорите „Индустрия“ и „Научни изследвания“, ще се проведе на 1 и 2 февруари 2018 г. Днешното заседание, посветено на индустрията, ще се председателства от министъра на икономиката Емил Караниколов. Пресконференцията ще бъде излъчена на живо от 15:30 тук. Дневния ред на неформалния съвет можете да намерите тук. Снимки от събитието ще бъдат публикувани тук. Видео от срещата ще бъде публикувано тук.

01 Февруари 2018

Българското председателство на Съвета на ЕС се открива в Брюксел с концерт в център „Бозар“

"Снимка: Yannick Sas Българското председателство на Съвета на ЕС ще бъде официално открито с концерт в центъра за изящни изкуства „Бозар” в Брюксел на 1 февруари (четвъртък). Тържествената церемония в София, която даде старт на председателството, беше на 11 януари в Народния театър „Иван Вазов“. Участие в откриването в Брюксел ще вземат президентът Румен Радев, министър-председателят Бойко Борисов, министрите за българското председателство и на културата Лиляна Павлова и Боил Банов. Гости ще са представители на дипломатическия корпус и на водещите институции в Брюксел, чуждестранни и български културни дейци и почитатели на българското изкуство. Специално приветствие към тях ще отправи генералният директор на „Бозар” Пол Дюжарден. Снимка: Dario Acosta Празничният концерт в зала „Henry le Boeuf Theatre” е с начало 20:00 ч. Програмата съчетава значими произведения както от българската класика и фолклор, така и от европейската музика. Те ще бъдат представени от Софийската филхармония с диригент Найден Тодоров, хор „Ваня Монева“ с диригент Ваня Монева и със специалното участие на сопраното Соня Йончева и пианиста Людмил Ангелов. Гостите ще чуят „Увертюра“ на Веселин Стоянов, „Корени“ на Александър Текелиев, четири арии от знакови опери на Верди, един от най-красивите концерти за пиано и оркестър в европейската класика  - no. 2, op. 21 от Фредерик Шопен  и българските народни песни „Полегнала е Тудора“ и „Бре, Петрунко“. Снимка: Василка Балевска Центърът за изкуства „Бозар” е най-престижното пространство за изкуство в Брюксел. Той е създаден след Първата световна война и е разположен на площ от 33 000 кв. м площ. Концертната му зала с 2 200 места е дом на Националния симфоничен оркестър на Белгия и е сред най-известните музикални пространства в света.