Slider

Българско председателство на ЕС


Слоганът на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. ще е "Съединението прави силата". На английски словосъчетанието ще бъде преведено като United We Stand Strong.

Събитията са разделени на 4 категории, обясни министър Павлова. Най-високата категория са срещите тип А на ниво държавни лидери, следват събитията категория В - ниво генерални директори и началник-отдели. В Парламентарното измерение има 6 събития, които са категория С. А в категория D влизат работни групи, които ще заседават в България.

Общо 37 министерства и ведомства са предложили провеждане на над 200 събития у нас по време на Българското председателство. Най-много са събитията в София, планирани са такива и във Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново. София ще бъде домакин на 12 неформални заседания на Съвета, на 11 срещи на високо ниво, сред които и срещата на държавните и правителствени ръководители. Варна ще бъде домакин на срещата на министрите с ресор туризъм от Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество.

Източник: http://europe.bg


СЪБИТИЯ - Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Новини Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

25 Април 2018

Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS): Съветът потвърди споразумението с Европейския парламент

"На 25 април посланиците към ЕС потвърдиха споразумението, постигнато между председателството на Съвета и представителите на Европейския парламент по предложението за система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS). "Днешното споразумение е поредната важна стъпка за защита на външните граници на ЕС. Наличието на информация за пристигащите в ЕС дори преди те да са достигнали до границата ще ни предостави повече възможности да спрем онези от тях, които може да представляват заплаха за нашите граждани." Валентин Радев, министър на вътрешните работи на България ETIAS ще даде възможност за предварителни проверки и, ако е необходимо, отказ на разрешение за пътуване за гражданите на трети държави, освободени от изискването за виза, които пътуват към Шенгенското пространство. Системата ще спомогне за подобряване на вътрешната сигурност, предотвратяване на незаконната имиграция, защита на общественото здраве и ще намали забавянията на границите чрез идентифициране на лицата, които могат да представляват риск в една от тези области, преди пристигането им на външните граници. Четете повече на сайта на Съвета на Европейския съюз.

24 Април 2018

13-та среща на министрите на финансите от Азиатско-европейския форум (АСЕМ): Наръчник за медиите

"Тринадесетата среща на министрите на финансите от Азиатско-европейския форум (АСЕМ) ще се състои в София на 26 април. Министрите и заинтересуваните страни ще обсъдят настоящи и бъдещи икономически промени, данъчното облагане и цифровизация на икономиката, както и преодоляването на новите и възникващите рискове за финансовата система с акцент върху киберсигурността. Председател на срещата ще бъде българският финансов министър Владислав Горанов.   Дневен ред 26 април 2018 | четвъртък 11:30 – 12:00       Пристигане в Националния дворец на културата (излъчване на живо) 13:00 – 13:30       Семейна снимка (излъчване на живо) 13:25 – 13:30       Атмосфера преди заседанието (излъчване на живо) 13:30 – 14:30       Пленарна сесия I: Икономически промени – готови ли сме за следващия световен икономически спад? Встъпителни думи: Владислав Горанов – министър на финансите на Република България (излъчване на живо) Водещи оратори:      Дейвид Липтън – първи заместник-управляващ директор, МВФ Клаус Реглинг – главен изпълнителен директор, Европейски инструмент за финансова стабилност, и управляващ директор, Европейски механизъм за стабилност                                          Д-р Хой И Кхор – главен икономист, AMRO Дискусант:                  Дебра Керцман – представител за Европа, Азиатска банка за развитие 15:00 – 16:00       Пленарна сесия II: Данъчно облагане и цифровизация на икономиката Водещи оратори:      Ченг Лихуа – заместник-министър на финансите, Китайска народна република                                          Паскал Сент-Аман – директор, Център за данъчна политика и администрация, ОИСР Дискусант:                  Ясухиса Накао – заместник-министър, Япония                                          Гаел Перо – заместник-директор по международно данъчно облагане и европейски въпроси, Дирекция „Данъчно законодателство“, Министерство на икономиката и финансите, Франция   16:30 – 17:30       Пленарна сесия III: Преодоляване на новите и възникващите рискове във финансовата система – киберсигурност                                  Водещи оратори:      Валдис Домбровскис – заместник-председател на Европейската комисия Ули Маурер – федерален съветник, Ръководител на Федералния департамент по финансите, Швейцария Винченцо Ла Виа – генерален директор на дирекция „Държавно съкровище“, Министерство на икономиката и финансите, Италия Волфганг Шмид – държавен секретар, Министерство на финансите, Германия Себастиан де Брауер – главен служител по политиките, Европейска банкова федерация                                                                           Суахасил Назара – заместник-министър, Индонезия                                  Дискусант:                  Акилес Алманси – водещ специалист по въпросите на финансовия сектор, Световна банка   17.30 – 18.00       Заключителна сесия и приемане на Комюникето   Информация за акредитация Акредитираните журналисти могат да вземат своите баджове в сряда, 25 април, на регистрацията на вход Б-2 на Националния дворец на културата между 14:00 и 18:00 часа. Журналистите, които пристигат в София в деня на събитието, ще получат баджовете си на същия вход при пристигането си в Националния дворец на културата. Само акредитирани журналисти ще имат достъп до Националния дворец на културата.   Снимки и видео Всички възможности за медийно отразяване по време на събитието (пристигане, изявления на влизане, ръкостискане, атмосфера преди заседанието, пресконференция) ще бъдат излъчени на живо на сайта на Българското председателство. През целия ден снимки и видео ще бъдат публикувани в секциите „Снимки“ and „Видео“. Всички официални снимки от събитието са достъпни и за изтегляне във висока резолюция в страницата на Българското председателство във Flickr. Видео може да се изтегли във висока резолюция от Vimeo.   Контакти за пресата В София:           Веселин Желев, v.jelev@government.bg, +359 883 990 247 В Брюксел:       Елица Златева, elitsa.zlateva@bg-permrep.eu, +32 476 996 634

24 Април 2018

Финансовите аташета на държавите от ЕС обсъдиха капиталовия пазар и икономиката на България

"Снимка: Министерство на финансите Неформалното заседание на финансовите аташета на държавите членки на ЕС, чието провеждане в София беше част от календара на събитията на Министерството на финансите в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС, премина успешно с конструктивни дискусии по темите капиталов пазар и икономиката на България. Експерти на Министерството на финансите и Българската фондова борса взеха участие в заседанието. Бяха представени икономическото развитие на страната през последните години, както и очакваните тенденции в средносрочен период. Очертани бяха дългосрочните предизвикателства пред икономиката на страната ни, основно свързани с демографския фактор и застаряването на населението. Обърнато беше също така и внимание на структурните характеристики на българската икономика и на начина, по който финансовите пазари могат да отговорят на нарастващите й потребности. В рамките на заседанието бяха обсъдени и необходимите мерки на национално ниво за ефективното приложение на плана за изграждане на Съюза на капиталовите пазари, като част от проекта за задълбочаване на Икономическия и паричен съюз на ЕС.

24 Април 2018

Обучение на високо ниво за мисии и операции на ЕС

"Снимка: Министерство на отбраната Провеждането на мисии и операции в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) на Европейския съюз, концептуалните и стратегически документи за тяхното провеждане, ангажираните структури и процесът на вземане на решение бяха основните теми, разисквани по време на третия модул на курса на високо ниво в областта на ОПСО. Форумът се проведе от 16 до 20 април в София. Той е събитие от официалния календар на Българското председателство на Съвета на ЕС. Домакини и организатори на модула бяха Министерството на отбраната, Дипломатическият институт към Министерството на външните работи, Военна академия „Г. С. Раковски“ и Центърът за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия. Участие в него взеха представители на държавите членки на ЕС, институции на ЕС и за пръв път представител на Македония като трета страна. По време на третия модул в София бяха обсъдени и въпроси, свързани с миграцията, последиците от нея за вътрешната и външната сигурност на Европа, спазването на човешките права, равенството на половете при участие в мисии и операции в рамките на ОПСО и изграждането на интегритет. Във фокуса на обсъжданията бяха поставени предизвикателствата пред сигурността в региона на Черно море. Обучаемите в курса посетиха Национален военен учебен комплекс „Чаралица“ и станаха свидетели на демонстрация, свързана с обучението и подготовката на участници във военни операции. Във Военна академия „Г. С. Раковски“ те бяха запознати със сценария на международното учение по операции по опазване на мира и управление на кризи „VIKING-2018“.

23 Април 2018

Министри обсъдиха приноса на EС в здравословното хранене при децата и ефективността и достъпността на лекарствените продукти

"Снимка: Йордан Симеонов (EU2018BG) Предизвикателствата пред Европейския съюз в здравословното хранене при децата и ефективността и достъпността на лекарствата, както и възможните пътища за справяне с тях бяха обсъдени по време на неформална среща на министрите на здравеопазването на Европейския съюз днес в София. С темата за здравословното хранене при децата бяха поставени актуални за бъдещето на ЕС въпроси за необходимостта от инвестиция в младото поколение, ролята на ориентирана към целите на здравеопазването Обща селскостопанска политика, възможностите за синхронизиране целите на научните изследвания и реалните потребности на здравната политика. „Конкурентоспособността и бъдещето на ЕС зависят от инвестицията в бъдещето на младото поколение. За да бъде тази инвестиция успешна, трябва да се гарантира здравето на децата. Важна предпоставка за това са здравословното хранене и наличието на храна с високо качество. В този смисъл, ключово значение за успеха на една политика по превенция има ролята на средата“. Това посочи министърът на здравеопазването Кирил Ананиев на пресконференция след срещата. Основните дискусии между министрите откроиха важната роля на средата и предлагането на здравословни продукти като фактор за по-ефективни политики по превенция на хроничните болести. В центъра на дебатите бяха възможностите за увеличаване предлагането на здравословни храни, включително чрез една Обща селскостопанска политика, ориентирана към целите на здравеопазването. Беше подчертано значението на отговорните практики на производителите, включително по отношение на маркетинга, ориентиран към децата – една от най-уязвимата група потребители. „Имахме продуктивен дебат относно бъдещето на здравеопазването на ниво ЕС. Тази тема ще намери своето продължение с достатъчно публичност по време на редовния Съвет на здравните министри на 22 юни в Люксембург. Като Председателство на Съвета сме убедени, че ЕС има нужда от повече видимост на политики, които работят в полза на хората. Здравната политика следва да бъде сред тях“, посочи още министър Ананиев. Обект на интензивен дебат бяха и онези аспекти на лекарствената политика, върху които трябва да се съсредоточат инициативите на ЕС при съобразяване с националните компетенции. Важна част от дискусията беше необходимостта от защита на доверието на пациентите и регулаторите в лекарствената политика. Министрите обсъдиха проблемите, свързани с ефективността и достъпността на лекарствените продукти, включително проблемите за пациентите, провокирани от паралелен експорт на лекарства. В тази връзка особено важно е сътрудничеството между държавите-членки.

23 Април 2018

Неформална среща на министрите на здравеопазването

"На 23 април, от 9:00 до 17:00 часа, в Националния дворец на културата, София, зала 3 ще се проведе неформално заседание на Съвета на министрите на здравеопазването. Дневният ред предвижда дискусия за здравословното хранене при децата – един от приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС в сектор здравеопазване, като ще бъде поставено ударение върху предлагането на здравословна храна за децата.  Дебатите по темата ще се проведат в рамките на първия панел от програмата – „Здравословно бъдеще за Европа: здравословно хранене при децата“ (9:30 – 12:15 часа). Ще бъде обсъдена и ефективността на лекарствените продукти и достъпността им, включително в контекста на финансовата устойчивост на здравните системи. Обсъжданията ще се проведат по време на втория панел – „Здравето като истински победител: ефективност, наличност и достъпност на лекарствени продукти“, който ще започне от 14:00 часа. Министрите ще обърнат специално внимание и на бъдещето на здравеопазването в рамките на общността. Пресконференцията ще бъде излъчвана на живо от 16:30 часа тук. Дневния ред на неформалния съвет можете да намерите тук. Снимки от събитието ще бъдат публикувани тук. Видео от срещата ще бъде публикувано тук.

22 Април 2018

Тази седмица, 23 - 29 април

"Снимка: EU2018BG Това са събитията от седмицата, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС. Понеделник, 23 април Неформална среща на министрите на здравеопазването Среща на Европейския регистър за осигуряване на качество във висшето образование Изнесено заседание на здравните аташета от работна група "Обществено здраве" към Съвета на ЕС Среща на генералните директори за професионално образование и обучение „Бъдещето на труда - бъдещето на професионалното образование и обучение" Вторник, 24 април Научно-приложна конференция "Biodiver-City: Enhancing urban biodiversity and ecosystem services to make cities more resilient" Конференция "Професионално образование и обучение като първи избор" Изнесено заседание на Главните ветеринарни служители (CVO) Неформална среща на финансовите аташета Среща на работна група за развитие на Болонския процес Подкрепа за бъдещето на Сирия и региона Сряда, 25 април Eurofi Financial Forum - Форум на лидерите в областта на финансовия сектор от ЕС и международни организации Среща на Европейската мрежа на полицейските технологични служби към работна група (Е.26) "Правоприлагане" (ENLETS) Неоформална среща на директорите по политика за сигурност Изнесено заседание на Военния комитет на ЕС Подкрепа за бъдещето на Сирия и региона - втори ден Корепер II Корепер (член 50) Четвъртък, 26 април 13-та среща на министрите на финансите от Азиатско-европейския форум (АСЕМ) Неформално заседание на Специалния комитет „ATHENA“ Неформално заседание на работна група „Търговски въпроси“ Конференция "Интелигентни градове и общности: енергийната ефективност като инструмент за ускорено развитие на българските общини" Събитие на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Годишен научен семинар на Центъра за знания за управление на риска от бедствия към Съвместния изследователски център на ЕК Комитет по политика и сигурност Петък, 27 април Неформална среща на икономическите и финансови министри (ЕКОФИН) Еврогрупа Брифинг на министър Лиляна Павлова и омбудсмана Мая Манолова преди конференцията „Двойният стандарт при храните в ЕС – да сложим проблема на масата“ Корепер I Събота, 28 април Неформална среща на икономическите и финансови министри (ЕКОФИН) - втори ден

20 Април 2018

Informal meeting of economic and financial affairs ministers (ECOFIN): Media Advisory

"The informal meeting of EU economic and financial affairs ministers will take place on 27-28 April in the National Palace of Culture in Sofia, Bulgaria. The meeting will be chaired by Vladislav Goranov, Finance Minister of the Republic of Bulgaria. Among the topics at the first day of the meeting will be convergence inside the EU and reducing fragmentation in the capital markets union. The second day will focus on taxation, with discussions on revenue collection and tax fraud, and on a renewed approach towards corporate taxation. The meeting will be preceded by a Eurogroup meeting.   Agenda 27 April 2018 | Friday Informal Eurogroup 8:30 – 9:00            Arrivals at the National Palace of Culture, doorsteps and handshake (broadcast live) 8:55 – 9:00            Roundtable (broadcast live) 9:30 – 12:00          Eurogroup meeting 12:00 – 12:30       Eurogroup press conference (broadcast live)   Informal ECOFIN meeting 12:30 – 13:00       Arrivals at the National Palace of Culture, doorsteps and handshake (broadcast live) 14:40 – 14:45       Roundtable (broadcast live) 14:45 – 17:00       Working session I                                  Convergence in the EU – inside and outside the Euro area                                  Reducing fragmentation within the capital markets union 17:00 – 17:15       Family photo (broadcast live) 17:15 – 17:45       ECOFIN press conference (broadcast live)   28 April 2018 | Saturday 8:45 – 9:30            Arrivals at the National Palace of Culture, doorsteps (broadcast live) 9:25 – 9:30            Roundtable (broadcast live) 9:30 – 11:00          Working session II                                  Towards a common agenda for modern tax administrations: Improving revenue collection and fighting tax fraud in the single market 11:10 – 11:15       Roundtable (broadcast live) 11:15 – 12:30       Working session III A renewed approach for corporate taxation in the Single Market and tax challenges of the digitalisation of the economy 12:30 – 13:00       ECOFIN press conference (broadcast live)   Accreditation information Accredited journalists can pick up their badges on Wednesday, 25 April 2018 at the Registration Desk at Entrance B-2 of the National Palace of Culture between 2 p.m. and 6 p.m.  Members of the press arriving in Sofia on the day of the event will be able to get their badges at the same entrance upon their arrival at the National Palace of Culture. Only accredited members of the press will have access to the National Palace of Culture.   Photos and videos All media opportunities during the event (doorstep statements, handshake, roundtable, press conferences) will be streamed live on the Website of the Bulgarian Presidency. Throughout the day, photos and videos will be uploaded in the Photo and Video sections of the Website. All official photos from the event are also available for download in high resolution on the Flickr account of the Bulgarian Presidency. Videos can be downloaded from Vimeo.   Press contacts In Sofia:               Veselin Jelev, v.jelev@government.bg, +359 883 990 247 In Brussels:          Genoveva Chervenakova, genoveva.chervenakova@bg-permrep.eu, +32 473 575 083

20 Април 2018

Неформална среща на икономическите и финансови министри (ЕКОФИН): Наръчник за медиите

"Неформалната среща на икономическите и финансовите министри от Европейския съюз ще се състои на 27 и 28 април в Националния дворец на културата в София, България. Председател на срещата ще бъде Владислав Горанов, министър на финансите на Република България. Сред темите в първия ден на срещата ще бъде конвергенцията в ЕС и намаляването на фрагментацията в рамките на Съюза на капиталовите пазари. Акцентът във втория ден ще бъде върху данъчното облагане с дискусии, посветени на събираемостта на приходите и борба с данъчните измами, както и на обновен подход към корпоративното данъчно облагане. Преди срещата ще се състои среща на Еврогрупата.   Дневен ред 27 април 2018 | петък Неформална среща на Еврогрупата 8:30 – 9:00            Пристигане в Националния дворец на културата, изявления на влизане и ръкостискане (излъчване на живо) 8:55 – 9:00            Атмосфера преди заседанието (излъчване на живо) 9:30 – 12:00          Среща на Еврогрупата 12:00 – 12:30       Пресконференция на Еврогрупата (излъчване на живо)   Неформална среща на икономическите и финансови министри (ЕКОФИН) 12:30 – 13:00       Пристигане в Националния дворец на културата, изявления на влизане и ръкостискане (излъчване на живо) 14:40 – 14:45       Атмосфера преди заседанието (излъчване на живо) 14:45 – 17:00       Работна сесия I                                  Конвергенцията в ЕС – в и извън еврозоната                                  Намаляване на фрагментацията в рамките на Съюза на капиталовите пазари 17:00 – 17:15       Семейна снимка (излъчване на живо) 17:15 – 17:45       Пресконференция (ЕКОФИН) (излъчване на живо)   28 април 2018 | събота 8:45 – 9:30            Пристигане в Националния дворец на културата, изявления на влизане и ръкостискане (излъчване на живо) 9:25 – 9:30            Атмосфера преди заседанието (излъчване на живо) 9:30 – 11:00          Работна сесия II Към постигане на общ дневен ред за модерните данъчни администрации: Подобряване събираемостта на приходите и борба с данъчните измами в рамките на единния пазар 11:10 – 11:15       Атмосфера преди заседанието (излъчване на живо) 11:15 – 12:30       Работна сесия III Обновен подход към корпоративното данъчно облагане в рамките на единния пазар и данъчни предизвикателства пред цифровизацията на икономиката 12:30 – 13:00       Пресконференция (ЕКОФИН) (излъчване на живо)   Информация за акредитация Акредитираните журналисти могат да вземат своите баджове в сряда, 25 април, на регистрацията на вход Б-2 на Националния дворец на културата между 14:00 и 18:00 часа. Журналистите, които пристигат в София в деня на събитието, ще получат баджовете си на същия вход при пристигането си в Националния дворец на културата. Само акредитирани членове на пресата ще имат достъп до Националния дворец на културата.    Снимки и видео Всички възможности за медийно отразяване по време на събитието (пристигане, изявления на влизане, ръкостискане, атмосфера преди заседанието, пресконференция) ще бъдат излъчени на живо на сайта на Българското председателство. През целия ден снимки и видео ще бъдат публикувани в секциите „Снимки“ and „Видео“. Всички официални снимки от събитието са достъпни и за изтегляне във висока резолюция в страницата на Българското председателство във Flickr. Видео може да се изтегли във висока резолюция от Vimeo.   Контакти за пресата В София:           Веселин Желев, v.jelev@government.bg, +359 883 990 247 В Брюксел:       Елица Златева, elitsa.zlateva@bg-permrep.eu, +32 476 996 634

20 Април 2018

Над 70 висши експерти от всички страни на ЕС дискутират в София подходът за развитие на регионите след 2020 година

"Снимка: Министерство на регионалното развитие и благоустройството "Балансираното териториално развитие е сред най-важните теми, която би следвало да залегне в бъдещата рамка за регионално развитие след 2020, тъй като то носи добавена стойност за икономическото, социалното и екологичното благосъстояние на страните." Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която откри съвместна работна среща на Генералните директори, отговорни за териториалното сближаване и за градските въпроси в ЕС. Срещата се провежда днес в Резиденция „Бояна“ и е част от събитията, включени в календара на Българското председателство на Съвета на ЕС. Домакин на първата по рода си съвместна среща на ниво директори е Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като ресорна институция по въпросите за териториалното сближаване и градската политика. Подходът за развитие на регионите след 2020 г. е сред основните теми на дискусията, паралелно с бъдещето на кохезионната политика на ЕС в новия програмен период по отношение на интегрираното териториално и градско развитие. Зам.-министър Николова отбеляза, че в бъдещата регионална политика трябва да се работи повече за укрепване на връзките между териториалното сближаване и градското развитие. "Най-важният въпрос в областта на териториалното сближаване е прилагането на Пътната карта за обновяване на новия териториален дневен ред след 2020, включително чрез създаване на специална работна група за тази цел," каза още Николова. Според нея политиката на сближаване следва да продължи да подкрепя прилагането на интегрирани подходи и инструменти за териториално и градско развитие, като в същото време правилата и процедурите следва да бъдат значително опростени, за да се стимулира прилагането на тези инструменти. Според нея ключовият елемент за постигане на балансирано развитие на регионите, както и устойчиво градско развитие е успешното прилагане на подходящи териториални и градски стратегии, което е една от възможностите в рамките на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. Зам.-министър Николова постави акцент върху необходимостта от целенасочена подкрепа за балансирано териториално развитие, което да стимулира инвестициите не само в големите градове, но във всички населени места и райони. Обособяването на опорни градове – центрове на икономически растеж, не изключва развитието на всички останали населени места около тези градове, точно обратното – ще допринесе за постигане на балансирано териториално развитие. „Не трябва да се търси конкуренция между отделните градове, а постигане на много по-глобалната цел – да развиваме всички населени места, които са свързани с основните градове“, обясни зам.-министър Деница Николова. Проектите и инвестициите следва да бъдат съобразени с индивидуалните специфики на всеки район и населено място, като се отчетат предизвикателствата пред тях и се фокусират основно върху потенциала на конкретната територия от гледна точка на природни ресурси, географска позиция, икономически връзки, функционална обособеност, ресурсна осигуреност и възможности за развитие. В хода на дискусиите участниците обсъдиха възможностите за разработване и използване на подходящи териториални индикатори за постигнатото в сферата на градското развитие, които да измерват и проследяват изпълнението на интегрирани действия и инвестиции на конкретна територия. Тази тема беше разгледана и в контекста на подготовката на следващия програмен период след 2020 г. и необходимостта от осигуряване на равен достъп до европейските фондове на всички райони, общини и населени места в страната.

19 Април 2018

Премиерът Борисов и министър Кралев закриха Европейската младежка конференция

"Премиерът Бойко Борисов и министърът на младежта и спорта Красен Кралев закриха днес в София Европейска младежка конференция, организирана от Министерството на младежта и спорта като част от програмата на  Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. В събитието взеха участие над 250 млади хора от 40 държави- от ЕС, Западните Балкани и Източното партньорство. На церемонията по закриването присъстваха еврокомисарят по образование, култура, младеж и спорт Тибор Наврачич, регионалният директор за Източна Европа и Централна Азия към Фонда за население и развитие на ООН Алана Армитаж, специалният пратеник на Генералния секретар на ООН по младежки въпроси Джаятма Уикенмараняке, евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Майдел и заместник-министърът на младежта и спорта Ваня Колева. Министър Кралев представи формулираните по време на конференцията първи по рода си Европейски младежки цели, които ще послужат като  препоръка към Европейската комисия за новата Европейска стратегия за младежта. След тридневна работа младите делегати се обединиха около следните 11 приоритета: „Устойчива и зелена Европа“; „Информация и конструктивен диалог“; „Равенство на половете“; „Европа на младите“; „Свързаността на Европа с младите“; „Качествена заетост за всички“; „Качествено образование“; „Младите в обезлюдените райони“; „Психично здраве и благополучие“; „Включване на уязвими групи“; „Участие на младите в процесите на вземане на решение“.  Министър-председателят  Борисов изтъкна, че днес в София се провеждат три успоредни мероприятия – Европейската младежка конференция, форумът „Формиране на дигиталното бъдеще на Европа: Високопроизводителни изчисления за научни и промишлени приложения в изключителен мащаб“ и конференция на тема „Educate to create: Дигитални ползватели към дигитални създатели“. По думите му, и трите събития са свързани с младежкото развитие. Борисов заяви, че Европейската младежка конференция обединява и дава възможност на младите хора не само  да поставят важните теми, но и да се включат активно в процесите. Премиерът подчерта пред присъстващите, че в България има множество примери на млади хора под 30 години, които са част от местната, законодателната и изпълнителната власт, евродепутати.  „Тази година ние успяхме да вкараме над 20 000 деца повече в класните стаи в България. Огромната част са от ромски произход, но и много други. И аз съм щастлив, че правителството като основна, най-приоритетна от приоритетните цели, си постави образованието. Увеличихме двойно заплатите на учителите, вкарахме всичко в дигитални системи, ремонтираме училищната инфраструктура и продължаваме в тази посока“, каза Борисов. Той подчерта, че много се радва на присъствието на представителите на Западните. Премиерът заяви, че Балканите не са „задният двор на Европа“ и изрази благодарност за  предложението на Европейската комисия ЕС за започне преговори за членство с Албания и Бившата югославска република Македония. “Западните Балкани трябва да бъдат приобщени там където са и географски, и исторически - в Европа“, каза премиерът по повод насрочената за 17 май в София среща на върха между ЕС и Западните Балкани. Борисов отбеляза, че кадърните и квалифицирани млади хора от Балканите отиват в развитите европейски държави. „Остава по-застарялото поколение, което по-трудно се квалифицира. Така конкурентоспособността на Балканите пада. Демографската криза ни смазва и действително ще останем задния двор. Затова ние трябва всячески да помагаме, да настояваме, да поощряваме , да обучаваме, за да направим така, че младите хора да останат на Балканите“, каза Борисов. Той добави, че е изключително притеснен от два проблема, които не са решени и в България - агресията и демографската криза – и призова младежите да не се ограничават с раждането само на едно дете. Министърът на младежта и спорта Красен Кралев заяви, че Европейски младежки цели са доказателство, че заедно младите хора от ЕС, Западните Балкани и Източното партньорство са напълно способни да очертаят бъдещите младежки политики в Европа. „Основата, която поставихме всички заедно тук, ще ни послужи за продължаване на систематичната политика както на правителството, така и на Министерство на младежта и спорта в младежкия сектор ”, каза той. Комисарят Наврачич благодари на Българското председателство, на Министерство на младежта и спорта, неправителствените организации и младежките съвети за организацията на събитието. „Тази конференция се провежда в точния момент, тъй като дебатът за бъдещето на Европа е в своя разгар. Младите хора трябва да бъдат част от този дебат, защото на тях принадлежи бъдещето. Европа трябва да бъде силна, трябва да бъде отворена, трябва да бъдат силни общностите по места и това ни задължава да дадем глас на младите хора, да ги обучим, да им предоставим необходимите умения, за да могат да поемат живота си в свои ръце, да подкрепят другите и да се възползват в максимална степен от възможностите, които им предоставя света, който е воден от знания“, каза Нарвачич и подчерта, че предложените цели ще бъдат взети предвид при изработването на новата Европейска стратегия за младежта, която ще бъде представена през месец май.

19 Април 2018

Северна Корея: ЕС добави четири лица, участващи във финансирането на ядрената програма, към списъка със санкции

"Снимка: Европейски съюз Съветът добави четири лица към списъка на лицата и образуванията, подлежащи на ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република (КНДР). Тези ограничителни мерки представляват забрана за пътуване и замразяване на активите. Четирите лица са участвали в измамни финансови практики, за които има съмнения, че подпомагат ядрената програма на КНДР, както и програмите, свързани с балистични ракети или други оръжия за масово унищожение. Режимът на ЕС на санкции срещу КНДР е най-суровият, прилаган спрямо една държава. Санкциите бяха приети в отговор на дейността на КНДР за разработване на ядрено оръжие и балистични ракети, която е в нарушение на множество резолюции на Съвета за сигурност на ООН. ЕС не само транспонира санкциите, наложени от ООН, но има и собствен, автономен режим на санкции срещу КНДР, който допълва и засилва приетите от ООН мерки. Приетите днес допълнителни вписвания са част от автономния режим на санкции на ЕС срещу КНДР. Четете повече на сайта на Съвета на Европейския съюз.

19 Април 2018

Еврокомисарят Мария Габриел: Европа има потенциал да се върне в топ 3 на световните сили в суперкомпютрите

"Снимка: EU2018BG Суперкомпютрите са ключови за цифровата трансформация на индустрията и обществото. Те допринасят редица традиционни сектори на икономиката да станат по-продуктивни, да създават нови иновативни продукти и услуги, които да имат по-висока добавена стойност. Те позволяват на научно-изследователските центрове да правят нови открития и научни постижения. Основната част от политиките, които трябва да формулираме, особено в области като здравеопазването, персонализираната медицина, енергетиката и климата, са основани на напредналите високоскоростни компютърни програми и симулации. Но днес нито един от първите десет суперкомпютъра не се намира в Европейския съюз. Ето защо не  можем повече да си позволим да изоставаме. Трябва да върнем Европа сред световните лидери в областта на суперкомпютрите. Това заяви комисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел при откриването на конференцията на високо ниво в София заедно с министър-председателя Бойко Борисов. Конференцията е организирана от комисар Мария Габриел, Европейската комисия, Българското председателство на Съвета на ЕС и Министерство на образованието и науката. Българският еврокомисар благодари на премиера Борисов за заявения ангажимент страната да участва активно за превръщането на тази амбиция в реалност. България има потенциал да бъде сред водещите в тази инициатива, като се възползва от своя дългогодишен опит и традиции в суперизчисленията и техните приложения. Тя предупреди и за риска, че ако не се действа сега, данните, произведени от европейските научно-изследователски центрове и индустрията, ще бъдат обработвани извън Европа. По този начин ще ставаме все по-зависими от външни за Европа изчисления, доставчици на данни и услуги. Това в крайна сметка ще подтикне европейските изследователи и иноватори да се преместят там, където имат достъп до висококачествените мощности за обработка на данни и високопроизводителните изчислителни технологии. "Затова нашата дългосрочна амбиция е ясна – да подкрепим създаването на съвместното предприятие EuroHPC и да имаме резултати и видими ползи не само през следващите няколко години, но и след 15, и след 20 години. Сега сме във време на подем и можем да го подхраним с наши, европейски истории на успеха. Истински вярвам, че с обединяване на сили и ресурси, заедно ще постигнем пълно реализиране на съвместното предприятие EuroHPC. Това е една наистина амбициозна европейска инициатива и съм убедена, че имаме потенциал да я реализираме и така Европа да си върне лидерското място в цифровата икономика", изтъкна още еврокомисарят Мария Габриел. Като комисар по цифровата икономика и общество, тя обяви през февруари  плановете на Европейската комисия да инвестира 1 милиард евро в тази свръх технология, която предоставя важни решения на предизвикателствата на нашия ден в областта на медицината, климатичните промени, индустрията. Сега е важен ангажиментът на държавите-членки да се включат в реализирането на амбициозната цел. Вече 16 държави заявиха такъв ангажимент и България е една от тях.

19 Април 2018

Пакетът „Чиста енергия за всички европейци“ е от фундаментално значение за енергийната политика на ЕС

"Снимка: Олег Попов (EU2018BG) Министрите на енергетиката на държавите членки на Европейския съюз обсъдиха в София постигнатия напредък в преговорите по законодателните предложения от пакета „Чиста енергия за всички европейци“. Неформалното заседание бе председателствано от българския енергиен министър Теменужка Петкова. Пакетът „Чиста енергия за всички европейци“ включва законодателни предложения, разделени в две подгрупи. В първата са обединени директивите, свързани с енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както и регламентът за управление на енергийния съюз. Втората подгрупа съдържа четири законодателни инициативи, свързани с модела на електроенергийния пазар, от които отворен за обсъждане е регламентът за Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACEР). Триaлозите по законодателните предложения от първата подгрупа започнаха през февруари, а през март председателството проведе още два кръга преговори по директивите за енергийна ефективност и за ВЕИ, като в резултат е постигнат значим напредък по много от обсъжданите теми. В рамките на днешната неформална среща отворените политически въпроси бяха обект на сериозните усилия на председателството да намери възможни решения и да допринесе за постигане на компромис, гарантиращ амбициозните енергийни и климатични политики на европейско равнище. „Благодарение на проведената ползотворна дискусия относно предстоящите преговори с Европейския парламент по отделните законодателни предложения от първия подпакет, ще се гарантира максимален напредък по досиетата за успешно приключване на преговорите. Това е още една крачка напред към реализиране на амбициозните цели на ЕС по пътя към постигане на нисковъглеродна икономика. Законодателният пакет „Чиста енергия за всички европейци“ е от фундаментално значение за европейската енергийна политика“, каза министър Петкова. По думите й, законодателните решения в тази област осигуряват също стимули и стабилност за инвеститорите при гарантиране сигурността на енергийните системи на държавите членки. По отношение на регламента за Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори, Председателството подготви няколко ревизирани предложения, които бяха обект на дискусии през последните седмици с държавите членки в рамките на Работна група „Енергетика“. Неформалната среща на енергийните министри в София оцени високо постигнатия напредък в преговорите и очерта следващите стъпки до приемането на законодателните предложения от пакета „Чиста енергия за всички европейци“.

19 Април 2018

Неформален съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика - Формат "Енергетика"

"Неформално заседание на министрите на енергетиката от Европейския съюз ще се проведе в София на 19 април 2018 г. Срещата, която ще бъде председателствана от министъра на енергетиката Теменужка Петкова, е под мотото „Устойчив Енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата“. Това е първата неформална среща на енергийните министри в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Участниците ще обсъдят постигнатия напредък и ще дадат насоки за продължаване на преговорите по досиетата от пакета „Чиста енергия за всички европейци“, свързани с енергийната ефективност, енергията от възобновяеми енергийни източници и управлението на Енергийния съюз, както и по Регламента за Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори на държавите членки (АСЕР). В областта на енергетиката Българското председателство работи активно за постигане на напредък по законодателните предложения от пакета „Чиста енергия за всички европейци“, стабилен Енергиен съюз и увеличаване потенциала на регионалното сътрудничество чрез изграждане на липсващата инфраструктура в региона. Пресконференцията ще бъде излъчвана на живо от 13:10 часа тук. Дневния ред на неформалния съвет можете да намерите тук. Снимки от събитието ще бъдат публикувани тук. Видео от срещата ще бъде публикувано тук.

19 Април 2018

Опростени правила за използване на средствата от ЕС: Съветът потвърждава споразумението с Европейския парламент

"Снимка: Европейски парламент ЕС опростява правилата за използване на средства от бюджета на ЕС. На 19 април 2018 г. Комитетът на постоянните представители в Съвета (Корепер) одобри постигнатото с Европейския парламент споразумение по така наречения регламент „Омнибус“ относно финансовите правила на ЕС. Регламентът ще измени съществуващата финансова уредба, в която се определя общата рамка за управление на бюджета, както и редица актове, регулиращи многогодишните програми на ЕС в определени области, в това число политиката на сближаване. Ще има опростени правила за използване на различните видове фондове, независимо дали те се управляват пряко от Комисията, непряко от различни организации и органи или съвместно с националните органи. "Основният двигател на тази реформа беше желанието ни да улесним живота на тези, които ползват и управляват средства от ЕС. През последните години това се беше утвърдило като ясно искане към законодателите на ЕС. Но могат да се очакват и други ползи. Очакваме по-бързо прилагане с по-малко разходи, по-голямо въздействие на политиките на местно равнище и улеснен достъп за малките бенефициенти." Маринела Петрова, заместник-министър на финансите на България Четете повече на сайта на Съвета на Европейския съюз.

19 Април 2018

Моника Панайотова участва в априлската сесия на Европейския парламент

"Заместник-министърът за Българското председателство, отговарящ за отношенията с Европейския парламент, Моника Панайотова, участва като представител на Съвета на Европейския съюз в пленарната сесия на Европейския парламент (ЕП) , която се проведе в Страсбург от 16 до 19 април. Българското председателство бе поканено да участва  в дебат за процедурата по освобождаване от отговорност на Европейската комисия във връзка с изпълнението на европейския бюджет за 2016 г.. В  изявлението си  Панайотова подчерта, че доброто финансово управление е от изключителна важност, тъй като именно ефективното използване на европейските средства дава ясен сигнал на гражданите, че всяко евро от бюджета на ЕС се изразходва отговорно. Панайотова участва и в дебат за случая с „Фейсбук“ и „Кеймбридж Аналитика“. Основното послание в нейното изказване бе, че социалните мрежи и цифровите платформи трябва да бъдат прозрачни, гарантирайки на гражданите защита на данните и неприкосновеност на личното пространство. Тези важни въпроси ще бъдат обсъдени от лидерите на ЕС на 16 май по време на двудневната среща на върха в София. Председателството отбеляза също така, че темата поставя на преден план основни въпроси, свързани с демократичните процеси и върховенството на правото във време на широкоразпространена дезинформация в онлайн пространството. Панайотова подчерта, че не бива да забравяме важната роля на образованието и необходимостта от развиване на медийна грамотност, толерантност и критично мислене, защото тези елементи са ключови в борбата с пропагандата и манипулирането чрез фалшиви новини. Тя подчерта важното значение на инициативата на комисар Мария Габриел за създаване на експертна група на високо равнище по въпросите на онлайн разпространението на фалшиви новини. От името на Съвета на ЕС, г-жа Панайотова изрази позиция и по темата за оповестяване на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове. Тя информира членовете на ЕП, че постигането на споразумение по тази тема изисква време и усилия, тъй като все още съществуват нерешени въпроси. Българското председателство провежда активни консултации с държавите-членки с цел постигането на напредък по темата. Съветът на ЕС бе поканен да участва и във важния дебат за обществените колебания относно ваксините. Панайотова подчерта, че тенденцията за намаляване на ваксинирането срещу предотвратими болести като дребна шарка, тетанус, рубеола е тревожно явление,  което може да доведе до сериозни проблеми, свързани с здравето на гражданите в ЕС. Тя отбеляза, че за да се увеличи обхватът на ваксинациите, е необходимо да се справим с други важни въпроси, като предотвратяването на недостига на ваксини, както и намирането на средства за разработването на нови. Председателството очаква предложението на Европейската Комисия за препоръка на Съвета за засилване на сътрудничеството в борбата срещу болестите, предотвратими чрез ваксинация. В рамките на пленарната сесия, от името на г-жа Федерика Могерини, г-жа Панайотова направи изказване в дебата под наслов „Изгледите за мир на Корейския полуостров в контекста на последните събития“. В изложението от името на Върховния представител на ЕС, Панайотова подчерта, че общата цел за пълно, доказуемо и необратимо ядрено разоръжаване на Корейския полуостров чрез мирни средства е важен приоритет. ЕС е готов да продължи подкрепата си с всички дипломатически средства, включително със средствата на парламентарната дипломация, да съдейства за гарантиране изграждането на конструктивен диалог на Корейския полуостров. По време на пленарната сесия се състоя и дебат за бъдещето на Европа с участието на президента на Франция, Еманюел Макрон. Това бе четвъртият от поредица дебати по инициатива на председателя на ЕП Антонио Таяни  между държавни и правителствени ръководители на ЕС и евродепутатите относно бъдещето на Съюза. В своето изказване френският президент  подчерта важността на европейския суверенитет, заявявайки, че е необходимо възраждането на една Европа, водена от самия дух на своите народи, която да продължи отвъд разделенията и да намери правилните решения на предизвикателствата на глобалната трансформация. Той отбеляза и необходимостта от провеждането на истински европейски дебат в навечерието на изборите за нов Европейски парламент. В Страсбург заместник-министър Панайотова участва и в началото  на тристранни политически преговори за задължителен Регистър за прозрачност за трите основни институции на ЕС – Европейския парламент, Съвета на ЕС и Комисията. Като представител на Съвета на ЕС, тя обсъди новото предложение заедно с преговарящите от страна на ЕП –  Данута Хюбнер, председател на Комисията по конституционни въпроси, и  Силви Гийом, заместник-председател на ЕП, и от страна на Европейската комисия –  Франс Тимерманс, първи заместник-председател. По време на срещата г-жа Панайотова ясно потвърди от името на Съвета на ЕС политическата воля и политическия ангажимент за по-голяма прозрачност във взаимодействието с представителите на интереси. Тя подчерта, че са необходими прагматични и правно обосновани решения, за да се създаде задължителен Регистър за прозрачност с участието на трите институции.

18 Април 2018

Министър Лиляна Павлова и председателят на ЕП Антонио Таяни подписаха 7 законодателни акта на ЕС

"Снимка: Европейски парламент Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, и Антонио Таяни, председател на Европейския парламент, подписаха днес седем ключови законодателни акта на ЕС. Един от важните регламенти е предложението на Европейския парламент и на Съвета относно трансграничните услуги за доставка на колетни пратки. Документът има за цел засилването на електронната търговия, като улеснява потребителите и предприятията да сравняват различните цени на доставка в целия ЕС, като за целта тарифите за доставка ще бъдат публикувани на специално създаден единен уебсайт. Новите правила бяха приети миналата седмица от Съвета. Те ще влязат в сила 20 дни след публикуването им в официалния вестник вестник на ЕС. Вторият акт е относно квалификацията на водачите, превозващи стоки и пътници. Той ревизира правилата относно професионалното обучение на шофьори на камиони и автобуси, които имат за цел да насърчават безопасното и екологосъобразно шофиране. Споразумение по директивата беше постигнато на 12 декември 2017 г. от Европейския парламент, след като бяха разгледани редица практически недостатъци в действащото законодателство, като например трудностите, които водачите срещат при признаването на тяхната квалификация, ако са издадени в друга страна от ЕС. За повечето разпоредби държавите членки ще имат две години да приемат национални правила, за да ги приложат на практика. Третият документ се отнася до статистиката за железопътния транспорт. Новият регламент ще замести различните актове, включени в него, като напълно запази съдържанието на кодифицираните актове. Четвъртият законодателен акт касае въвеждането на мерки на Общността за борба с т. нар. Нюкасълска болест. Целта на настоящото предложение е да се измени Директива на Съвета за привеждане на процедурата за определяне на референтната лаборатория на ЕС с цел да могат да бъдат създавани такива референтни лаборатории в ЕС след 2019 г., които да отговарят на изискванията на Регламента за официалния контрол. Законодателният акт беше отворен във връзка с Брекзит, тъй като към момента, единствената лаборатория в ЕС, сертифицирана да изследва проби за Нюкасълска болест по птиците, се намира във Великобритания. Петото предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета е за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия до 45 млн. евро. Помощта ще помогне за икономическата стабилизация на страната и провеждането на структурни реформи. Помощта се предоставя от ЕС на страни партньори с трудности в платежния баланс. Изплащането й зависи от това дали страната зачита демократичните механизми, върховенството на закона и човешките права. Изпълнението на тези условия се наблюдава от Комисията. Изменението на шестия регламент предвижда продължаване на финансирането на Младежкия оркестър на Европейския съюз и след 2020 година от програма “Творческа Европа”. Младежкият оркестър се състои от изключителни и посветени млади музиканти, диригенти и солисти от 28-те страни от ЕС и е източник на гордост за всички граждани. Той е основан през 1976 г. и е символ на Европа, който играе важна роля в насърчаването на междукултурния диалог. Подписана беше и общата рамка за осигуряване на по-добри услуги за умения и квалификации Европас (Europass).  Това е първото преразглеждане на решението, създадено преди 12 години. Актуализацията към днешна дата има за цел да отрази напредъка в технологиите и промените в пазара на труда, системите за образование и да стане по-лесна за употреба. Целта е чрез широкообхватната европейска платформа всички лица търсещи работа или служители, да получат по най-оперативен начин цялата информация, свързана с умения и квалификации, за признаване на данни, за възможностите за обучение и кариера и т.н. Подписването на законодателните актове от министъра на Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова и от председателя на Европейския парламент Антонио Таяни имат за цел правилата да бъдат осъвременени и да работят в синхрон със завишените изисквания на гражданите и бизнеса и в синхрон с новите технологии.

18 Април 2018

Informal meeting of the ministers of health: Media Advisory

"The informal meeting of EU health ministers will take place on 23 April 2018 in the National Palace of Culture, Sofia. Ministers will discuss healthy nutrition for children and the effectiveness and availability of medicines. They will also focus on the future of healthcare in the EU. The meeting will be chaired by Kiril Ananiev, Minister of Health of the Republic of Bulgaria.   Agenda 23 April 2018 | Monday 8:30 – 9:00            Arrivals at the National Palace of Culture, doorsteps and handshake (broadcast live) 9:20 – 9:30            Roundtable (broadcast live) 9:30 – 12:15          First session: Healthy nutrition for children – the healthy future of Europe                                  Opening remarks by Kiril Ananiev, Minister of Health (broadcast live) The first session will discuss healthy nutrition for children, one of the priorities of the Bulgarian Presidency of the Council of the EU in the health sector, with a focus on the provision of healthy food for children. 12:15 – 12:30       Family photo (broadcast live) 13:50 – 14:00       Roundtable (broadcast live) 14:00 – 16:00       Second session: Health as the real winner: effectiveness, availability and affordability of medicines The second session will focus on the effectiveness and accessibility of medicinal products, including in the context of the financial sustainability of health systems. 16:30 – 17:00       Press conference (broadcast live) Participants: Kiril Ananiev, Minister of Health Vytenis Andriukaitis, Commissioner for Health and Food Safety, European Commission   Accreditation information Accredited journalists can pick up their badges on Friday, 20 April 2018 at the Registration Desk at Entrance B-2 of the National Palace of Culture between 4 p.m. and 5 p.m.  Members of the press arriving in Sofia on the day of the event will be able to get their badges at the same entrance upon their arrival at the National Palace of Culture. Only accredited members of the press will have access to the National Palace of Culture.   Photos and videos All media opportunities marked in the agenda with “broadcast live” (doorstep statements, handshake, roundtable, press conference) will be streamed live on the Website of the Bulgarian Presidency. Throughout the day, photos and videos will be uploaded in the Photo and Video sections of the Website. All official photos from the event are also available for download in high resolution on the Flickr account of the Bulgarian Presidency. Videos can be downloaded from Vimeo.   Press contacts In Sofia:               Veselin Jelev, v.jelev@government.bg, +359 883 990 247 In Brussels:         Elitsa Zlateva, elitsa.zlateva@bg-permrep.eu, +32 476 996 634

18 Април 2018

Неформална среща на министрите на здравеопазването: Наръчник за медиите

"Неформалната среща на министрите на здравеопазването от Европейския съюз ще се проведе на 23 април 2018 г. в Националния дворец на културата в София. Министрите ще обсъждат здравословното хранене при децата и ефективността и достъпността на лекарствените продукти. Ще обърнат и специално внимание на бъдещето на здравеопазването в рамките на ЕС. Председател на срещата ще бъде Кирил Ананиев, министър на здравеопазването на Република България.   Дневен ред 23 април 2018 | понеделник 8:30 – 9:00            Пристигане, изказвания на входа и ръкостискане (излъчване на живо) 9:20 – 9:30            Атмосфера преди заседанието (излъчване на живо) 9:30 – 12:15          Първа сесия: Здравословното хранене при децата – здравословното бъдеще на Европа                                  Встъпителни думи на министър Кирил Ананиев (излъчване на живо) Тема на първата сесия е здравословното хранене при децата, един от приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС в сектора на здравеопазването с фокус върху осигуряването на здравословна храна за децата. 12:15 – 12:30       Семейна снимка (излъчване на живо) 13:50 – 14:00       Атмосфера преди заседанието (излъчване на живо) 14:00 – 16:00       Втора сесия: Здравето като истински победител: ефективност, наличности и достъпност до лекарства Тема на втората сесия е ефективността и достъпността на лекарствените продукти, включително в контекста на финансовата устойчивост на системите на здравеопазването.   16:30 – 17:00       Пресконференция (излъчване на живо) Участници: Кирил Ананиев, министър на здравеопазването на Република България Витянис Андрюкайтис, комисар за здравеопазване и безопасност на храните, Европейска комисия   Информация за акредитация Акредитираните журналисти могат да вземат своите баджове в петък, 20 април, на регистрацията на вход Б-2 на Националния дворец на културата между 16:00 и 17:00 часа. Журналистите, които пристигат в София в деня на събитието, ще получат баджовете си на същия вход при пристигането си в Националния дворец на културата. Само акредитирани журналисти ще имат достъп до Националния дворец на културата.    Снимки и видео Всички възможности за медийно отразяване по време на събитието (пристигане, изявления на влизане, ръкостискане, атмосфера преди заседанието, пресконференция) ще бъдат излъчени на живо на сайта на Българското председателство. През целия ден снимки и видео ще бъдат публикувани в секциите „Снимки“ и „Видео“ на сайта. Всички официални снимки от събитието са достъпни и за изтегляне във висока резолюция в страницата на Българското председателство във Flickr. Видео може да се изтегли във висока резолюция от  Vimeo.   Контакти за пресата В София:            Веселин Желев, v.jelev@government.bg, +359 883 990 247 В Брюксел:         Елица Златева, elitsa.zlateva@bg-permrep.eu, +32 476 996 634

18 Април 2018

Министрите на ЕС по заетостта и социалната политика обсъдиха мерки за повишаване на квалификацията на работната сила

"Снимка: Кирил Константинов (EU2018BG) Приложението на принципите на Европейския стълб за социални права за осигуряване на равни възможности за заетост, повишаване на знанията и уменията на работната сила и интегрирането на младежите и продължително безработните на пазара на труда бяха основните теми, обсъдени на неформална среща на министрите на Европейския съюз по заетостта и социалната политика в София на 17 и 18 април. По време на заседанието беше отчетено, че настоящият стабилен икономически ръст в Европейския съюз води до трайно подобряване на състоянието на пазара на труда, но въпреки това е необходимо държавите членки да продължат усилията си за активна подкрепа за заетост на уязвимите групи. „Не е достатъчно да се повтаря, че трябва да приближим съюза до гражданите - ние трябва да предложим надеждна и дългосрочна посока, за да можем да задържим доверието на гражданите в нашия съюз. В настоящия момент на стабилен икономически растеж трябва да отделим време и да помислим върху бъдещето, което искаме, именно защото в едно цифрово общество и икономика, ситуацията на пазара на труда се развива бързо и променящата се трудова реалност създава различни потребности“, каза Бисер Петков, министър на труда и социалната политика на България. Министрите анализираха досегашното изпълнение на препоръката на Съвета за повишаване на квалификацията и преквалификацията на работната сила и за създаване на нови възможности за трудова реализация на по-възрастното поколение, младежите и продължително безработните. „В днешния свят, в който дигиталните технологии във все по-голяма степен оказват влияние върху икономиката и обществото, наличието на широк кръг от знания, умения и компетенции е ключово за навлизане и развитие на пазара на труда“, коментира Петков. Участниците потвърдиха необходимостта от засилване на социалното измерение на ЕС за продължаване на социалното сближаване и обсъдиха как прилаганите досега политики и инструменти могат да бъдат подобрени, за да се изпълнят принципите, заложени в Европейския стълб за социални права. България представи изпълнението на Европейската гаранция за младежта, чиято цел е да осигури плавен преход от училище към работа и да подпомогне интеграцията на пазара на труда на младите хора. Съвместно със социалните партньори беше обсъден приносът на социалния диалог за повишаване на доходите и изпълнението на Европейския стълб за социални права.

18 Април 2018

Informal Meeting of Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council (EPSCO) - Employment & Social Policy (Day II)

"Informal meeting of the ministers of the European Union responsible for employment and social affairs continues today. Bulgaria’s good practices and achievements in implementing the EU Youth Guarantee will be presented during the second day of the event. The employment and social affairs ministers will share experience on how young people and the long-term unemployed can overcome challenges to professional realisation. The participants will also discuss the contribution of the social partners to the implementation of the principles of the European Pillar of Social Rights. Press conference live here at 12:00 CET. The agenda is available here. Photos from the event will be uploaded here. Videos from the meeting will be uploaded here.

18 Април 2018

Неформален съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси - "Заетост и социална политика" (втори ден)

"Неформално заседание на министрите на ЕС по заетост и социална политика продължава днес. През  втория ден България ще представи и добрите си практики в осъществяването на Европейската гаранция за младежта. Министрите ще обменят опит за това как страните им преодоляват предизвикателствата, свързани с професионалната реализация на младежите и продължително безработните. Те ще обсъдят и приноса на социалните партньори за прилагането на принципите на Европейския стълб за социални права. Пресконференцията ще бъде излъчвана на живо от 13:00 часа тук. Дневния ред на неформалния съвет можете да намерите тук. Снимки от събитието ще бъдат публикувани тук. Видео от срещата ще бъде публикувано тук.

17 Април 2018

Декларация на МВнР по повод представянето на пакета “Разширяване” на Европейската комисия

"Министерството на външните работи на Република България приветства навременното публикуване на пакета „Разширяване” на Европейската комисия и на докладите за напредъка на отделните страни. Тези документи са изключително важни за успешното реализиране на целите на Българското председателство на Съвета на ЕС по отношение на Западните Балкани, а именно постигането на конкретни стъпки напред в тяхната европейска интеграция. Особено сме удовлетворени от препоръките на ЕК да започнат преговори за присъединяване с Република Македония и Албания. Премиерът Бойко Борисов, правителството и дипломатическата служба на Република България работиха за това през последните месеци. Изразяваме принципна подкрепа за изводите и препоръките на ЕК. Потвърдени са водещите принципи политиката на разширяване – принцип на собствените заслуги и фокуса върху върховенството на закона и доброто икономическо управление. Доволни сме от значението, което се придава на добросъседските отношения и от високата оценка за Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и Р Македония. Въз основа на тези доклади, България ще внесе проект на Заключения на Съвета, потвърждаващ значението на политиката на разширяване на ЕС като ключов инструмент за мир, стабилност, сигурност, просперитет и дълбочинна трансформация на обществата в страните-кандидати и потенциални кандидати за членство. Заключенията следва да бъдат приети през юни от Съвета „Общи въпроси”. Преди това лидерите от ЕС ще обсъдят как да помогнат на страните от Западните Балкани да ускорят реформите и да засилят връзката си със Съюза с конкретни допълнителни инициативи - за засилване на върховенството на закона, сигурността и миграцията, социално-икономическото развитие, транспортната и енергийната свързаност, дигиталния дневен ред и отпадането на роуминга, както и добросъседските отношения.

17 Април 2018

Започват преговорите по задължителния Регистър за прозрачност на трите институции на ЕС

"Политическите преговарящи от Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия се срещнаха на 16 април 2018 г., за да обсъдят как да укрепят Европейския регистър за прозрачност. На първите си междуинституционални преговори преговарящите от името на Европейския парламент – Заместник-председателката Силви Гийом и Председателката на Комисията конституционни въпроси Данута Хюбнер, заедно с Моника Панайотова, Заместник-министър за Българското председателство и Първият Заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс проведоха задълбочен обмен на мнения по определени взаимоотношения със съответните им институции, които зависят от регистрацията на представители на различни интереси, обхванати в Регистъра за прозрачност. Прилагането на разумни условия ще задължи представителите на различни интереси да се вписват в Регистъра и да спазват неговия Кодекс на поведение, ако желаят да упражнят влияние върху институциите на ЕС.  Този принцип би гарантирал например срещите и достъпа до офисите на институциите на ЕС да зависят от това дали представителите на интереси са спазили тези условия. Създаването на задължителен Регистър би представлявало най-голямото усъвършенстване на Регистъра за прозрачност след неговото създаване през 2011 г.  Прилагането на принципите на Регистъра от всички три институции би изпратило силно послание към европейските граждани преди изборите за Европейски парламент през пролетта на 2019 г. Трите институции се споразумяха по следващите стъпки за преговорите, включително по ангажимента за гарантиране процесът да бъде много прозрачен.  Следва да се отбележи, че те се споразумяха да бъдат домакини на информационни срещи с имащи отношение към въпроса страни по развитието на процеса, като първата от тях може би ще бъде проведена преди лятото. Подробностите от информационната среща ще бъдат публикувани своевременно на   the уебсайта на Съвместния Регистър за прозрачност . Моника Панайотова, Заместник-министър за Българското председателства на Съвета, заяви: „Политическата воля и политическият ангажимент за повече прозрачност във взаимоотношенията с представители на интереси ясно бяха потвърдени от страна на Съвета. Търсим практически, прагматични и правно обосновани решения, за да създадем задължителен Регистър за прозрачност с участието на трите институции“. Контекст Европейската комисия представи свое предложение за ново междуинституционално споразумение по задължителен Регистър за прозрачност за лобистите, включващо Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия на 28 септември 2016 г. Предложението има за цел да укрепи рамката за прозрачни и етични взаимоотношения между представителите на интереси и трите институции, участващи в този нов механизъм.  От 2011 г. Парламентът и Комисията съвместно поддържат публичен регистър за представители на интереси с оглед подобряване прозрачността и отчетността в процеса на вземане решения в ЕС. Съветът е наблюдател на сега действащия механизъм от 2014 г. На 15 юни 2017 г. Конференцията на председателите на Европейския парламент, включваща Председателя на Парламента и лидерите на политически групи в него, одобри и направи публично достояние мандата на Парламента за водене на  преговори. Съветът прие своя мандат за водене на преговори на  6 декември  2017 г. и също взе решение той да бъде направен публично достояние.

17 Април 2018

Съветът “Общи въпроси” обсъди реформата в европейското изборно законодателство

"Екатерина Захариева, вицепремиер и министър на външните работи на България, снимка: Европейски съюз Заместник министър-председателят и министър на външните работи Екатерина Захариева председателства редовното заседание на Съвета „Общи въпроси“, което се проведе днес в Люксембург. Реформата на Акта за избор на членове на Европейския парламент, актуалното състояние във връзка с принципите на правовата държава в Полша и пакетът за разширяването бяха във фокуса на вниманието на министрите. Министрите обсъдиха компромисното предложение на Българското председателство относно  изменения на Акта за избор на членове на ЕП от 1976 г. Съветът реши да даде още време на държавите-членки да постигнат консенсус до края на април, за да могат промените да влязат в сила за предстоящите избори за Европейски парламент през 2019 г. Съветът работи вече повече от 2 години по предложенията на ЕП за изменения на изборното законодателство, приети през ноември 2015 г. От началото на 2016 г. до сега предложението се обсъжда в работните органи на Съвета, като през декември 2017 г. се постигна съгласие по 7 области, сред които въвеждането на краен срок от поне три седмици преди изборите за представяне на кандидатурите; възможността държавите членки  да позволят показването на името и логото на европейските политически партии върху изборните бюлетини; разпоредба, хармонизираща разпространението на изборни материали за европейските избори с практиката при националните избори; възможност да се предоставя, при определени условия, възможност за предварително гласуване, гласуване по пощата, електронно и интернет гласуване; задължение за държавите членки да осигурят ефективни, пропорционални и възпиращи санкции в случаи на двойно гласуване и др. Българското председателство продължи работата по досието, като представи компромисно предложение. Т.нар. пакет „7 + 2“ включва вече договорените от предходните 4 председателства области, както и още две разпоредби - за въвеждането на минималните прагове и за гласуването в трети страни. Предложеният от Българското председателство пакет „7 + 2“ е балансиран компромис, който взема предвид различните позиции и националните интереси. Първата разпоредба въвежда минимален задължителен праг от 2% за избирателни райони, излъчващи над 35 членове на ЕП. Формулировката е основана на идеята по-високият брой места в избирателен район, предмет на праговете, да бъде компенсиран с минимален задължителен праг, с цел избягване на дискриминационното третиране. Предвижда се разпоредбата да влезе в сила за европейските избори през 2024 г. Разпоредбата относно гласуването в трети страни дава възможност, в съответствие с националните избирателни процедури,  по желание да се предприемат мерки, позволяващи на гражданите, пребиваващи в трети държави, да гласуват на изборите за ЕП. Комисията представи приетия същия ден пакет по разширяването. Българското председателство приветства представените доклади и изрази надежда за конструктивна работа в Съвета в следващите седмици с оглед приемането на заключения през юни. "Много сме доволни от препоръката на ЕК за започване на преговори с Република Македония и Албания. Надявам се на юнския Съвет да вземем решение за започване на преговори. Благодаря на Комисията", коментира пред журналисти министър Екатерина Захариева. ЕК информира министрите за актуалното състояние на върховенството на закона в Полша и продължаващия диалог с полските власти. Съветът ще се върне на въпроса на следващото си заседание през май.  

17 Април 2018

Неформален съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси - "Заетост и социална политика"

"Неформално заседание на министрите на ЕС по заетост и социална политика ще се проведе на 17 и 18 април в Националния дворец на културата в София. Дебатите ще бъдат съсредоточени върху приложението на принципите в Европейския стълб за социални права за повишаване на уменията и знанията на работната сила и осигуряване на равни възможности за реализиране на пазара на труда. В  първия ден на заседанието министрите ще обсъдят изпълнението на препоръката на Съвета на ЕС за повишаване на квалификация и за създаване на нови възможности за трудова реализация на по-възрастното поколение. Важно място в програмата заемат политиките за активна подкрепа на заетостта с ударение  върху младите хора и продължително безработните. Делегатите ще посетят седмото издание на Европейския форум за социално предприемачество. Дневния ред на неформалния съвет можете да намерите тук. Снимки от събитието ще бъдат публикувани тук. Видео от срещата ще бъде публикувано тук.

16 Април 2018

Сирия: Съветът приема заключения

"Снимка: Европейски съюз Министрите на външните работи от ЕС разгледаха последните събития в Сирия, включително след извършените от САЩ, Франция и Обединеното кралство целенасочени въздушни удари срещу съоръжения за химическо оръжие. Преди втората конференция в Брюксел на тема „Подкрепа за бъдещето на Сирия и региона“ те обсъдиха необходимостта от възобновяване на търсенето на политическо решение на конфликта в рамките на ръководения от ООН Женевски процес. Съветът прие заключения относно Сирия. Прочетете заключенията тук. Към страницата за заседанията посетете сайта на Съвета на Европейския съюз.

16 Април 2018

Съветът приема позицията си по нова правна рамка срещу нелоялната търговска конкуренция

"Снимка: Европейски съюз Днес Съветът прие позицията си по регламента за модернизиране на инструментите на ЕС за търговска защита, след като през декември 2017 г. бе постигнато политическо споразумение с ЕП. Това дава възможност текстът да бъде окончателно приет от Европейския парламент през идните седмици. С регламента се изменя съществуващата правна рамка, което позволява налагането на по-високи мита върху дъмпингов или субсидиран внос с цел да се осигури по-добра защита на производителите от ЕС от щети вследствие на нелоялна конкуренция. С новия регламент инструментите на ЕС за търговска защита стават по-предвидими, прозрачни и достъпни, по-специално за малките и средните предприятия (МСП). “Приемането на тези нови инструменти за търговска защита идва съвсем навреме. В условията на натиск към повече протекционизъм и нарастваща заплаха срещу ценностите и принципите на основаната на правила търговска система е още по-важно ЕС да разполага с подходящите инструменти, като същевременно подкрепя свободната и справедлива търговия." Емил Караниколов, министър по търговските въпроси на България Прочетете заключенията тук. Към страницата за заседанията посетете сайта на Съвета на Европейския съюз.

16 Април 2018

Химическо разоръжаване и неразпространение: Съветът приема заключения

"Снимка: Европейски съюз На 16 април 2018 г. Съветът прие заключения относно химическото разоръжаване и неразпространение с оглед на Четвъртата специална сесия на Конференцията на държавите участнички за преглед на действието на Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване. Сесията ще се проведе в Хага на 21—30 ноември 2018 г. Съветът припомня, че Европейският съюз е единен в подкрепата си за пълната забрана и унищожаване на химическото оръжие по целия свят и че е твърдо убеден, че употребата на химическо оръжие, включително употребата като оръжие на всякакви токсични химически вещества, от когото и да било, държава или недържавен субект, където и да било и при каквито и да било обстоятелства, е ужасяващ акт и трябва да бъде строго осъдена. Прочетете заключенията тук. Към страницата за заседанията посетете сайта на Съвета на Европейския съюз.

16 Април 2018

Развитието на социалната икономика беше обсъдено на международна конференция

"Снимка: Крум Стоев (EU2018BG) Възможностите за развитието на социалната икономика в Европейския съюз бяха обсъдени през първия ден на международната конференция „Социалната икономика – за икономически устойчив и социално приобщаващ ЕС“, която се провежда в София на 16 и 17 април. Политици от Европейския съюз и от страните от процеса на разширяване, представители на международни организации, социални партньори и организации на гражданското общество обмениха мнения и опит за ролята на социалната икономика при справянето с някои от основните предизвикателства пред Европа - създаването на устойчиви и достойни работни места, подобряването на социалната справедливост за всички и намаляването на неравенствата. „България решително застава зад каузата на социалното предприемачество и социалната икономика и провежда активни действия за подобряване условията, които в най-голяма степен ще благоприятстват нейното развитие у нас и в рамките на Европейския съюз и в региона“, каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков при откриването на конференцията. Той подчерта, че социалната икономика обогатява и допълва общия спектър от социални политики, като интегрира предприемачеството, солидаризира обществото и постига измерими социални ефекти. „Необходими са целенасочени действия от правителствата и заинтересованите страни за изграждане на пълноценна среда за развитието на социалната икономика“, добави министър Петков. Основна тема на конференцията бяха мерките за насърчаване на интеграцията на хората в неравностойно положение в обществото и на пазара на труда. Обсъдени бяха и възможностите за по-ефективно социално включване, развитие на сребърната икономика (т.е. икономиката, ориентирана към застаряващата работна сила и потребностите на хората над 50 години) и за насърчаване на ролята на жените в социалната икономика. В рамките на конференцията беше открито седмото издание на Европейския форум за социално предприемачество, в който участват над 100 социални предприятия от България и други страни.

16 Април 2018

Експерти по огнестрелните оръжия работят за подобряване на обмена на информация между ЕС и Западните Балкани

"Снимка: Министерство на вътрешните работи На 12 и 13 април европейски експерти, ангажирани с мерки срещу незаконния трафик на огнестрелни оръжия, проведоха редовната си среща в София в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Участие взеха представители на държавите членки, Европейската комисия, Европол, Фронтекс, както и представители на държавите от Западните Балкани и Центъра за контрол на малките оръжия и лекото въоръжение в Югоизточна Европа. Направен беше преглед на стратегическите цели за 2018 г., които обхващат аспекти, свързани с повишаване на осведомеността на служителите на реда, актуализиране на различни аналитични продукти по отношение на огнестрелните оръжия, както и с препоръката на Комисията към държавите членки да създадат национални фокусни центрове. Подчертана бе решаващата роля на съвместните усилия за справяне със сериозната заплаха, която незаконният трафик на огнестрелни оръжия и използването на взривни вещества представляват за вътрешната сигурност на Съюза. Постигнато бе съгласие, че ефективното противодействие изисква по-добро сътрудничество с ключови партньори извън ЕС, като страните от Западните Балкани. „През последните години бяха направени значителни стъпки за включване на незаконния трафик и използването на огнестрелни оръжия и взривни вещества в диалога за сигурност с нашите съседи от Западните Балкани“, посочи заместник-главният секретар на МВР, главен комисар Георги Арабаджиев. Той припомни, че това партньорство е от първостепенно значение за Българското председателство на Съвета на ЕС. Приносът на  европейските експерти по огнестрелните оръжия беше подчертан и от председателя на Работна група „Правоприлагане“ и заместник-директор на Главна дирекция „Национална полиция“ старши комисар Благородна Макева. „За постигането ефективни резултати в съвместни криминални разследвания и подобряване на оперативното полицейско сътрудничество е изключително важно да се обърне специално внимание на обмена на информация, особено с трети страни“, отбеляза тя. Контекст В Група „Европейски експерти по огнестрелни оръжия“ (ЕЕОО) участват представители на държавите членки на ЕС и асоциираните държави (Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария). Те са част от подформатите на Работна група „Правоприлагане“. Дейностите на EFE са насочени към укрепване на международното полицейско сътрудничество при разследването на престъпления с огнестрелно оръжие, обмен на опит и идентифициране на добри практики, участие в координирането на оперативни действия. Част от работата на групата е свързана и с насърчаване на изпълнението на дейностите по приоритет „Огнестрелни оръжия“ в рамките на Европейската мултидисциплинарна платформа за противодействие на престъпните заплахи (EMPACT).

16 Април 2018

Българското председателство бе домакин на дебат по въпроса как да се гарантира справедливо отношение от страна на големите търговци на дребно с фермерите

"Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите, снимка: Европейски съюз Българското председателство бе домакин на дебат по предложението на Комисията за директива за нелоялни търговски практики във веригата на доставки на храни по време на редовната среща на министрите на земеделието на държавите от ЕС в рамките на Съвета по земеделие и рибарство. Министрите приветстваха предложенията за гарантиране на по-справедливо отношение към малките и средни фирми, производителки на селскостопанска продукция. "Крайно време е да се възстанови равновесието във веригата за доставки на храни. Искаме да се погрижим дребните фермери и търговците на дребно да работят в една справедлива и здравословна търговска среда и да не се толерират никакви практики на злоупотреби и нелоялност.  Приветстваме предложението на Комисията и сме готови да работим конструктивно с Европейския парламент директивата да бъде прието колкото е възможно по-скоро", заяви Румен Порожанов, българският Министър на земеделието, храните и горите, който председателства дебата. Намирането на решение на този въпрос е от съществено значение както за Българското председателство, така и за много от държавите-членки на ЕС. Работата по това досие ще продължи в подробности на техническо равнище. На заседанието днес Българското председателство проведе и дискусия по въпроса за хранителните отпадъци. Предвид факта, че една трета от произведените за консумация от човека храни  (около 1.3 милиарда тона) се губи или изхвърля всяка година, проблемът се оказва постоянен и е необходимо незабавно действие. Министрите отчетоха направеното по този въпрос за изпълнението на Заключенията на Съвета от 2016 г. и набелязаха следващите стъпки, които трябва да бъдат предприети. „Не е приемливо една трета от всички произвеждани от нас храни да се губят или изхвърлят преди да стигнат до масата. Особено в един свят, където все повече и повече хора трябва да бъдат изхранвани.  Днес Съветът потвърди отново ангажимента си да реши този проблем съгласно заключенията си от месец юни 2016 г.“, заяви министър Порожанов. Министрите от ЕС обмениха своите виждания за първи път по многогодишния план за рибните запаси в западните води.  Предложението, целящо възстановяване на запасите от дънни риби и поддържането им на устойчиви равнища, засяга флотите на Белгия, Германия, Франция, Ирландия, Испания, Португалия и Обединеното кралство в Атлантическия океан. В понеделник министрите обсъдиха основните му положения след презентация от страна на Комисията. Пълен преглед на дискусиите, проведени на заседанието можете да намерите тук. След заседанието Министър Порожанов даде пресконференция, в която участва и Комисар Витенис Андриукайтис, отговарящ за Здраве и безопасност на храните.  Снимки и видеоматериали можете да намерите тук.

16 Април 2018

Южен Судан: Съветът приема заключения

"Снимка: Европейски съюз На 16 април 2018 г. Съветът прие заключения относно Южен Судан. В заключенията се посочва, че 2018 година е решаваща за осигуряването на мира в Южен Судан, тъй като съгласно предвиденото в споразумението за разрешаване на конфликта в Южен Судан тази година приключва мандатът на преходното правителство на националното единство. Въпреки че споразумението за разрешаване на конфликта в Южен Судан продължава да бъде в основата на процеса, обсъжданията трябва да отразяват реалностите на място. Прочетете заключенията тук. Към страницата за заседанията посетете сайта на Съвета на Европейския съюз.

16 Април 2018

Злонамерени действия в киберпространството: Съветът приема заключения

"Снимка: Европейски съюз На 16 април 2018 г. Съветът прие заключения относно злонамерени действия в киберпространството, в които се подчертава значението на едноглобално, отворено, свободно, стабилно и сигурно киберпространство, в което се прилагат изцяло правата на човека и основните свободи, както и принципите на правовата държава. Съветът изразява сериозната си загриженост във връзка с нарасналите способности и засиленото желание на трети държави и недържавни участници да преследват свои собствени цели, като предприемат злонамерени действия в киберпространството. ЕС ще продължи да укрепва способностите си за борба с киберзаплахите. Прочетете заключенията тук. Към страницата за заседанията посетете сайта на Съвета на Европейския съюз.

15 Април 2018

Тази седмица, 16 - 22 април

"Снимка: Йордан Симеонов EU2018BG Това са събитията от седмицата, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС. Понеделник, 16 април Международна конференция по социална икономика на тема "Социалната икономика - за икономически устойчив и социално приобщаващ ЕС" Изнесено заседание на работна група „Права на човека“ Трети модул на Курс на високо ниво в областта на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС Седми европейски форум на социалното предприемачество Съвет по външни работи Съвет по селско стопанство и рибарство Вторник, 17 април Неформален съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси - "Заетост и социална политика" Конференция по младежки въпроси Изнесена неформална среща на директорите от ЕС по въпросите на разоръжаването Изнесено заседание на работна група за дигитални умения Информационен ден по Коперник Регионален семинар на Европейската космическа агенция и Българското председателство Съвет по общи въпроси Комитет по политика и сигурност Сряда, 18 април Заседание на работна група „Социални въпроси" Събитие "Чиста енергия за всички европейци: регулация и реалност" Изложба на прототипи на автомобили, задвижвани от слънчева енергия, разработени и сглобявани от български университети и на 50 бр. избрани детски рисунки, участвали в конкурса "Зеленият транспорт на бъдещето", организирана от Shell - България Публична конференция "Стратегия до средата на века за рафиниращата промишленост и преход за течните горива - индустриална възможност" EU-LISA среща на Мрежата на служителите по сигурността (SON) Четвъртък, 19 април Неформален съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика - Формат "Енергетика" Конференция на високо ниво “Чиста енергия за всички европейци – пътят напред” Работна среща на мрежата СОЛВИТ „Една година след укрепването на СОЛВИТ – равносметки и препоръки“ Формиране на дигиталното бъдеще на Европа: Високопроизводителни изчисления за научни и промишлени приложения в изключителни мащаби Изложение "Културен туризъм" Кръгла маса „Културен туризъм“ в рамките на изложение „Културен туризъм“ 22-ра Европейска конференция за корпоративно управление "Corporate governance towards a new culture for disclosure, transperancy and anti-corruption" Изнесено заседание на РГ по енергетика към Съвета на ЕС /аташета/ - посещение на енергиен обект Среща на генералните директори по териториално сближаване/ Среща на генералните директори по градска политика Конференция „Educate to Create: From Digital Consumers to Digital Creators" Корепер II Комитет по политика и сигурност Петък, 20 април Форум на високо равнище за цифровото земеделие „Заедно за силно цифрово земеделие" Конференция „Пазарната интеграция на ВЕИ и преходът към чиста енергия“ Среща на генералните директори по градска политика – Градски дневен ред на ЕС Среща на генералните директори, отговарящи за младежката политика Корепер I

13 Април 2018

Неформален съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси - "Заетост и социална политика": Наръчник за медиите

"Неформално заседание на министрите на ЕС по заетост и социална политика ще се проведе на 17 и 18 април в Националния дворец на културата в София. Тема на двудневната среща ще бъде приложението на принципите в Европейския стълб за социални права за повишаване на уменията и знанията на работната сила и осигуряване на равни възможности за реализиране на пазара на труда. Делегатите ще посетят седмото издание на Европейския форум за социално предприемачество.  Председател на срещата ще бъде Бисер Петков, министър на труда и социалната политика на Република България.   Дневен ред 17 април 2018 | вторник 8:30 – 9:30            Пристигане в Националния дворец на културата, изявления на входа и ръкостискане (излъчване на живо) 9:20 – 9:30            Атмосфера преди заседанието (излъчване на живо) 9:30 – 10:10          Откриване на пленарната сесия (излъчване на живо) Бисер Петков, министър на труда и социалната политика на Република България Мариане Тейсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Хайнц Колер, регионален директор на Международната организация на труда (МОТ) за Европа и Централна Азия Ренате Хорнунг – Драус, заместник-председател на Комитета по социални въпроси на BusinessEurope Валерия Ронцити, генерален секретар на Европейски център на предприятия с обществено участие и на предприятия от общо-икономически интерес Вероник Вилемс, генерален секретар на Европейската асоциация  на  занаятите, малките и средните предприятия Лука Визентини, генерален секретар на Европейската  конфедерация на профсъюзите   10:10 – 10:20       Цифровият свят: разделен по пол                             Виргиния Лангбак, директор на Европейския институт по равенство на половете 10:20 – 10:30       Ранно детско развитие                             Улрика Хол, председател на Комитета по социална закрила   Работна сесия 1: Изпълнение на първи принцип на Европейския стълб за социалните права: образование, обучение и учене през целия живот 11:00 – 11:20       Изпълнение на препоръката на Съвета относно повишаване на квалификацията                             Ан Бранч, директор, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ 11:20 – 11:30       Преглед на дейността на държавите-членки за изпълнение на препоръката                             Илзе Жвидрина, председател на Комитета по заетостта 11:30 – 12:50       Панелна дискусия на тема: Нови възможности за повишаване на квалификацията на възрастните - добри практики и бъдещи предизвикателства   12:50 – 13:00       Семейна снимка (излъчване на живо) 13:00 – 14:30       Дебат по време на обяда: Приносът на социалния диалог към растежа на доходите и прилагането на Европейския стълб на социалните права 14:30 – 15:40       Панелна дискусия – продължение 16:00 – 18:00       Бъдещето на труда и социалните политики - група на високо равнище   18 април 2018 | сряда Работна сесия 2: Изпълнение на четвърти принцип на Европейския стълб на социалните права: активна подкрепа за заетостта 9:00 – 9:20            Изпълнение на препоръките на Съвета относно интеграцията на дългосрочно безработните на пазара на труда и гаранцията за младежта - преглед и бъдещо развитие                                  Йоост Корте, главен директор на главна дирекция “Заетост, социални въпроси и приобщаване”, Европейска комисия 9:20 – 9:35            Положението на младите хора и дългосрочно безработните на пазара на труда в ЕС - оставащите предизвикателства                                  Хуан Менендес-Валдес, директор на Европейска  фондация за подобряване условията на живот и труд   9:35 – 9:50            Добри практики и постигнати резултати при изпълнението на гаранцията за младежта в България                                  Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика на Република България 10:20 – 12:40       Панелна дискусия на тема: Интеграция на неактивните младежи и дългосрочно безработните на пазара на труда - добри практики и бъдещи предизвикателства   12:40 – 12:50       Заключителна реч                             Мариане Тейсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност 12:50 – 13:00       Обобщение на работните сесии и заключителни бележки                             Бисер Петков,  министър на труда и социалната политика 13:00 – 13:30       Пресконференция (излъчване на живо)                             Бисер Петков,  министър на труда и социалната политика                             Мариане Тейсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност   Информация за акредитация Акредитираните журналисти могат да вземат своите баджове в понеделник, 16 април, на регистрацията на вход Б-2 на Националния дворец на културата между 14:00 и 17:00 часа. Журналистите, които пристигат в София в деня на събитието, ще получат баджовете си на същия вход при пристигането си в Националния дворец на културата. Само акредитирани членове на пресата ще имат достъп до Националния дворец на културата.   Снимки и видео Всички възможности за медийно отразяване по време на събитието (пристигане, изявления на влизане, ръкостискане, атмосфера преди заседанието, пресконференция) ще бъдат излъчени на живо на сайта на Българското председателство. През целия ден снимки и видео ще бъдат публикувани в секциите „Снимки“ и „Видео“ на сайта. Всички официални снимки от събитието са достъпни и за изтегляне във висока резолюция в страницата на Българското председателство във Flickr. Видео може да се изтегли във висока резолюция от  Vimeo. Контакти за пресата В София:           Веселин Желев, v.jelev@government.bg, +359 883 990 247 В Брюксел:        Елица Златева, elitsa.zlateva@bg-permrep.eu, +32 476 996 634

13 Април 2018

България е домакин на летателно учение за усъвършенстване на тактическата подготовка на военнотранспортната авиация

"От 16 до 26 април в България се провежда основният етап от „Европейския курс за усъвършенстване на тактическата подготовка на военнотранспортната авиация” 18-2 (ETAP-C 18-2). Летателното учение е  част от официалния календар на събитията на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. В него ще вземат участие транспортни самолети, екипажи и личен състав от България, Литва, Полша и Румъния, военнослужещи от Холандия, Европейския център за тактически въздушен транспорт и Европейското командване по въздушен транспорт. Европейският курс за усъвършенстване на тактическата подготовка на военнотранспортната авиация ще се проведе на летищата в Пловдив и Безмер, в авиационния полигон на Военновъздушните сили – Елена, както и на летищата край Чешнегирово и Черногорово. По време на ETAP-C 18-2 ще се отработват полети по маршрут на малка и пределно малка височина; десантиране от въздуха; тренировъчни заходи за симулирано хвърляне на товари; преодоляване на противовъздушна отбрана, включващо наземни средства и изтребители; тактически заходи за кацане; кацане и излитане на грунтова полоса; за изтребителната авиация – тактически прехвати, а за зенитно-ракетни войски – зенитно-ракетно прикритие на обекти. Основни цели на участието на българските ВВС ще бъдат постигане на по-висока оперативна съвместимост за участие в многонационални операции със страни – съюзници, както и повишаване на теоретичната, тактико-специалната и летателната подготовка за изпълнение на транспортни задачи. За летателния състав от изтребителната авиация – усъвършенстване на тактико-специалната и летателната подготовка по изпълнение на прехват на транспорти самолети. За зенитно ракетни войски – усъвършенстване на теоретичната и тактико-специалната подготовка за работа по ниско летящи, малоскоростни цели, а за ръководители на полети „Контрол” и ръководители на полети „Бойно управление” - за ръководство, насочване и управление на нисколетящи, малоскоростни цели. Ръководител на ETAP-C 18-2 от българска страна ще бъде полковник Румен Кондев  - началник на инспекция „безопасност на полетите“ в Командването на Военновъздушните сили, а директор на летателното учение ще бъде полковник Хосе Луис Ромеро Алеге от ВВС на Испания, който е командир на Европейския център за тактически въздушен транспорт. От българските Военновъздушни сили в учението ще участват военнослужещи и техника от Командването на ВВС, 24-та авиационна база – Крумово, 16-та транспортна авиационна група – Враждебна, 3-та авиационна база – Граф Игнатиево, База за командване, управление и наблюдение – София, База за специална техника – Божурище и Първа зенитно-ракетна база – Божурище. Полетите ще се извършват със самолети тип „Спартан“ и „Херкулес“ от 16 до 26 април, когато ще се проведе церемония по завършване на тренировката.

12 Април 2018

Програмата „Еразъм +“ е свързана с дебата за бъдещето на Европа

" „Програмата за академичен обмен „Еразъм +“ има ключова роля за бъдещото развитие на европейския проект. Като една от най-успешните инициативи на ЕС, тя има висока добавена стойност за развитието на европейската икономика и общество. Не случайно голяма част от участниците споделят виждането, че "Ако искаме да изградим Европа, всеки трябва да участва в Еразъм+". Това каза заместник-министър Моника Панайотова по време на откриването на неформалната среща на директорите на националните агенции по Програма „Еразъм +“, която се провежда от 11до 13 април  в  София. Панайотова подчерта, че ролята на „Еразъм +“ кореспондира тясно с всеки от четирите приоритета на Българското председателство на Съвета на ЕС. „Еразъм +“ предоставя възможности за структурен диалог между младите хора и лицата, отговорни за вземане на решения, превръщайки ги от наблюдатели в реални участници в развитието на европейските политики. Благодарение на „Еразъм +“, в Европа се развива поколение от 9 милиона души, които със своя отворен и предприемачески дух допринасят за изграждането на Европа, такава каквато мечтаят да бъде. В същото време програмата е  инструмент за развитието на умения и компетентност, необходими за приспособяване  към бързо променящия се и все по-конкурентен свят. Панайотова отбеляза, че в контекста на предизвикателствата пред Европа в сферата на сигурността, „Еразъм +“ помага за предотвратяване на радикализацията чрез насърчаване на социално приобщаване, демократични ценности и активно гражданство. Панайотова подчерта също, че "Еразъм +" подпомага европейската интеграция на страните от Западните Балкани, давайки им възможност да участват в различни проекти на Програмата. Бъдещото развитие на  „Еразъм +“ е тясно свързано с дебата за бъдещето на Европа, отбеляза Панайтова. Програмата трябва да бъде по-амбициозна, приобщаваща и достъпна за всички с ударение върху младите хора и уязвимите групи. В контекста на следващата многогодишна финансова рамка, е важно обаче да не изгубим специалния фокус на програмата, опитвайки се да я превърнем в универсално решение на всички сложни предизвикателства, пред които сме изправени днес. „От решаващо значение е да се вземат предвид и важните послания, споделени в т. нар. „Декларация на Еразъм + поколението“, която бе представена по случай 30-годишнината на Програмата. Като лица, отговорни за вземането на решения и изграждането на политики, трябва да чуем ясното послание на тези 9 милиона души, които имат богат опит от участието си в различни проекти на „Еразъм +“, каза още г-жа Панайотова.  

12 Април 2018

Съветът прие актуализирани правила за обучението на водачите на камиони и автобуси

"Днес Съветът прие преработени правила за обучението на професионалните водачи на камиони и автобуси, които целят да насърчат безопасното и екологосъобразно шофиране и да подобрят признаването на задължително обучение в друга страна от ЕС. На 12 декември 2017 г. беше постигнато предварително споразумение по директивата с Европейския парламент. "Целта на преработването беше да се преодолеят редица практически недостатъци в сега действащото законодателство, като например трудностите, които срещат водачите при признаването на техните квалификации, ако са били издадени в друга страна от ЕС. Освен това се укрепват някои важни аспекти на обучението, сред които възприятието за безопасност, защитата на уязвимите участници в пътното движение и шофирането според принципа на горивната ефективност." Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на България Прочетете цялото прессъобщение тук. Към страницата за заседанията посетете сайта на Съвета на Европейския съюз.

12 Април 2018

Грузия: Съветът одобрява отпускането на финансова помощ от 45 млн. евро

"Снимка: Европейски съюз На 12 април 2018 г. Съветът прие решение за предоставяне на макрофинансова помощ за Грузия в размер до 45 млн. евро. Помощта е предвидена да отговори на финансовите нужди на Грузия и да подкрепи икономическото стабилизиране и програмата ѝ за структурни реформи. Икономиката на Грузия се смята за уязвима поради много големия дефицит по текущата сметка и високия външен дълг, докато резервите ѝ в чуждестранна валута са недостатъчни. Макрофинансовата помощ е вид финансова помощ от ЕС за държави партньори, които изпитват кризи с платежния баланс. Тя се предоставя единствено на страни, които се ползват от подкрепата на МВФ. Това е третата операция за Грузия след военния конфликт на страната с Русия през август 2008 г. За първите две операции на ЕС за макрофинансова помощ, всяка от които в размер на 46 млн. евро, беше поет ангажимент на международна конференция на донорите през октомври 2008 г. Освен това ЕС предоставя помощ по линия на политиката си за съседство. Грузия се присъедини към Източното партньорство на ЕС през 2009 г. Споразумение за асоцииране ЕС—Грузия, което предвижда постепенното въвеждане на разпоредби за свободна търговия, влезе в сила на 1 юли 2016 г. Прочетете цялото прессъобщение тук. Към страницата за заседанията посетете сайта на Съвета на Европейския съюз.

12 Април 2018

Съветът приема правила за трансграничната доставка на колетни пратки, за да стимулира електронната търговия

"ЕС стимулира електронната търговия, като улеснява потребителите и бизнеса да сравняват различните цени за доставка в рамките на Съюза. Наред с това регулаторните органи ще разполагат с по-големи правомощия за наблюдение на този сложен пазар. Новите правила бяха приети днес от Съвета след постигнатото временно споразумение с Европейския парламент от 13 декември 2017 г. "С тези правила информацията относно различните възможности за доставка на колетни пратки ще стане по-достъпна, включително услугите за проследяване на пратката, които са важни за електронната търговия. С приемането на тези правила се въвежда още един ключов елемент от цифровия единен пазар на ЕС." Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на България Реформата предвижда тарифите за доставка да се публикуват на уебсайт, което ще помогне на потребителите да изберат най-изгодните цени. По-голямата прозрачност следва да създаде конкурентен натиск, което да доведе до понижаване на цените, които не могат да бъдат оправдани с обективни фактори. Очаква се новите правила да облагодетелстват по-специално потребителите и търговците на дребно, които не са в позицията да договарят по-изгодни цени. Прочетете цялото прессъобщение тук. Към страницата за заседанията посетете сайта на Съвета на Европейския съюз.  

12 Април 2018

Иран: Съветът удължава с една година санкциите в отговор на сериозните нарушения на правата на човека

" Снимка: Европейски съюз На 12 април 2018 г. Съветът удължи до 13 април 2019 г. срока на ограничителните мерки в отговор на сериозните нарушения на правата на човека в Иран. Тези мерки включват: забрана за пътуване и замразяване на активите на 82 лица и едно образувание. забрана на износа за Иран на оборудване, което би могло да се използва за вътрешни репресии, и на оборудване за наблюдение на телекомуникациите. Мерките бяха въведени за първи път през 2011 г. Правните актове ще бъдат публикувани в Официален вестник на 13 април 2018 г. Прочетете цялото прессъобщение тук. Към страницата за заседанията посетете сайта на Съвета на Европейския съюз.

12 Април 2018

Младежки оркестър на ЕС: Съветът осигурява бъдещето на оркестъра

"Снимка: Младежки оркестър на Европейския съюз Днес Съветът прие изменен регламент, който ще даде възможност за продължаване на финансирането на Младежкия оркестър на Европейския съюз. Осигурено е финансиране до края на 2020 г. То ще дойде от програма „Творческа Европа“ и нейното хоризонтално направление. Като част от споразумението оркестърът ще трябва да повиши усилията си в области като привличането на публика, видимостта и географския баланс на музикантите. "ЕС направи необходимото Младежкият оркестър да остане сред най-добрите в своя бранш. Той е съставен от изключителни и отдадени млади музиканти, диригенти и солисти от целия ЕС и е източник на гордост за всички нас." Боил Банов, министър на културата на България и председател на Съвета Младежкият оркестър е основан през 1976 г. Той обединява талантливи млади музиканти от всички 28 държави членки, които следват най-високите музикални стандарти в работата си. Прочетете цялото прессъобщение тук. Към страницата за заседанията посетете сайта на Съвета на Европейския съюз.

12 Април 2018

Прилагане и изпълнение на политиката на сближаване след 2020 г.: Съветът прие заключения

"Снимка: Европейски съюз СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: (1) ПРИПОМНЯ обхвата и целите на политиката на сближаване и на ЕСИ фондовете, определени в член 174 от ДФЕС; (2) ПРИПОМНЯ заключенията си от 15 ноември 2017 г. относно полезните взаимодействия и опростяването на политиката на сближаване след 2020 г.[1]; (3) ПРИПОМНЯ окончателните заключения и препоръки на групата на високо равнище (ГВР) по въпросите на опростяването за периода след 2020 г.[2]; (4) ПРИВЕТСТВА Стратегическия доклад на Комисията за 2017 г. относно изпълнението на европейските структурни и инвестиционни фондове [3]; (5) ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ положителната оценка, дадена в посочения стратегически доклад на новите елементи, въведени през програмния период 2014—2020 г. с оглед на подобряване на прилагането, сред които са предварителните условия, съгласуването със специфичните за всяка държава препоръки, по-изразената насоченост към постигане на резултати и по-добрите полезни взаимодействия с други инструменти; ПРИВЕТСТВА напредъка, постигнат в различните държави членки и области на политиката при подбора на проекти, и ПРИЗОВАВА държавите членки още повече да ускорят изпълнението и изразходването на средствата, за да извлекат максимална полза от приноса на ЕСИ фондовете за ключовите приоритети на Съюза; (6) Същевременно ОТЧИТА бавното стартиране на програмите през периода 2014—2020 г. и ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ различните причини за забавянето, като късното приемане на правната уредба, сложността на правилата и въвеждането на нови, продължителните процедури за определяне на компетентните органи в държавите членки, както и припокриването между приключването на програмния период 2007—2013 г. и началото на новия програмен период 2014—2020 г.; Поради тази причина СМЯТА, че има още предизвикателства и е необходимо изпълнението на ЕСИ фондовете да бъде значително опростено в периода след 2020 г.; (7) ОТБЕЛЯЗВА, че настоящите заключения на Съвета не предопределят резултата от преговорите по бъдещата многогодишна финансова рамка на ЕС или от бъдещи обсъждания на политиката на сближаване след 2020 г.; (8) ОСТАВА АНГАЖИРАН с провеждането на редовен политически дебат сред министрите в Съвета по общи въпроси с цел обсъждане на политиката на сближаване и ЕСИ фондовете; Прочетете цялото прессъобщение тук. Към страницата за заседанията посетете сайта на Съвета на Европейския съюз.

12 Април 2018

Ефективни инвестиции в сектори с висока добавена стойност и по-опростени правила: Българското председателство помага на държавите-членки да очертаят своята визия за бъдещето на Кохезионната политика

"От ляво надясно: Димитър Цанчев, посланик и постоянен представител на България към ЕС, Томислав Дончев, вицепремиер на България. Снимка: Европейски съюз Бъдещето на Кохезионната политика следва да бъде насочено към инвестиции в сектори с висока добавена стойност, средствата да се разходват ефективно и да се разпределят по опростени правила. Това са ключовите послания от днешния дебат, който министрите от държавите-членки на ЕС проведоха по време на заседанието на Съвета по общи въпроси, формат „Кохезионна политика“, в рамките на Българското председателство. Заключенията от срещата, която беше председателствана от българският заместник министър-председател Томислав Дончев, са ясно послание към Комисията само няколко дни преди да бъде представен проекта за следващия дългосрочен бюджет на ЕС - Многогодишната финансова рамка (МФР) и придружаващите го законодателни предложения. "Дебатът относно Кохезионната политика след 2020 г. представлява съществен елемент от общия дебат за бъдещето на Европа. Много е важно да бъдат обвързани - не можем да решаваме как да разпределяме средствата за сближаване, без преди това да определим приоритетите си, без да имаме визия за това как искаме да изглежда Европа след 10 години, или още по-смело, Европа, която строим за нашите деца и техните деца", заяви вицепремиера Дончев. На днешното заседание на Съвета министрите приеха заключения, които очертават общата визия на държавите-членки относно бъдещето на Кохезионната политика. Те обхващат теми, свързани със спазването на принципа на субсидиарност, опростени правила, по-добро и гъвкаво програмиране, плавен преход между програмните периоди и подобрен териториален подход. Пълният текст на заключенията на Съвета можете да намерите тук. Дебатът за бъдещето на Кохезионната политиката е част от поредицата събития за  бъдещето на Европа, организирани от Българското председателство до момента. Основните заключения от дискусиите за бъдещето на селскостопанската, социалната и образователната политики вече бяха предоставени на Европейската комисия за взимане под внимание при изготвянето на предложението за следващата МФР. За да постави началото на днешния дебат, Българското председателство вече инициира няколко разговора, посветени на бъдещето на Кохезионната политика, което е една от приоритетните теми за Председателството. След като Комисията представи предложенията си през м. май, Българското председателство ще проведе на 8 юни в София специална Конференция на високо ниво за размяна на мнения относно бъдещето на Кохезионната политика. След заседанието на Съвета българският вицепремиер Томислав Дончев даде пресконференция, в която взе участие и еврокомисарят по въпросите на сближаването Корина Крецу. Снимки и видеоклипове от днешната среща можете да намерите тук.

12 Април 2018

Efficient investments in sectors with high added value, simpler rules: Bulgarian Presidency helps Member States outline their vision about the future cohesion policy

"From left to right: Dimiter Tzantchev, Permanent Representative of Bulgaria to the EU and Tomislav Donchev, Bulgarian Deputy Prime Minister. Photo: European Union The future cohesion policy should direct investments to sectors with high added value; the money should be spent in an efficient and effective manner; people should be able to receive them as per simpler rules: these are just a few of the key messages from today’s debate about the future of cohesion policy which EU ministers held at the General Affairs Council – Cohesion under the Bulgarian Presidency. The conclusions of the meeting, which Bulgarian Deputy Prime Minister Tomislav Donchev chaired, are a clear message to the Commission just a few days before it presents the draft of the next long-term budget of the EU, the MFF, and the accompanying legislative proposals. „The debate on the cohesion policy post-2020 is an essential part of the general debate on the future of Europe. Establishing the link between the two is very important – we cannot decide how to allocate the money for cohesion without having defined our priorities, without having drawn a picture of the Europe that we want to have in ten years or, even more bravely, the Europe we want to build for our children and their children,“ Deputy Prime Minister Donchev said. At today‘s meeting, ministers also agreed on a formal set of Council conclusions which outline Member States’ common vision about the future cohesion policy. These cover points like respect of the subsidiarity principle, simpler rules, better and flexible programming, a smooth transition between programming periods and an improved territorial approach. The full text of the Council conclusions is available here.  The debate on the future of cohesion policy falls within a series of debates on the future of Europe which the Bulgarian Presidency has organised so far. The main conclusions from the discussions on the future of agricultural, social and educational policy have already been handed in to the Commission to support its work on the proposal for the next MFF.   To set the ground for today’s debate, the Bulgarian Presidency organised several debates dedicated to the future of the cohesion policy, which is one of the priority topics for the Presidency. Once the Commission has put forward its proposals in May, the Bulgarian Presidency is organising a first exchange of views at a dedicated high-level conference on the future of cohesion policy, on 8 June in Sofia.    Following today’s meeting, Bulgarian Deputy Prime Minister Tomislav Donchev gave a press conference, in which EU Commissioner for Cohesion Corina Cretu also took part. Pictures and videos from today’s meeting are available here.

12 Април 2018

Европейска мрежа от жени лидери в дигиталната индустрия стартира от България

"Снимка: Български център на жените в технологиите (БЦЖТ) България поставя началото на Европейска мрежа от жени-лидери в дигиталната индустрия Coalition Women leaders@digital for Europe. Инициативата стартира по време на конференцията SHEleader@digital, организирана от Българския център на жените в технологиите (БЦЖТ), в партньорство с Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския Съюз и Европейската Комисия. Над 200 лидери и предприемачи от петнадесет държави, измежду които  България, Естония, Литва, Холандия, Люксембург, Германия, Белгия, Англия и САЩ, се събраха днес в Националния дворец на културата в София за първата по рода си конференция SHEleader@digital. Събитието цели да утвърди участието на жените в управленски и професионални роли в технологичната индустрия, да очертае растящата роля на жените в социално-икономическото развитие на света и да покаже лицето и стила на новата генерация жени предприемачи в дигитално базираната икономика. “България е водеща в Европа по брой на жени в ИКТ индустрията и решихме именно от тук и по време на Българското председателство на Съвета на ЕС да сложим началото на Европейска мрежа Women leaders@digital for Europe. Целта ни е да създадем платформа за партньорство на инициативи, стимулиращи женското предприемачество и участието на повече жени в дигиталната индустрия. Да подкрепим утвърждаването на среда, в която мъжете и жените допринасят пълноценно според таланта и идеи си за устойчивото развитие на променящия се дигитално свързан свят.”, заяви Саша Безунахова, основател на BCWT и MOVE.BG, по време на конференция SHEleader@digital. Коалицията Women leaders@digital for Europe има за цел да предостави по-голяма видимост на жените лидери в технологиите и да акцентира върху по-голямото им участие в цифровата икономика. Инициативата ще работи за насърчаване на повече момичетата да изучават инженерни и технологични дисциплини и да се развиват професионално в областта на дигиталната индустрия. Women leaders@digital for Europe ще се фокусира и върху икономическо овластяване на жените в риск чрез повишаване на дигиталните им умения и ще работи за осигуряване на благоприятна среда за  финансиране на стартиращи компании на жени. Сред водещите гости и лектори на SHEleader@digital са Мария Габриел - еврокомисар с ресор цифрова икономика и общество, Мина Димитров - ръководител на Central Go To Market EMEA в Google, Саша Безуханова – основател на BCWT и MOVE.BG, Мери-Джо Луис - основател на организацията ‘Жени в киберсигурнастта’, Сабела Гарсия - Куеста - директор на  Next Media Accelerator, Маржена Биелеска - съ-основател на Experior Venture Fund, Лина Саланаускаите - изследовател в Европейския институт за равенство на половете (EIGE), Васил Терзиев, партньор в инвестиционния фонд 11.2 и Христо Христов, изпълнител директор на NetInfo. Събитието се организира с партньорството на MOVE.BG, Google, VMware, Dell EMC, EMAG, Uber, Банка ДСК, SAP, STEMO, Katarzyna, Entrepreneurs Organization, United Partners, Българска стопанска камара, NDB, Hewlett Packard Enterprise, Douglas Perfumery както и голям кръг български и европейски организации, сред които Euroepean Center of Women in Technology, Women who Code, Women Techmakers, Coding Girls, ABLE, BVCA, фондовете Endeavor, Elevel и Launchub. Повече информация тук.  За Българския център на жените в технологиите: Български център на жените в технологиите (BCWT) е организация, която вдъхновява, мотивира и подпомага момичета и жени да намерят своето място в дигиталния свят. Тя работи в подкрепа на женското лидерство и увеличаване на професионалното участие на жените в дигиталната индустрия, наука и предприемачество. BCWT инициира и партнира при реализацията на регионални и международни иновативни проекти, организира обучения и тематични събития и стимулира сътрудничеството в областта на научните изследвания, обмена на добри практики и мобилизирането на ресурсите в сектора на ИКТ. Повече информация тук.  За контакт: Юнайтед ПартнърсНикол Брейчева+359 882 758 089Nikol.breycheva@united-partners.com

12 Април 2018

Informal meeting of Transport, Telecommunications and Energy Council (Energy): Media Advisory

"The informal meeting of EU energy ministers will take place on 19 April 2018 in the National Palace of Culture in Sofia. The motto of the meeting will be “Sustainable Energy Union with a forward-looking climate change policy”. Participants will discuss the progress achieved on the files of the Clean Energy package relating to energy efficiency, renewable energy, the governance of the Energy Union and the Regulation on the Agency for the Cooperation of Energy Regulators of the Member States (ACER), and provide guidance for continuing the negotiations. The meeting will be chaired by Temenuzhka Petkova, Minister of Energy of the Republic of Bulgaria. Following the meeting of EU energy ministers, a high-level conference on “Clean energy for all Europeans – the way ahead” will take place in the National Palace of Culture. The conference will address instruments for transition to a low-carbon economy and regional energy cooperation in the Western Balkans.   Agenda 19 April 2018 | Thursday Informal meeting of energy ministers Sustainable Energy Union with forward-looking climate change policy 8:30 – 9:00            Arrivals at the National Palace of Culture, doorsteps and handshake (broadcast live) 8:50 – 9:00            Roundtable (broadcast live) 9:00 – 9:15            Welcome speech and opening remarks (broadcast live) 9:15 – 10:30          Session I: spEEdy RESults for Europe’s decarbonisation 10:30 – 11:45       Session II: Integrative governance for a Sustainable Energy Union 11:45 – 12:45       Session III: Together for a strong and fair ACER 12:45 – 12:55       Summary of discussions 12:55 – 13:05       Family photo 13:10 – 13:40       Press conference (broadcast live)   High-level conference “Clean energy for all Europeans – the way ahead” The Balkan Perspective for Europe’s Low-Carbon Future (The conference will be broadcast on the screens in the press centre inside the National Palace of Culture) 14:00 – 14:20       Opening remarks 14:20 – 15:45       First Panel: Instruments for Transition to a Low-Carbon Economy 15:45 – 17:30       Second Panel: Regional Energy Cooperation – United We Stand Strong 17:30                   Closing of the conference   Accreditation information Accredited journalists can pick up their badges on Monday, 16 April 2018 at the Registration Desk at Entrance B-2 of the National Palace of Culture between 2 p.m. and 5 p.m.  Members of the press arriving in Sofia on the day of the event will be able to get their badges at the same entrance upon their arrival at the National Palace of Culture. Only accredited members of the press will have access to the National Palace of Culture. Please note that there are separate badges for the informal meeting of energy ministers and the high-level conference Clean energy for all Europeans. Please point out for which event you have registered when picking up your badge.   Photos and videos All media opportunities marked in the agenda with “broadcast live” (doorstep statements, handshake, roundtable, press conference) will be streamed live on the Website of the Bulgarian Presidency. Throughout the day, photos and videos will be uploaded in the Photo and Video sections of the Website. All official photos from the event are also available for download in high resolution on the Flickr account of the Bulgarian Presidency. Videos can be downloaded from Vimeo.   Press contacts In Sofia:               Veselin Jelev, v.jelev@government.bg, +359 883 990 247 In Brussels:          Elitsa Zlateva, elitsa.zlateva@bg-permrep.eu, +32 476 996 634

12 Април 2018

Неформален съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика - Формат "Енергетика": Наръчник за медиите

"Неформалната среща на енергийните министри от ЕС ще се състои на 19 април 2018 г. в Националния дворец на културата в София. Мотото на срещата е „Устойчив Енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата“. Участниците ще обсъдят постигнатия напредък и ще дадат насоки  за продължаване на преговорите по досиетата от пакета „Чиста енергия за всички европейци“, свързани с енергийната ефективност, енергията от възобновяеми енергийни източници и управлението на Енергийния съюз, както и по Регламента за Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори на държавите-членки (АСЕР). Председател на срещата ще бъде Теменужка Петкова, министър на енергетиката на Република България. След срещата на енергийните министри от ЕС в Националния дворец на културата ще се проведе конференция на високо ниво „Чиста енергия за всички европейци – пътят напред“. Във фокуса на дискусиите ще бъдат инструментите за преход към нисковъглеродна икономика и регионалното сътрудничество в Западните Балкани в областта на енергетиката.   Дневен ред 19 април 2018 | четвъртък Неформална среща на енергийните министри Устойчив Енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата 8:30 – 9:00            Пристигане в Националния дворец на културата, изявления на влизане, ръкостискане (излъчване на живо) 8:50 – 9:00            Атмосфера преди заседанието (излъчване на живо) 9:00 – 9:15            Приветстваща реч и встъпителни бележки (излъчване на живо) 9:15 – 10:30          Дискусионна сесия I: Бързи резултати за декарбонизацията на Европа 10:30 – 11:45       Дискусионна сесия II: Интегриращо управление за устойчив Енергиен съюз 11:45 – 12:45       Дискусионна сесия III: Заедно за силна и справедлива АСЕР 12:45 – 12:55       Обобщение на дискусиите 12:55 – 13:05       Семейна снимка 13:10 – 13:40       Пресконференция (излъчване на живо)   Конференция на високо ниво “Чиста енергия за всички европейци – пътят напред”  Балканската перспектива за нисковъглеродното бъдещо на Европа (Конференцията ще бъде излъчена на живо на екраните в пресцентъра в Националния дворец на културата) 14:00 – 14:20       Откриване 14:20 – 15:45       Първи панел: Инструменти за преход към нисковъглеродна икономика 15:45 – 17:30       Втори панел: Регионално енергийно сътрудничество – Съединението прави силата 17:30                   Закриване на конференцията   Информация за акредитация Акредитираните журналисти могат да вземат своите баджове в понеделник, 16 април, на регистрацията на вход Б-2 на Националния дворец на културата между 14:00 и 17:00 часа. Журналистите, които пристигат в София в деня на събитието, ще получат баджовете си на същия вход при пристигането си в Националния дворец на културата. Само акредитирани членове на пресата ще имат достъп до Националния дворец на културата. Обърнете внимание, че има различни баджове за неформалната среща на министрите на енергетиката и за конференцията на високо ниво „Чиста енергия за всички европейци“. Посочете за кое събитие имате акредитация, когато вземате баджа си.   Снимки и видео Всички възможности за медийно отразяване по време на събитието (пристигане, изявления на влизане, ръкостискане, атмосфера преди заседанието, пресконференция) ще бъдат излъчени на живо на сайта на Българското председателство. През целия ден снимки и видео ще бъдат публикувани в секциите „Снимки“ и „Видео“ на сайта. Всички официални снимки от събитието са достъпни и за изтегляне във висока резолюция в страницата на Българското председателство във Flickr. Видео може да се изтегли във висока резолюция от  Vimeo.   Контакти за пресата В София:            Веселин Желев, v.jelev@government.bg, +359 883 990 247 В Брюксел:         Елица Златева, elitsa.zlateva@bg-permrep.eu, +32 476 996 634

12 Април 2018

Силна международна ангажираност за защита на критичната инфраструктура

"Снимка: Министерство на вътрешните работи Експерти от ЕС, САЩ и Канада проведоха среща в София, на която обсъдиха готовността за ефективен отговор на съвременните предизвикателства по отношение защитата на критичната инфраструктура. Ограничаване на уязвимостта и повишаване на устойчивостта на критичната инфраструктура е една от основните цели на ЕС през последните години. Тази комплексна задача обаче изисква съвместни усилия не само на европейско, но и на световно равнище – около това становище се обединиха делегатите при разглеждане на ключови въпроси и перспективи. В това отношение бе подчертано значението на пряката оперативна подкрепа, обмена на информация и добри практики, разширяването на публично-частните и други стратегически партньорства, както и изследването и развитието на технологиите. „Задачата ни е да осигурим адекватно ниво на защита и в максимална степен да ограничим негативните последици за обществото и гражданите. Откритият обмен на опит и практики ще има добавена стойност за всички страни и ще спомогне както за по-нататъшното развитие на сътрудничеството в тази област, така и за намиране на най-адекватните отговори на общите предизвикателства“, каза при откриване на срещата заместник-министърът на вътрешните работи Милко Бернер. Той посочи, че диалогът в рамките на редовните експертни заседания на ЕС, САЩ и Канада относно защитата на критичната инфраструктура е от първостепенно значение за постигане на съвместните цели. Представители на Европейската комисия, на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ и на посолството на Канада в България откроиха съществени фактори за обезпечаване на критичните инфраструктури и разработване и прилагане на общи подходи в тази област – готовност, взаимно обучение, споделяне на идеи и практики от световна гледна точка. Фокусирайки дискусиите върху съвременните предизвикателства като хибридни заплахи, сравнението на кибер и физическите заплахи, както и законодателството за защита на критичната инфраструктура, експертите подчертаха значението на силната международна ангажираност за постигане на осезаеми резултати. Снимка: Министерство на вътрешните работи Контекст Реакцията на възникващи и променящи се заплахи за критичната инфраструктура във време на бързи промени бе темата на 8-та експертна среща между ЕС, САЩ и Канада за защита на критичната инфраструктура. Дискусиите бяха насочени към осигуряване на ефективна платформа за постигане на устойчивост в глобализирания свят. Събитието се проведе на 11-12 април в София като част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС.

11 Април 2018

Българското председателство призовава за по-ясен фокус върху цифровите и предприемаческите умения в училищните програми

"Снимка: Европейски съюз Учебните програми в ЕС трябва имат ясен фокус върху развитието на цифровите и предприемаческите умения на младите европейци, така че те да могат успешно да живеят и работят в дигиталната ера. Тези умения биха им помогнали както успешно да се реализират на пазара на труда, така и да използват технологиите в полза на собственото си благосъстояние и активно гражданско участие. Същевременно, нашето общество ще стане по-устойчиво на негативни тенденции като фалшивите новини, пропагандата и “балона на филтрите”. Това са само някои от заключенията от днешната конференция "Цифрови и предприемачески умения за приобщаващи, сплотени и иновативни общества", организирана в Брюксел от Българското председателство на Съвета на ЕС. Коментирайки резултатите от дискусиите, г-жа Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката на България, която откри конференцията от името на Българското председателство, заяви: "Много е важно гражданите да придобият умения, свързани с най-новите технологии, като роботика, изкуствен интелект, изчислителни облаци и блокчейн, за да се възползват максимално от предимствата им за европейската икономика и общество. Необходима е спешна актуализация на образователните системи, тъй като границите между формалното и неформалното образование стават все по-размити." Г-жа Сачева откри конференцията заедно с Тибор Наврачич,  европейски комисар по образованието, културата, младежта и спорта, който говори за дигиталните умения като двигател на иновациите. Целенасочените усилия за развиване на дигитални умения и грамотност от ранна възраст са сред основните цели на Българското председателство, което определи младите хора и цифровата икономика като два от четирите си основни приоритета. В отговор на неотдавна предложения от Европейската комисия План за действие в областта на цифровото образование, който има за цел да укрепи дигиталното образование в Европа, Българското председателство настоява действията, чрез които образователните системи да бъдат адаптирани към днешната и утрешната реалност, да продължат. Снимка: Европейски съюз Това означава например да се предвиди достатъчно финансиране за образование както на национално, така и на европейско равнище, за да се осигурят нужните хардуер и софтуер в училищата, но и да се позволи по-висока мобилност на студентите на всички нива и сектори на образованието и обучението. Специално внимание трябва да се обърне на професионалното образование и обучение. Участниците в днешната конференция, сред които политици и млади лидери в ЕС в областта на цифровия сектор и предприемаческото образование, до голяма степен изразиха подкрепа за визията на Българското председателство. Те се съгласиха, че са необходими повече усилия и поеха ангажимент, всеки в своята сфера на действие, да работят за повече инвестиции в образователната инфраструктура и свързаност, но също така и в изграждането на уменията на следващото поколение европейци без значение от тяхното социално-икономическо положение. Българското председателство ще продължи дискусиите по темата на ключовата си конференция "Обучение за създаване: от цифрови ползватели до цифрови създатели", която ще се проведе на 19 и 20 април в София, на която ще бъде приет Призив за действие в областта на цифровите умения и образование в София (Sofia Call for Action). Повече информация за днешното събитие и пълния списък с участниците можете да намерите тук и тук. Повече информация за конференцията "Обучение за създаване: от цифрови ползватели до цифрови създатели" е достъпна тук. Тук можете да намерите видеоматериал от днешното събитие.

11 Април 2018

Министър Лиляна Павлова отчете първите три месеца от провеждането на Българското председателство

"Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на ЕС, снимка: Йордан Симеонов (EU2018BG) „За първите три месеца на председателството на Съвета на ЕС България се доказа като достоен, стабилен, отговорен и доверен партньор на ЕС, който успява като председателстващ Съвета на ЕС да балансира сериозни и трудни дебати“. Това каза министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова на пресконференция. На заседанието на Министерския съвет по-рано, тя представи отчет за свършеното през първата половина на Българското председателство. Министър Павлова подробно информира колегите си за преговорния процес, постигнатия напредък по досиетата, важните законодателни постижения, статистика и анализ на проведените общо над 1000 заседания за първите три месеца от ръководенето на работата на Съвета на ЕС. Над 1000 заседания и срещи са проведени в София, Брюксел и Страсбург през първите три месеца на Българското председателство, в които са участвали близо 10 000 делегати, отчете министър Павлова. Един от най-големите успехи е провеждането на 64 триалога между Съвета, Комисията и Парламента по важни теми и по тях беше постигнат значителен напредък. Проведени са и 22 заседания на Съвета на ЕС в различни формати, 12 заседания на КОРЕПЕР II, 13 заседания на КОРЕПЕР I, състояли са се и близо 700 заседания на работни групи в Брюксел, у нас са проведени над 100 от събитията в календара. Като успех министърът за Българското председателство отчете приключилите преговори в тристранните срещи за Директивата за командироването на работници, приемането на процедурните правила за работа на Съвместната група за парламентарен контрол на Европол, Регламента относно мониторинга и докладването на емисиите на CO2, и разхода на гориво на нови тежки превозни средства, Регламента за споделяне на усилията, за постигане целите на ЕС за климата, Директивата за енергийната ефективност на сградите, Директивите по пакета за отпадъците, Регламента за географското блокиране при пазаруване онлайн и др. (всички подробности може откриете в прикачените файлове и приложените линкове). Снимка: Велислав Николов (EU2018BG) „Голямото предизвикателство в оставащите три месеца е Срещата на върха на лидерите на държавите членки на ЕС и Западните Балкани, която ще се проведе на 17 май в НДК“, отбеляза министър Лиляна Павлова. Тя допълни, че амбицията на Българското председателство е приемането на Декларация от София, в която подробно да бъдат описани всички инфраструктурни проекти, предвидени за инвестиции в района. Друга важна тема, която предстои за решение е реформата на европейската система за убежищата, по известна „Дъблински регламент“, която е пакет от 7 законодателни акта, и по която Българското председателство предложи нов подход и философия, около които да се обединят преговарящите страни. Предстои приемането на важни финансови директиви за всички граждани и бизнеса, ще започне и дебата за Многогодишната финансова рамка. България ще отстоява своите позиции за запазването на Кохезионната политика и Общата селскостопанска политика, както и да се предвиди бюджет за цифровия дневен ред, за завършването на Единния дигитален пазар, за защитата на личните данни и киберсигурността. Министър Павлова отбеляза още, че активна работа очаква експертите по Енергийния пакет и 8-те досиета в него, за 3 от които страната иска да приключим с края на председателството. Работи се и по създаването на новата служба на европейска прокуратура. Динамично вървят преговорите по т. нар. „Автомобилен пакет“ за правата и регулациите на превозвачите и фирмите, както и по премахването на двойния стандарт при храните. Министър Лиляна Павлова използва случая да благодари на всички служители на министерства и институции, над 1600 експерти, които ежедневно дават своя принос за това България да бъде достоен председател на работата на Съвета на ЕС. Презентация може да видите тук. Отчет за първите три месеца на Българското председателство може да видите  тук.   

11 Април 2018

Неформален съвет по околна среда и води (втори ден)

"Неформалната среща на министрите на ЕС по околна среда продължава днес. Вторият ден започва в 10:30 часа и ще бъде посветен на международните преговори за климата и диалогът „Таланоа“. 2018 година е решаваща за постигане на съгласие за Работната програма за Парижкото споразумение и гарантиране, че паралелните процеси, предвидени на COP24, а именно политическата фаза на диалога „Таланоа“, прегледът преди 2020 година и събитието на високо равнище относно финансирането за климата, също са успешни и конструктивни.   Дневния ред на неформалния съвет можете да намерите тук. Снимки от събитието ще бъдат публикувани тук. Видео от срещата ще бъде публикувано тук.

11 Април 2018

Командироване на работници: Съветът потвърди компромисния текст, договорен с Европейския парламент

"Бисер Петков, министър на труда и социалната политика на България и председател на Съвета, снимка: Европейски съюз На 11 април 2018 г. посланиците към ЕС одобриха компромисния текст, договорен с Европейския парламент, за преразглеждане на директивата за командироването на работници. Директивата ще бъде окончателно приета на по-късен етап, след като законодателният акт бъде гласуван в Парламента. "С постигнатото днес споразумение ЕС прилага важния принцип за равно заплащане за равен труд, като гарантира, че всички работници получават справедливо отношение навсякъде в ЕС. Местните или командированите работници, които работят на едно и също място и извършват една и съща работа, ще се ползват от еднакви условия на труд и заплащане. Споразумението е също така справедливо и балансирано, тъй като допринася за запазването на свободното предоставяне на услуги." Бисер Петков, министър на труда и социалната политика на България и председател на Съвета. Целта на преразгледаната директива е да се улесни трансграничното предоставяне на услуги, като същевременно се гарантира лоялната конкуренция и зачитането на правата на тези работници, които са наети на работа в една държава членка и са изпратени от работодателя си да работят временно в друга (командировани работници). Четете повече на сайта на Съвета на Европейския съюз.

11 Април 2018

Холандски лалета разцъфнаха с логото на Българското председателството

"Снимка: Йордан Симеонов (EU2018BG) Точно шест месеца след засаждането на цветната мозайка от 38 000 цветни луковици, градинката пред официалния вход на НДК разцъфтя с логото на Българското председателство. Министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова, посланикът на Нидерландия в България Беа тен Тъшър и кметът на столицата Йорданка Фандъкова откриха цветната градина днес със символичния надпис „Растем заедно“ (United We Grow). Мозайката се реализира по идея на посолството на Нидерландия, което направи и дарението от лалета на Българското председателство. Жестът е и израз на приятелството и подкрепата, която Кралството оказва на България в ролята й за първи път на работата на Съвета на ЕС. Цветята бяха засадени със съдействието на Столична община. Автор на дизайна е Ян Хулдемонд, бивш главен дизайнер на световноизвестните и най-големите в света градини Кукенхоф (Keukenhof). „Това дарение от цветя е само венеца на подкрепата, която Кралството оказва на България във важната й роля на председател на Съвета на ЕС. Най-ценното са опита и признанието, които получаваме от страна, която 12 пъти е била председател на Съвета на ЕС и е един от най-добрите примери за успешно ръководене на работата на Съвета на ЕС“, каза министър Лиляна Павлова. Тя благодари на посланика на Кралство Нидерландия г-жа Беа тен Тъшър и на кмета на София за чудесното домакинство. „Тези цветя са за символ за напредъка и успеха на Българското председателство. Всички делегати и гости от моята страна са впечатлени и от работата на председателството, и от вашата столица, включително от красивите ви градини“, каза посланик Беа тен Тъшър. Тя припомни, че като част от подкрепата е обучението, което страната предостави на български експерти да работят с европейските институции. „Специалистите от Холандия се погрижиха логото на Българското председателство да разцъфти тази пролет и да зарадва не само гостите на София и участващите във форумите, но и всички софиянци, които се разхождат в парка на НДК“, каза кметът на Столична община Йорданка Фандъкова при откриването на цветна мозайка. Тя благодари на Амстердам за партньорството и отбеляза, че пролетта дава възможност столицата да покаже красотата си и чрез други цветни решения.

11 Април 2018

Министрите на околната среда на ЕС обсъдиха в София действията по изменението на климата

"Снимка: EU2018BG  Основните предизвикателства в международния процес в преговорите по климата през 2018 г. и действията на ЕС, за да се справи с тях, бяха обсъдени през втория ден на Неформалния съвет на министрите на околната среда на ЕС в София днес. На конференцията на ООН за изменението на климата в Катовице, Полша, в края на годината трябва да се постигне споразумение по солиден набор от правила за бъдещия режим на управление в областта на изменение на климата („Работна Програма за Парижко споразумение“) и да се гарантира успех и конструктивност на паралелните процеси, а именно политическата фаза на Диалога Таланоа, глобалния преглед на действията в периода до 2020 г. и събитието на високо равнище за финансиране на дейности по климата. „Настоящата 2108 година е изключително динамична и натоварена. Провеждащите се подготвителни преговори и подготвителна работа са насочени към постигането на амбициите за предстоящия COP24 в Полша“, заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов на откриването на сесията. „Очакваме COP24 да постигне споразумение относно работната програма за Парижкото споразумение и да гарантира успех и конструктивност на паралелните процеси, предвидени в конференцията на страните по конвенцията. А това са политическата фаза на диалога Таланоа, глобалният преглед на действията до 2020 г. и събитието на високо равнище за финансиране на дейностите по климата. Не на последно място след няколко седмици предстои поредната преговорна сесия в Бон, която трябва да постигне сериозен прогрес по отношение на детайлите и да направи преглед на техническото ниво на диалога от Таланоа“, каза министър Димов. Той съобщи, че с цел насочване на дискусията Българското председателство е изготвило документ, съдържащ два въпроса. Първо - какви са най-големите предизвикателство в процеса през 2018 г. и какви са основните средства на ЕС за справяне с тях, например по отношение на създаването на прогресивен съюз на правила. И второ – какъв тип резултати може да очаква ЕС в приоритетите за развиващите се страни, по-специално финансирането на борбата с изменението на климата и действията преди 2020 г. и каква би била най-важната последователност. ЕС и неговите държави-членки са водещи в световен мащаб в стимулирането на модернизация и иновации в икономиката с цел постигане на нисковъглеродно развитие. Прието е вътрешно законодателство в областта на енергетиката и климата до 2030 г., с което ЕС гарантира изпълнението на поетите цели. На 24-та и 25-та Конференция на страните глобалният преглед на действията, предприети в периода до 2020 г., ще даде възможност на всички страни да представят положителен пример за изпълнението на целите до 2020 г., като се подчертаят вече постигнатите резултати и се споделят най-добрите практики. ЕС е въвел в своето законодателство амбициозни цели за периода до 2020 г. и структурни политики в областта на климата и енергетиката. Действията вече са довели до преизпълнение от страна на ЕС на целта за 2020 г. за намаляване на емисиите с 20% в сравнение с 1990 г. До 2016 г. е намалил своите емисии с 23% и е на път да постигне намаление от 26%. ЕС остава ангажиран с колективната цел да мобилизира 100 милиарда долара годишно за финансиране на дейности по  климата в развиващите се страни до 2020 г. от различни източници за действия в областта на климата и да продължи да увеличава значително финансирането на адаптация. Мобилизирането на финансирането за климата от страна на ЕС систематично и последователно се увеличава. Общият принос на ЕС и неговите държави-членки възлиза на 20,2 милиарда евро през 2016 г., което е значително увеличение в сравнение с 2015 г. (17,6 милиарда евро).

10 Април 2018

Ден на Европейската гражданска инициатива

"„Бъдещото развитие на Европейския съюз зависи от способността му да направи процеса на вземане на решения по-близък до гражданите и да ги ангажира в пряк и открит диалог, отговаряйки на техните очаквания. Европейската гражданска инициатива подпомага развитието на демократичната легитимност на ЕС, предоставяйки на гражданите възможност да допринесат със своите идеи и мнение към процеса на вземане на решения и разработване на политики в Съюза“. Това каза заместник-министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС Моника Панайотова по време на откриването на Деня на Европейската гражданска инициатива в Брюксел днес. Събитието се организира от Европейския икономически и социален комитет от 2012 г. насам в партньорство с Комитета на регионите и европейски граждански и академични организации. Панайотова подчерта, че Европейската гражданска инициатива е уникален по рода си инструмент за транснационална демокрация. Неговото значение е свързано както със съдържанието, така и със самия процес на диалог между гражданите на страните-членки. Ето защо гражданската инициатива е важна стъпка към изграждането на европейско обществено мнение и на европейска публична сфера.  по Предложението за преразглеждане на регламента за Европейската гражданска инициатива, представено от Европейската комисия през септември 2017 г., е приоритет за Българското председателство, посочи Панайотова. Работата по него през последните няколко месеца е ускорена с цел да се постигне максимален напредък към политическо съгласие в Съвета. В събитието участваха Жорж Дасис, председател на Европейския икономически и социален комитет, Франс Тимерманс, първи заместник-председател на Европейската комисия, Георг Шьопфлин, член на Европейския парламент, Емили О’Райли, европейски омбудсман, Хюберт Фухс, държавен секретар във министерството на финансите на Австрия, Юлиян Ванков, началник отдел „Регионални бази данни“ в българското Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Тимерманс приветства Българското председателство за високата ангажираност с напредъка по реформата на регламента за Европейската гражданска инициатива. Участниците в събитието очертаха насоки за усъвършенстване на този инструмент като например по-доброто информиране на гражданите за инициативата, облекчаването на процедурите за регистриране и подкрепа на инициативи, както и по-широкото използване на възможностите на интернет. Те препоръчаха предоставяне на пълноценна обратна връзка на организаторите и подкрепилите успешни граждански инициативи, повишаване прозрачността в процеса на регистриране на инициативи, по-добра отчетност, както и създаване на възможности за проследяване на онези граждански инициативи, които не са достигнали изискуемия праг на участие, но биха могли да имат принос към европейския дневен ред и политики. Европейската гражданска инициатива представлява покана към Европейската комисия да предложи законодателство по въпроси, по които ЕС има законодателна компетентност. Дадена гражданска инициатива трябва да бъде подкрепена от поне един милион граждани на ЕС от най-малко 7 от общо 28-те страни-членки. Гражданска инициатива може да бъде предложена във всяка сфера, в която Комисията има правомощия да предлага законодателство, например околна среда, селско стопанство, транспорт или обществено здраве.  

10 Април 2018

Неформален съвет по околна среда и води (първи ден)

"Неформалната среща на министрите на ЕС по околна среда ще се проведе в София на 10 и 11 април 2018 г. в Националния дворец на културата. Неформалната среща ще бъде съсредоточена върху три важни теми: качеството на атмосферния въздух по-доброто регулиране изменението на климата През първия ден на срещата дебатите ще бъдат съсредоточени върху защитата на човешкото здраве и околната среда и възможните решения, които биха подобрили качеството на атмосферния въздух. Замърсяването на въздуха е сериозен екологичен и социален проблем, който поставя много предизвикателства, свързани с управлението и намаляването на вредното въздействие на замърсителите. Това е въпрос, който се нуждае от разглеждане, тъй като пред него са изправени както отделните държави, така и ЕС като цяло. Следващата сесия ще бъде посветена на намирането на по-добри решения за по-добро прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда. Министрите ще обсъдят три основни теми: съществуващите инструменти за изграждане на капацитет, сред които партньорския инструмент за обмен на добри практики сред държавите членки; междусекторното сътрудничество с акцент върху Диалозите за чист въздух и диалозите с държавите в рамките на Прегледа на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда и накрая, но не на последното място, рационализирането на задълженията за докладване и намаляване на административната тежест. Особен акцент ще бъде поставен върху нуждата от повече съгласуваност между секторното законодателство. Пресконференцията ще бъде излъчвана на живо от 15:30 часа тук. Дневния ред на неформалния съвет можете да намерите тук. Снимки от събитието ще бъдат публикувани тук. Видео от срещата ще бъде публикувано тук.

10 Април 2018

Министрите на околната среда на ЕС обсъдиха мерки за подобряване на качеството на въздуха

"Снимка: Николай Дойчинов (EU2018BG) Днес в София започна неформално заседание на министрите на Европейския съюз по околна среда. През първия ден на срещата министрите на 28-те държави членки, Европейската комисия, държавите от Западните Балкани и Европейската асоциация за свободна търговия обмениха мнения за качеството на атмосферния въздух и по-доброто регулиране. „Категорично настъпи моментът за преосмисляне на наличните подходи за решаване на проблемите, свързани с качеството на въздуха, за преминаване от визии и амбиции към реални действия и конкретни резултати. Ефективните действия за намаляване на въздействието на замърсяването на въздуха изискват дълбоки промени както в политиките, така и в начина на живот и мислене“, каза Нено Димов, министър на околната среда и водите на България. Замърсяването на въздуха е водещ екологичен риск за човешкото здраве. Ето защо Българското председателство на Съвета на ЕС заложи подобряването на качеството на въздуха като свой водещ приоритет в областта на околната среда. След проведения през февруари тази година в София 21-ви Форум за екоиновации за качество на въздуха, сегашната среща на високо ниво е още една възможност за постигане на напредък по тази жизненоважна тема. Един толкова мащабен проблем, чийто генезис и последици са с комплексен характер, изисква комплексни решения. Делегатите бяха единодушни, че макар качеството на въздуха в ЕС да се подобрява, са необходими още и спешни действия в тази насока. Изтъкната беше необходимостта от по-добра координация между различните управленски нива и различните икономически сектори, имащи отношение към проблема. Важно място участниците в дискусията отделиха и на ролята на социално-икономическите условия в борбата за по-чист въздух. Финансирането е от ключово значение за подобряване качеството на въздуха. Обсъдени бяха възможностите в рамките на дебата за Многогодишна финансова рамка на ЕС за 2021-2030 г. да бъде преразгледан начинът, по който европейските фондове подпомагат усилията за по-чист въздух. Беше отбелязана водещата роля на екоиновациите като път напред към по-чисти технологии, нови бизнес модели и работни места. Екоиновативните решения са налице, предизвикателството е във внедряването и разпространяването им, а тук идва мястото на европейските регулации и финансови механизми. Несъмнено, пътят към по-чист въздух минава и през дълбока промяна в нагласите и начина на живот, по-активно гражданско участие и повече информираност. По-ясното и лесно приложимо законодателство, без прекомерна регулация и административна тежест, с работещи механизми за докладване, мониторинг и оценка – това е визията за по-добро регулиране, около която се обединиха участниците. Дискусията се съсредоточи  върху необходимостта от подобряване на координацията между различните нива на управление, тъй като голяма част от европейското екологично законодателство се прилага от регионалните и местните власти. По-голямата съгласуваност между взаимосвързаните политики (околна среда, енергетика, селско стопанство, транспорт) и повишаването осведомеността на националните администрации, отговорни за тези сектори, също бяха посочени като ефективни решения. Обсъдени бяха съществуващите възможности за обмен на информация, експертиза и добри практики с Европейската комисия и между държавите членки в областта на околната среда. Климат Утрешните дискусии ще продължат под знака на международните преговори по изменение на климата и т.нар. диалог  „Таланоа“*. Вниманието ще бъде насочено към предизвикателствата, пред които е изправен ЕС с оглед предстоящата в края на 2018 г. Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. По време на събитието се очаква да бъде постигнато споразумение за  Работната програма на Парижкото споразумение и така да се даде тласък на глобалния дневен ред за борба с климатичните промени. Диалогът „Таланоа“ има за цел да направи преглед на колективните усилия на страните за постигане на дългосрочните цели, заложени в Парижкото споразумение и да насърчи действията в тази насока. *„Таланоа“ е понятие, използвано във Фиджи и тихоокеанските страни, което означава включващ и прозрачен диалог. Повече за този начин на общуване вижте тук.

10 Април 2018

Северна Корея: ЕС привежда своите ограничителни мерки в съответствие с последните санкции, наложени от ООН

"Снимка: Европейски съюз Съветът добави едно лице и 21 образувания към списъка на лицата и образуванията, подлежащи на ограничителните мерки, наложени на Корейската народнодемократична република (КНДР), като по този начин транспонира в правото на ЕС санкциите, наложени на 30 март 2018 г. от комитета към Съвета за сигурност на ООН (СС на ООН), създаден съгласно Резолюция 1718 (2006) на СС на ООН. Тези ограничителни мерки представляват забрана за пътуване и замразяване на активи на лица и замразяване на активи на образувания. Освен това Съветът транспонира запорирането като актив на 15 плавателни съда, забраната за влизане в пристанища на 25 плавателни съда и отнемането на знамето на 12 плавателни съда. Санкциите бяха наложени на КНДР в отговор на дейностите на страната по разработване на ядрени оръжия и балистични ракети, в нарушение на многобройни резолюции на СС на ООН. С решението общият брой на подлежащите на ограничителни мерки срещу КНДР възлиза на 80 лица и 75 образувания, както са посочени от ООН. Освен това ЕС наложи самостоятелно санкции срещу 55 лица и 9 образувания. ЕС прилага всички резолюции на Съвета за сигурност на ООН, приети в отговор на ядрените програми на КНДР и програмите ѝ за ядрено оръжие, други оръжия за масово унищожение и балистични ракети. Освен това ЕС наложи самостоятелни ограничителни мерки срещу КНДР, които допълват и засилват режима на санкции на ООН. Правните актове бяха приети с писмена процедура. Те ще бъдат публикувани в Официален вестник на 9 април. Четете повече на сайта на Съвета на Европейския съюз.

09 Април 2018

Тази седмица, 9 - 15 април

"Снимка: EU2018BG Това са събитията от седмицата, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС. Вторник, 10 април Неформален съвет по околна среда и води Неформална среща на генералните директори по горско стопанство на ЕС Среща на експертно ниво на Мрежата на публичната администрация в ЕС (EUPAN) Командирска среща на Мрежата на полицейските антитерористични звена (АТЛАС) Комитет по политика и сигурност Сряда, 11 април Неформален съвет по околна среда и води (втори ден) Конференция "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие" Неформална среща на директорите на всички Национални агенции по Програма „Еразъм+“ Летателно учение "Европейски курс за усъвършенстване на тактическата подготовка на военно-транспортната авиация" (ЕТАР-С) Корепер I Корепер II Комитет по политика и сигурност Четвъртък, 12 април SHE leader@digitalConference 2018 Среща на мрежата на националните координатори по програма "Фискалис 2020" 8-ми Международен форум по CAF- Среща на потребителите на европейския модел за качество CAF 8-ма експертна среща ЕС-САЩ-Канада по въпросите на защита на критичната инфраструктура Среща на Европейските експерти по огнестрелни оръжия към работна група (Е.26) "Правоприлагане" (EFE) Неформална среща на аташетата по околна среда Съвет по общи въпроси относно политиката на сближаване Петък, 13 април Среща на високо равнище по въпросите на железопътния транспорт "Подкрепа от ЕС за развитието на железопътния транспорт в България и Западните Балкани: настоящи възможности и бъдеща перспектива" Среща на експертите по CAF, мрежа на публичната администрация в ЕС (EUPAN) Корепер I Комитет по политика и сигурност

05 Април 2018

Sustainable partnerships at national and European level are key in preventing and countering violent extremism

"Photo: Ministry of Interior Policy makers and practitioners from the European Union and the Western Balkan partners gathered in Sofia on 4 April 2018 to address common challenges in preventing and countering violent extremism. In the focus of the discussions were law enforcement cooperation and effective and sustainable partnerships with NGOs and communities at international and local level. “We all face the need of expertise, regional coordination, funds, direct and close cooperation and deeper interaction between the EU and the Western Balkan countries,” said Bulgarian Deputy Minister of Interior Milko Berner in his opening remarks. He noted that the topics of the discussions fully comply with two of the main priorities of the Presidency - enhancing the security of European citizens and involvement of the Western Balkans in the common efforts at EU level in all areas of common interest. The participants addressed wide-ranging topics relevant to preventing and countering violent extremism. Accents were placed on: minimising the gaps between policy and practice developments; multi-agency cooperation; the need of approaches that are tailored to local circumstances, particularly when engaging with communities; and the essential role of religion and its ability to provide a supportive element as part of a number of successful de-radicalisation and disengagement efforts. Special attention was paid to the activities concerning the development of a multidisciplinary response to address aspects of security and protection relating to minors, with the involvement of child protection, other social services and communities. The Deputy Director-General of DG Migration and Home Affairs within the European Commission, Olivier Onidi, praised the quality debates: “It’s crucial to get all the different dimensions together, hence the very strong focus that was put on the multi-agency work. These meetings bring different authorities, agencies, and experts in order to fill in the chain that allows for a proper response.” Background The Radicalisation Awareness Network (RAN) brings together practitioners from around Europe working on the prevention of radicalisation. The Commission tasked the RAN Centre of Excellence to deliver six Policy and Practice Events in 2018. The main objective is to support the implementation of prevention policies and actions at national level and in particular facilitate the implementation of recommendations of the High-Level Commission Expert Group on Radicalisation (HLCEG-R). The first event, held on 4 April in Sofia as part of the calendar of the Bulgarian Presidency of the Council of the EU, gathered policy makers and practitioners from both Western Balkan and European Union countries.

05 Април 2018

Устойчивите партньорства на национално и европейско ниво са ключови за превенция и противодействие на екстремизма

"Снимка: Министерство на вътрешните работи Създатели на политики и практици от държавите членки на ЕС и страните от Западните Балкани се събраха в София, за да обсъдят общите предизвикателства в превенцията и противодействието на насилствения екстремизъм. Във фокуса на дискусиите бяха сътрудничеството между правоприлагащите структури и ефективното и устойчиво партньорство с неправителствените организации и с общностите на международно и местно ниво. "Всички се нуждаем от експертни познания, регионална координация, финансови средства, пряко и тясно сътрудничество и взаимодействие между ЕС и страните от Западните Балкани", каза при откриване на срещата заместник-министърът на вътрешните работи Милко Бернер. Той отбеляза, че обсъжданите теми напълно се вписват в два от основните приоритети на Българското председателство на Съвета на ЕС - повишаване на сигурността на европейските граждани и включване на Западните Балкани в общите усилия на ЕС във всички области от взаимен интерес.   Участниците разгледаха въпроси, свързани с превенцията и противодействието на насилствения екстремизъм. Акценти бяха поставени върху намаляване на различията в прилаганите политики и практики и тяхното развитие, сътрудничеството между различните институции, необходимостта от подходи, които отговарят на местните условия, особено при ангажиране с общностите, съществената роля на религията и възможността тя да подкрепя усилията за успешно дерадикализиране. Специално внимание бе обърнато на мултидисциплинарния подход при гарантиране на сигурността и защитата на непълнолетните и малолетните, с активното участие на социалните служби и общността. "От решаващо значение е да разгледаме заедно различните измерения на проблема, затова и много силен акцент беше поставен върху мултиинституционалната работа. Тези срещи събират заедно представители на различни структури, агенции и експерти, които в тясно взаимодействие да разработят подходящи мерки", заяви по повод на дискусиите заместник-генералният директор на ГД "Миграция и вътрешни работи" в Европейската комисия Оливие Ониди. Контекст Мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията (RAN) обединява практици от цяла Европа, занимаващи се с превенция на радикализацията. Комисията възложи на Центъра за високи постижения в рамките на Мрежата да организира шест събития за обсъждане на политики и практики през 2018 г. Основната цел е подкрепа при прилагането на превантивни действия на национално равнище, както и улесняване изпълнението на препоръките на Експертната група на Комисията по радикализация. Първото събитие, което се проведе на 4 април в София като част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС, събра създатели на политики и практици от държавите-членки на ЕС и страните от Западните Балкани.

04 Април 2018

Informal Meeting of EU Environment Ministers: Media Advisory

"The informal meeting of EU environment ministers will take place on 10 and 11 April 2018 in the National Palace of Culture in Sofia. Ministers will discuss issues related to air quality, better implementation of EU environment law, and the international climate negotiations. The meeting will be chaired by the Bulgarian Minister of the Environment and Water, Dr Neno Dimov.   Agenda 10 April 2018 | Tuesday 11:15 – 12:00       Arrivals at the National Palace of Culture, doorsteps and handshake 13:00 – 13:30       Official signing of the Programme Agreement of Environment and Climate Change Programme under European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2014 – 2021 13:20 – 13:30       Roundtable 13:30 – 15:00       Session I: Ambient Air Quality – Better Solutions for Higher Quality of Life Opening remarks by Dr Neno Dimov, Minister of the Environment and Water (streamed live) Moderator: Mr Julian Popov, Goodwill Ambassador on climate and energy for the Bulgarian Presidency of the Council of the EU 2018 (UK/ Bulgaria) Air pollution is a serious environmental and social issue which poses many challenges related to the management and mitigation of the impact of harmful pollutants. This is an issue which all individual EU Member States, as well as the EU as a whole, are facing. The time has come to reconsider the current approaches for solving these issues and to switch from visions and ambitions to viable solutions and concrete actions. Effective actions for reducing the impact of air pollution require profound changes both in policies as well as lifestyles and mind-sets. 15:00 – 15:15       Family photo 15:15 – 15:30       Opening of the art installations “re NDK” “re NDK” is a campaign by the National Palace of Culture aimed at promoting recycling. It is part of an initiative of the Ministry for Environment and Water to reduce plastic use during the events of the Bulgarian Presidency. The start of the campaign is on 10 April at 15:00 in the National Palace of Culture, where three impressive art installations made of plastic waste will be opened. The installations are located in different areas of the building. 15:30 – 17:00       Session II: Better solutions for better implementation Opening remarks by Dr Neno Dimov, Minister of the Environment and Water (streamed live) Moderator: Mr Martin Nesbit, Head of Climate and Governance, Institute for European Environmental Policy The Bulgarian Presidency of the Council of the EU recognises the importance of the proper implementation of EU law and has set better regulation as one of its key priorities. The discussion will aim to find workable solutions for improving environmental implementation. The ministers will discuss three main topics: The existing tools for capacity building, including the Peer-to-Peer tool for exchange of good practices among Member States; Cross-sectoral cooperation with a focus on the Clean Air Dialogues and the Environmental Implementation Review (EIR) country dialogues; and Streamlining reporting obligations and reducing the administrative burden. The discussion will specifically emphasise the need for more coherence between sectoral legislation. 17:00 – 17:30       Press Conference Participants: Dr Neno Dimov, Minister of the Environment and Water Mr Karmenu Vella, Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries   11 April 2018 | Wednesday 10:00 – 10:30       Arrivals at the National Palace of Culture 10:30 – 12:00       Session III: International Climate Negotiations and “Talanoa Dialogue” – the way forward                                  This session will be limited to Environment and Climate ministers of the European Union as well as the European Commission.                                  Opening remarks by Dr Neno Dimov, Minister of the Environment and Water (streamed live)                                  Moderator: Mr Julian Popov, Goodwill Ambassador on climate and energy for the Bulgarian Presidency of the Council of the EU 2018 (UK/ Bulgaria) 2018 is a crucial year for reaching an agreement on the Paris Agreement Work Programme and ensuring that the parallel processes foreseen at the COP24, namely, the political phase of the Talanoa Dialogue, the pre-2020 stocktake and the high level event on climate finance are also successful and constructive. We need to refine our collective understanding of our essential demands and red lines and develop potential landing grounds. Accreditation information Accredited journalists can pick up their badges on Thursday, 5 April 2018 at the Registration Desk at Entrance B-2 of the National Palace of Culture between 10 a.m. and 12 p.m.  Members of the press arriving in Sofia on the day of the event will be able to get their badges at the same entrance upon their arrival at the National Palace of Culture. Only accredited members of the press will have access to the National Palace of Culture. Photos and videos All media opportunities during the event (doorstep statements, handshake, roundtable, press conference) will be streamed live on the Website of the Bulgarian Presidency. Throughout the day, photos and videos will be uploaded in the Photo and Video sections of the Website. All official photos from the event are also available for download in high resolution on the Flickr account of the Bulgarian Presidency. Videos can be downloaded from Vimeo. Press contacts In Sofia:               Veselin Jelev, v.jelev@government.bg, +359 883 990 247 In Brussels:          Elitsa Zlateva, elitsa.zlateva@bg-permrep.eu, +32 476 996 634

04 Април 2018

Неформален съвет по околна среда и води: Наръчник за медиите

"Неформалната среща на министрите на ЕС по околна среда ще се проведе в София на 10 и 11 април 2018 г. в Националния дворец на културата. Министрите ще обсъждат въпроси, свързани с качеството на атмосферния въздух, по-доброто регулиране и международните преговори за климата. Председател на срещата е министърът на околната среда и водите на Република България д-р Нено Димов.   Дневен ред 10 април 2018 | вторник 11:30 – 12:00       Пристигане в Националния дворец на културата, изказвания на влизане и ръкостискане 13:00 – 13:30       Официално подписване на Програмно споразумение по Програма „Опазване на околната среда и изменение на климата“ по Финансовия механизъм на ЕИП за периода 2014 — 2021 г. 13:20 – 13:30       Атмосфера преди заседанието 13:30 – 15:00       Сесия I: Качество на атмосферния въздух – по-добри решения за по-високо качество на живот Встъпителни думи на д-р Нено Димов, министър на околната среда и водите (излъчване на живо) Модератор: Юлиан Попов, посланик на добра воля по климата и енергетиката за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 (Великобритания/България) Замърсяването на въздуха е сериозен екологичен и социален проблем, който поставя много предизвикателства, свързани с управлението и смекчаването на вредното му въздействие. Това е въпрос, пред който са изправени всички държави-членки на ЕС, както и ЕС като цяло. Време е да се преосмислят сегашните подходи за решаване на проблема и да се премине от визии и амбиции към жизнеспособни решения и конкретни действия. Ефективните действия за намаляване на въздействието от замърсяването на въздуха изискват дълбоки промени както в политиките, така и в начина на живот и нагласите. 15:00 – 15:15       Семейна снимка 15:15 – 15:30       Откриване на арт инсталации „reНДК“ „reНДК“ е кампания на Националния дворец на културата, чиято цел е да насърчи рециклирането на отпадъци. Тя е част от инициативата на Министерството на околната среда и водите за намаляване на употребата на пластмаса по време на събитията от Българското председателство. Началото на кампанията ще бъде дадено в 15:00 часа на 10 април в Националния дворец на културата, където ще бъдат открити три внушителни арт инсталации от пластмаса, разположени в различни пространства в сградата. 15:30 – 17:00       Сесия II: По-добри решения за по-добро изпълнение Встъпителни думи на д-р Нено Димов, министър на околната среда и водите (излъчване на живо) Модератор: Мартин Несбит, началник на отдел „Управление на климата“, Институт за европейски политики в областта на околната среда Българското председателство на Съвета на ЕС отчита значението на правилното изпълнение на политиките и прилагането на законодателството на ЕС и е избрало по-доброто регулиране като един от ключовите си приоритети. Ще бъде организирана дискусия, насочена към намиране на работещи решения за подобряване на прилагането в областта на околната среда. Министрите ще обсъдят три основни теми: съществуващите инструменти за изграждане на капацитет, сред които инструментът „Peer-to-Peer“ за обмен на добри практики между държавите-членки; междусекторното сътрудничество с акцент върху диалога за чист въздух и диалозите с държавите-членки в рамките на Прегледа на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната сред; рационализиране на задълженията за докладване и намаляване на административната тежест. Дискусията ще наблегне специално на необходимостта от по-голяма съгласуваност между секторното законодателство. 17:00 – 17:30       Пресконференция Участници: Д-р Нено Димов, министър на околната среда и водите Кармену Вела, комисар по околна среда, морско дело и рибарство   11 април 2018 | сряда 10:00 – 10:30       Пристигане в Националния дворец на културата 10:30 – 12:00       Сесия III: Международни преговори по климата и т.нар. диалог „Таланоа“ – пътят напред                                   Сесията e ограничена до министрите на околната среда и климата на Европейския съюз, както и до Европейската комисия                                  Встъпителни бележки на д-р Нено Димов, министър на околната среда и водите (излъчване на живо)                                  Модератор: Юлиан Попов, посланик на добра воля по климата и енергетиката за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 (Великобритания/България) 2018 г. е от решаващо значение за постигането на споразумение относно работната програма по Парижкото споразумение и за гарантиране, че паралелните процеси, предвидени на конференцията COP24, а именно политическата фаза на т.нар. диалог „Таланoa“, прегледът за периода до 2020 г. и събитието на високо равнище по въпросите на изменението на климата, също са успешни и конструктивни. Необходимо е да прецизираме колективното си разбиране за нашите основни искания и червени линии, както и да разработим потенциална рамка на преговорите. Информация за акредитация Акредитираните журналисти могат да вземат своите баджове в четвъртък, 5 април, на регистрацията на вход Б-2 на Националния дворец на културата между 10:00 и 12:00 часа. Журналистите, които пристигат в София в деня на събитието, ще получат баджовете си на същия вход при пристигането си в Националния дворец на културата. Само акредитирани членове на пресата ще имат достъп до Националния дворец на културата. Снимки и видео Всички възможности за медийно отразяване по време на събитието (пристигане, изявления на влизане, ръкостискане, атмосфера преди заседанието, пресконференция) ще бъдат излъчени на живо на сайта на Българското председателство. През целия ден снимки и видео ще бъдат публикувани в секциите „Снимки“ и „Видео“ на сайта. Всички официални снимки от събитието са достъпни и за изтегляне във висока резолюция в страницата на Българското председателство във Flickr. Видео може да се изтегли във висока резолюция от Vimeo. Контакти за пресата В София:           Веселин Желев, v.jelev@government.bg, +359 883 990 247 В Брюксел:        Елица Златева, elitsa.zlateva@bg-permrep.eu, +32 476 996 634