Slider

Новини


СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПРОДЪЛЖАВА ЗЕЛЕНИТЕ ИНИЦИАТИВИ

Сряда, 03 Януари 2018

Коледното дърво е част от домашния уют на всеки християнин по време на рождественските празници през декември. По традиция Столична община предоставя възможност на гражданите след празниците живите саксийни коледни дръвчета да останат част от зеления град – всеки може да засади своето коледно дръвче в избрано от него междублоково пространство. Още една зелена инициатива на София е кампанията за раздаване на безплатни домашни компостери в началото на годината. Инициативата е част от кампанията на Столична община "Компостирай вкъщи", която цели да стимулира гражданите към намаляване на крайния битов хранителен и зелен отпадък, както и да насърчи стремежа към рециклиране на различни типове отпадъци. Съгласно Програмата за управление на отпадъците на Столична община 2015 – 2020 г., през 2018 г. са планирани за закупуване около 1000 бр. домашни компостери с обем от 700 л. При ефективна редовна употреба на компостерите с биоразградими отпадъци от домакинствата, както и при три пъти годишно зареждане със зелени отпадъци (треви, храсти, клони), очакванията са за намаляване на крайния битов отпадък на домакинствата с 550 тона/годишно.