Slider

Новини


13 % ПОВЕЧЕ ТУРИСТИ В СОФИЯ ПРЕЗ 2017 Г.

Сряда, 28 Февруари 2018

Ежегодно София посреща все по-голям брой български и чуждестранни гости, на които предлага възможности за практикуване на различни видове туризъм през цялата година.

През 2017 г. отбелязваме 13% увеличение при броя на регистрираните в местата за настаняване гости на града и 15% увеличение на броя на реализираните нощувки, в сравнение с 2016 г.

През 2017 г. София е посетена от 1 346 993 туристи, от които 65 % са чужденци. Най-многобройни сред чуждестранните посетители са тези от Италия (69 574), Великобритания (64 716), Германия (61 585), Гърция (57 734) и Израел (51 472).

А най-голям ръст отчитаме при туристите oт Нидерландия (+57 %), Испания (+51 %), Ирландия (+51 %), Белгия (+40 %), Италия (+36 %).

Добри са резултатите, постигнати и по отношение на далечните пазари, които оценяваме като перспективни за София. Освен за туристите от САЩ, София се превръща във все по-интересна дестинация и за туристите от Китай (+48 %), Индия (+ 31 %) и Австралия (+15 %).

Важно е да се отбележи, че през 2017 г. при почти всички пазари се отчита ръст. Спад се наблюдава само при гостите от Норвегия (-11 %), Армения (-7 %), Словения (-3 %) и Канада (-2 %).

При нощувките е постигнат ръст от 15 %, като през 2017 г. техният брой достига 2 444 684. Реализираните нощувки от българи са 770 201 или 32 % от всички нощувки.

Сред чужденците най-много нощувки са реализирали гостите от Италия (150 313), Великобритания (131 486) и Израел (120 071), а най-голям ръст се отчита при нощувките, реализирани от туристите от Нидерландия (62,49%), Ирландия (61,46%) и Испания (54,10%).

Средната продължителност на престоя на туристите в София се запазва на 1,8 дни, като за българските гости тя е 1,7 дни, а за чуждестранните 1,9 дни. Най-дълго остават в София гостите от Грузия (средно 2,7 дни), Беларус (2,7) и Латвия (2,6).