Slider

Новини


София - домакин на Седмата среща на върха „16+1” през юли

Петък, 06 Юли 2018

В периода 6-7 юли 2018 г. в София ще се проведе Седмата среща на върха „16+1” заедно със съпътстващ бизнес форум.

Седмата годишна среща ще събере заедно у нас лидерите на 16-те страни от ЦИЕ и КНР. Програмата на събитието предвижда пленарна среща на правителствените ръководители и секторни заседания в почти всички области на сътрудничеството -инфраструктура, енергетика, технологии, туризъм, култура, човешките контакти. На съпътстващия официалните разговори бизнес форум се очаква да присъстват около 1000 бизнесмени от всички участващи страни, като половината от тях са в състава на китайска делегация.

Престижният международен формат дава възможност за активизиране на отношенията между всяка от участващите страни, както и на регионалното сътрудничество.

София беше избрана за домакин на формата „16+1“ в конкуренция с Чехия и Хърватия по време на предишната, Шеста годишна среща, която се проведе в Будапеща през ноември 2017 г.

Повече информация за Срещата на върха през юли в София може да намерите в специално създадения за събитието интернет портал - http://ceec-china-bulgaria.org.