Slider

Новини


ВИЗИЯ ЗА СОФИЯ ЩЕ БЪДЕ ПРЕДЛОЖЕНА ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

Четвъртък, 30 Август 2018

По единодушно решение на Столичния общински съвет българската столица разработва своя стратегия за дългосрочно развитие – „Визия за София“ за запазване на уникалното от духа, духовността и спомена за миналото, за общо решение какъв потенциал има София и как заедно да го развиваме. Работата по създаването на "Визията" започна през май 2017-а, когато Общинският съвет прие разработените методически насоки. Днес тече трети от общо седем етапа – събира се цялата налична информация за града от всички източници - общината, академичните среди, неправителствените организации и бизнеса по седем основни направления: Хора, Идентичност и култура, Транспорт, Околна среда, Градска среда, Икономика, Управление… След събирането на знанието за града започва формирането на предложения за цели на "Визията". Това предстои да се случи на етап 4, тоест в края на годината. Етап 5 - ще бъде търсена обратна връзка по предложенията за цели от всички, които са се включили до този етап - експерти, НПО, представители на бизнеса, на администрацията, политици от различни партии и групи, а след това и мнението на т. нар. широка публика. Предвидени са публични кампании и срещи, онлайн активности. Целите, които успеят да съберат най-много ангажирани страни, и то от различни сфери, ще излязат на предно място. Впоследствие, в етап 6, ще бъде оформен финалният вариант на "Визията", който ще бъде предложен на Столичния общински съвет за гласуване.

Вижте повече за дългосрочното планиране на развитието на града на https://vizia.sofia.bg.