Slider

Новини


80 години от старта на строежа на националната библиотека

През месец март 2019 г. се навършват 80 години от началото на строежа на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Тя е най-голямата библиотека в страната и най-старият културен институт в следосвобожденска България. Сградата е една от най-емблематичните в столицата. Разположена е в центъра на столицата, в непосредствена близост до централната сграда на Софийския университет „Свети Климент Охридски“. През 1978 г. е обявена за паметник на културата от национално значение. Изградена е в паркова среда по проект на големите български архитекти – Цолов и Василев. Библиотеката е мощен акцент в градоустройствената среда. Над читалните е осигурено горно осветление с армирани стъкла, а фасадите са облицовани с врачански камък. Всичко е запазено оригинално. Обзавеждането е изискано и представително, решено със сдържан детайл, отговарящо на функциите на обекта. Националната библиотека осъществява функциите по събиране, обработване, организиране, съхраняване и предоставяне за ползване на български и чужди граждани печатни и други произведения, издадени на територията на страната. В своята респектираща 140 годишна история нашата най-голяма обществена библиотека и вписала имената на забележителни обществени фигури и личности, благородно посветени на будителството, от което се нуждае всяко време.