Slider

Новини


СОФИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН С УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР

Четвъртък, 10 Октомври 2019

Столична община официално получи от Министерството на туризма удостоверение за вписване в Националния туристически регистър на Организацията за управление на Софийски туристически район. Туристическият район София е един от деветте района на туристическата карта на България. Удостоверението бе връчено по време на ХVI-то международно туристическо изложение „Планините на България - гостоприемство в четири сезона”, което се проведе от 10 до 12 октомври 2019 г. в гр. Смолян. По време на същото изложение директорът на ОП „Туризъм“ и изпълнителен директор на Организация за управление на Софийски туристически район Иво Маринов в специален панел представи създаването и структурата на Софийски туристически район, както и проблемите и бъдещето на туристическото райониране в България. ОП „Туризъм“ участва със свои представители и в дискусионна кръгла маса „Туристическите райони в България – състояние, проблеми и перспективи“.