Slider

Не пропускай


Онлайн запознаване с експозицията на Музей за християнско изкуство

Разгледайте онлайн експозицията на Музея за християнско изкуство, която представя християнското изобразително изкуство по българските земи и е сред най-богати колекции на икони в света.


Моля, посетете - https://artsandculture.google.com/story/christian-art-on-the-bulgarian-lands/xAJyN88Zpcs8Lg

Нашата анкета

Какво в туристическия ни сайт беше най-полезно за вас?
Можете да изберете един отговор:
Резултати Всички анкети