Slider

Новини


Актуалната ситуация Covid-19 в София и България


Сигурността и здравето на жителите и гостите на София е наш основен приоритет!


На тази страница ще намерите информация за ситуацията в София и България, свързана с пандемията Covid-19.


Последна актуализация 13.04. 2022 г.

Считано от 13 април 2022 г. лицата, които пристигат в България от Република Северна Македония, Турция, Румъния, Сърбия, Унгария, Полша, Чехия, Словакия, Израел и Египет, не е необходимо да представят цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване или аналогични документи, съдържащи същите данни. Пълният текст на заповедта на министъра на здравеопазването можете да прочетете тук.


Считано от 1 април 2022 г. отпадат въведените от министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на България, свързани с: носене на защитна маска за лице в закрити обществени места; спазване на физическа дистанция; ограничения в броя на лицата, които могат да посещават едновременно обекти на закрито; ограничения при осъществяване на присъствено обучение във висшите училища;  забрана за свиждания в болниците и социалните услуги; изискването към работодателите за допускане до присъствена работа при възможност на не повече от 50% от персонала.

Здравните власти все пак „силно препоръчват“ носенето на защитна маска за лице в градския транспорт, лечебните заведения, когато има струпване на много хора на открито, както и спазването на физическа дистанция.

Считано от 1 април 2022 г. до 15 май 2022, със заповед на министъра на здравеопазването на Република България, се въвеждат следните противоепидемични мерки относно влизане на лица, пристигащи от други държави, на територията на България:

 • всички лица, пристигащи от други държави на територията на Република България, се допускат при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване или на равностоен или аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС.
 • лицата, които не представят такъв документ, се допускат на територията на страната и се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.

Изключенията от това изискване са посочени в заповедта на здравния министър. Пълният текст на заповедта можете да прочетете тук.


Считано от 21 март 2022 г., отпада изискването за „зелен сертификат“ за всякакви дейности и мероприятия в България, ограничени до момента.


Считано от четвъртък, 17 февруари 2022 г., се актуализира списъкът на държавите по цветови зони, съгласно който е определен редът за влизане в България. С пълния списък на държавите по цветови зони можете да се запознаете тук.


От 1 февруари 2022 г. са в сила временни противоепидемични мерки относно влизане на лица, пристигащи от други държави, на територията на Република България. Повече информация и списък на държавите по зони ще откриете тук.


От 27.01.2022 г., в София-град влизат в сила допълнителни временни противоепидемични мерки

Със заповеди на директора на Столична регионална здравна инспекция се въвеждат следните ограничения:

 • Ограничение до 50 % в капацитет/работна площ/брой лица в обектите и дейности със значение за общественото здраве и заведенията за хранене и развлечения
 • Ограничено работно време от 06:00 часа до 22:00 часа за игралните зали, казината и заведенията за хранене и развлечения, включително и тези към местата за настаняване.
 • Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (с организиран транспорт) и групови посещения на туристически обекти и лагери на територията на област София-град за лица до 18 годишна възраст.

Пълният текст за заповедите можете да намерите тук и тук


Променя се режимът за влизане в България на граждани на Република Северна Македония, Израел, Турция и Сърбия.

Считано от 20 януари 2022 г., гражданите на Република Северна Македония, Израел, Турция и Сърбия и членове на техните семейства, които пристигат от държава-членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, Конфедерация Швейцария, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Северна Македония, Държавата Израел, Република Турция и от Република Сърбия, която е в „червена зона“, се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване или аналогичен документ, едновременно с отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в страната PCR изследване.

Също от 20 януари в „червена зона“ влизат Албания, Босна и Херцеговина, Колумбия, Република Малдиви, Фиджи, Демократична република Сао Томе и Принсипи, Сейнт Винсент и Гренадини.

Това нарежда министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова със своя заповед, издадена на 17 януари 2022 г. С пълния текст на заповедта можете да се запознаете тук.

В заповедта са отразени отправените от туристическия сектор препоръки и предложения.


Считано от 7-и януари 2022 г. влизат в сила нови правила за влизане в Република България.

От 7 януари, петък, лицата, които пристигат у нас от страни, попадащи в „червената зона“, се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване или на аналогичен документ, едновременно с отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в страната PCR тест. Това нарежда министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова със своя заповед, издадена на 5 януари 2022 г.

Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в България и членове на техните семейства, които не представят нито един от посочените документи (за ваксинация или за преболедуване, както и отрицателен резултат от PCR тест), се допускат на територията на страната и се поставят под 10-дневна задължителна карантина. Карантината не подлежи на отмяна.

Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на България и членовете на техните семейства, които представят само един от посочените документи, също се поставят под 10-дневна карантина, която може да бъде отменена, ако лицето представи отрицателен резултат от PCR тест, направен не по-рано от 72 часа след пристигането си в страната.

Също от 7 януари влиза в сила актуализиран списък на държавите по цветови зони. В „зелената зона“ влиза Румъния. В „оранжевата зона“ от същата дата попадат Австрия, Унгария и Люксембург. В „червената зона“ преминават Аржентина, САЩ, Канада, Австралия, Финландия, Швеция, Италия, Испания, Португалия, Черна гора, Малта и др.

С пълния текст на заповедта и със списъка на държавите по цветови зони можете да се запознаете тук.


СРОКЪТ НА ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 31 МАРТ 2022 Г.

Министерският съвет прие решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, считано от 1 декември 2021 г. до 31 март 2022 г. Удължаването на извънредната епидемична обстановка цели ограничаване на разпространението на COVID-19.

Считано от 1 декември 2021 г. със Заповед № РД-01-977/26.11.2021 г. на здравния министър се въвеждат противоепидемични мерки относно влизане на лица, пристигащи от други държави на територията на Република България. Влизането в България ще се извършва съобразно оценка на разпространението на COVID–19 в съответните държави по ясно дефинирани критерии и поставяне на държавите в списък по цветови зони.

Класифицирането на държавите в зелена, оранжева или зелена зона се базира на нивата на риск, свързани с COVID-19. Списъкът се променя често, затова моля, правете справка в сайта на Министерство на здравеопазването.


От 21 октомври 2021 г., със заповед на служебния министър на здравеопазването, в страната се въвеждат временни противоепидемични мерки и „зелен сертификат“ за провеждане на дейности на закрито

В заповедта се посочва:

1. Преустановяват се посещенията в центровете за подкрепа на личностно развитие, детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца. Изключение се допуска само по отношение на центровете за специална образователна подкрепа.

2. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения, конкурси, изпити и други мероприятия с такъв характер.

3. Преустановява се провеждането на тиймбилдинг и други организирани групови мероприятия с такъв характер в трудови колективи.

4. Преустановява се провеждането на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер.

5. Преустановяват се груповите посещения в центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство.

6. Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища.

7. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата във всички общини с достигната 14-дневна заболяемост над 750 на 100 000 население.

8. Преустановяват се присъствените учебни занятия на 50% от паралелките в училищата в общините с достигната 14-дневна заболяемост между 500 и 750 на 100 000 население. Присъственото обучение се осъществява по график, утвърден от министъра на образованието и науката.

9. Преустановяват се присъствените учебни занятия на 50% от паралелките в училищата в общините с достигната 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000 население, при отсъствие на над 20% от учениците в съответното училище и/или поставяне под карантина на над 30% от паралелките. Присъственото обучение се осъществява по график, утвърден от директора на училището.

10. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние по т. 7-9 се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

11. Учебните занятия в училищата и детските градини при присъствено обучение се осъществяват при спазване на Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и детските градини, утвърдени от министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването и публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

12. Всички ученици от пети до дванадесети клас, както и целия педагогически и непедагогически персонал в училищата носят защитна маска за лице по време на престоя и обучението им в училищата.

13. Часовете по физическо възпитание и спорт се провеждат на открито.

14. При провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна среда не се допуска смесване на ученици от различни паралелки.

15. Преустановява се провеждането на присъствени групови занятия за възрастни в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи.

16. Провеждането на присъствени групови занятия за деца в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи се допуска при осигуряване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и не повече от 5 човека в помещение, носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.

17. Преустановяват се посещенията на музеи, галерии, кина, театри, циркови представления, концерти и други сценични прояви на закрито.

18. Преустановява се провеждането на колективни спортове на закрито, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели към лицензирани спортни федерации.

19. Провеждането на спортни състезания за картотекирани състезатели към лицензирани спортни федерации се допуска без публика.

20. Преустановяват се посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси, балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове.

21. Преустановяват се посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, включително и тези към местата за настаняване.

22. Провеждането на събирания от частен характер (кръщенета, сватби и др.) се допуска с участието на не повече от 15 лица на закрито и 30 лица на открито.

23. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв м.

24. На всички пазари, тържища, базари и изложения на открито се създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв м и осигуряване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

25. Преустановяват се посещенията в търговските центрове тип МОЛ, магазините с нетна търговска площ над 300 кв м, базарите и изложенията на закрито. Изключение се допуска по отношение на магазините, които предлагат предимно хранителни стоки, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, доставчиците на пощенски и куриерски услуги, застрахователите, доставчиците на платежни услуги и офисите на телекомуникационните оператори, независимо дали са самостоятелни обекти или са разположени в търговски център тип МОЛ.

26. Преустановява се провеждането на организирани екскурзии и групови посещения на туристически обекти в страната.

27. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.

28. Работодателите и органите по назначаване във всички администрации по смисъла на

чл. 1 от Закона за администрацията организират работния процес на работниците/служителите, като: а) установят работно време с променливи граници и начало на работния ден между 7.30 и 10.00 часа, освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно и б) разпоредят работа от разстояние на най-малко 50% от персонала, освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно.

29. Работодателите в лечебните заведения за болнична помощ, комплексните онкологични центрове, диализните центрове, хосписите и домовете за възрастни хора организират работния процес, като допускат до работа само служители с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

30. Преустановяват се свижданията в лечебни заведения, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий, както и свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

31. Въведените противоепидемични мерки по т. 2, 4, 5, 6, 15, 17, 19, 20, 21, 25 и 26, може да не се прилагат при следните условия:

а) 100% от персонала в съответния обект/лицата, заети с мероприятието са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01- 733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването и

б) ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които:

аа) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или

бб) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

в) условията по букви „аа“ и „бб“ не се прилагат по отношение на лица до 18 годишна възраст.

Пълният текст на заповедта можете да прочетете: тук


От 1 септември 2021 г. до 30 ноември 2021 г. на основание Заповед № РД- 01-733/27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването с цел туризъм влизането на територията на Република България се извършва съобразно оценка на разпространението на COVID-19 в съответните държави по критерии и поставяне на държавите в цветови зони.

Критерии за оценка на разпространението на COVID – 19 са:

 • 14-дневна заболеваемост;
 • седмична положителност на проведените лабораторни изследвания;
 • ниво на изследване в държавата;
 • идентифициране на вариант на SARS-CoV-2, определен като вариант, будещ „безпокойство“;
 • липса на достатъчно информация.

Цветовите зони са, както следва:

 • Зелена зона;
 • Оранжева зона;
 • Червена зона.

Лицата, които пристигат по цветови зони на държавите в Република България

Попадащи държави в Зелена зона

 • Лицата се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване, или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС. В случай, че не предостави такъв лицето се поставя под карантина за 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор. Карантината може да бъде отменена при предоставяне по електронна поща на документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 24 часа от влизането на територията на страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 или от бърз антигенен тест, посочени в Приложение № 2 от Заповедта. Предписанието се отменя в срок до 24 часа от представяне на документа, показващ отрицателен резултат от проведеното изследване.

Попадащи държави в Оранжева зона:

 • Лицата се допускат на територията на страната само при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване, или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС. При не по-малко от 5 на сто общо от влизащите лица от държави от оранжеви зони се провежда изследване за COVID-19 с бърз антигенен тест.

Попадащи държави в Червена зона:

 • Допускат се лица само, които са граждани на ЕС, на ЕИП и Конфедерация Швейцария и членове на техните семейства, които пристигат от държава-членка на ЕС, ЕИП и от Конфедерация Швейцария. Лицата се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване или на аналогичен документ, едновременно с отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в страната на изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат за ЕС за изследване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС за изследване. В случай, че не представят валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване или аналогичен документ се допускат на територията на страната само след представяне на отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в страната на изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат за ЕС за изследване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС за изследване и поставяне под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място, където лицето е посочило, че ще пребивава.

Всички държави, извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, които не попадат в Червена зона, се считат за държави от Оранжева зона.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:

За деца от навършването на 12 до 18 години, които пристигат на територията на страната от държава, попадаща в червена зона се допускат при представяне на отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС за изследване. В случай, че не представят такъв документ се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което е посочено, че ще пребивават.

Румънските граждани, пристигащи в Република България, не е необходимо да предоставят отрицателен резултат от PCR тест или антигенен тест, или документ за завършена ваксинационна схема.

Не е необходимо да се представя отрицателен резултат от PCR тест или антигенен тест на деца до 12-годишна възраст, независимо  от зоната, в която попада държавата от която пристигат.

Списък на държавите съгласно заповедта на министъра на здравеопазването.

Зелена зона:

Република Австрия; Република Полша; Словашка република; Унгария; Република Финландия; Кралство Норвегия; Държавата град Ватикан; Чешка република; Великото херцогство Люксембург; Румъния.

Оранжева зона:

Всички държави извън зелена и червена зона.

Червена зона:

Република Индия; Народна република Бангладеш; Федеративна демократична република Непал; Република Съюз Мианмар; Кралство Бутан; Демократична социалистическа република Шри Ланка; Република Малдиви; Република Южна Африка; Република Ботсвана; Обединена република Танзания; Република Сейшели; Република Намибия; Република Замбия; Султанат Оман; Малайзия; Република Туркменистан; Република Таджикистан; Киргизка република; Монголия; Република Колумбия; Република Чили; Източна република Уругвай; Република Аржентина; Федеративна република Бразилия; Република Парагвай; Многонационална държава Боливия; Република Перу; Република Суринам; Република Панама; Република Коста Рика; Република Гватемала; Белиз; Република Ел Салвадор; Република Куба; Доминиканска Република; Република Кипър; Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия; Република Фиджи; Грузия; Държавата Израел; Кралство Есватини; Ислямска република Иран; Република Северна Македония; Черна гора; Република Косово; Република Казахстан; Съединени Американски щати; Света Лусия; Федерация Сейнт Китс и Невис; Република Ирландия.

Информацията подлежи на актуализация и допълване в зависимост от развитието на епидемичната обстановка.


За повече информация посетете:

Официален сайт на Европейския съюз за безопасно пътуване в цяла Европа - https://reopen.europa.eu/bg/

Сайтовете на Министерство на туризма: - https://www.tourism.government.bg/kategorii/covid-19

Информация и препоръки във връзка с COVID-19 - https://bit.ly/2FRuWS0

Сайта на Министерство на външните работи: - https://www.mfa.bg/bg/

Единен информационен портал на сайта на българското правителство: - https://coronavirus.bg/bg/

Сайта на Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ) - https://srzi.bg/bg

Сайта на Министерство на здравеопазването: - https://www.mh.government.bg/bg/

Сайта на Столична община: - https://www.sofia.bg/covid-19


От 18 август 2021 г. до 31 август 2021 г. на основание Заповед РД-01-701/13.08.2021 г. за изменение на Заповед № РД-01-645 от 28.07.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-673 от 02.08.2021 г., на министъра на здравеопазването с цел туризъм влизането на територията на Република България се извършва съобразно оценка на разпространението на COVID-19 в съответните държави по критерии и поставяне на държавите в цветови зони.

Критерии за оценка на разпространението на COVID – 19 са:

 • 14-дневна заболеваемост;
 • седмична положителност на проведените лабораторни изследвания;
 • ниво на изследване в държавата;
 • идентифициране на вариант на SARS-CoV-2, определен като вариант, будещ „безпокойство“;
 • липса на достатъчно информация.

Цветовите зони са, както следва:

 • Зелена зона;
 • Оранжева зона;
 • Червена зона.

Лицата, които пристигат по цветови зони на държавите в Република България

Попадащи държави в Зелена зона

 • Лицата се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване, или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС. В случай, че не предостави такъв лицето се поставя под карантина за 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор. Карантината може да бъде отменена при предоставяне по електронна поща на документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 24 часа от влизането на територията на страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 или от бърз антигенен тест, посочени в Приложение № 2 от Заповедта. Предписанието се отменя в срок до 24 часа от представяне на документа, показващ отрицателен резултат от проведеното изследване.

Попадащи държави в Оранжева зона:

 • Лицата се допускат на територията на страната само при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване, или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС. При не по-малко от 5 на сто общо от влизащите лица от държави от оранжеви зони се провежда изследване за COVID-19 с бърз антигенен тест.

Попадащи държави в Червена зона:

 • Допускат се лица само, които са граждани на ЕС, на ЕИП и Конфедерация Швейцария и членове на техните семейства, които пристигат от държава-членка на ЕС, ЕИП и от Конфедерация Швейцария. Лицата се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване или на аналогичен документ, едновременно с отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в страната на изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат за ЕС за изследване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС за изследване. В случай, че не представят валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване или аналогичен документ се допускат на територията на страната само след представяне на отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в страната на изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат за ЕС за изследване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС за изследване и поставяне под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място, където лицето е посочило, че ще пребивава. Всички държави, извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, които не попадат в Червена зона, се считат за държави от Оранжева зона.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:

За деца от навършването на 12 до 18 години, които пристигат на територията на страната от държава, попадаща в червена зона се допускат при представяне на отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС за изследване. В случай, че не представят такъв документ се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което е посочено, че ще пребивават.

Румънските граждани, пристигащи в Република България, не е необходимо да предоставят отрицателен резултат от PCR тест или антигенен тест, или документ за завършена ваксинационна схема.

Не е необходимо да се представя отрицателен резултат от PCR тест или антигенен тест на деца до 12-годишна възраст, независимо  от зоната, в която попада държавата от която пристигат.

Списък на държавите съгласно „Приложение № 1 към т. I, 3 на Заповед РД-01-701/ 13.08.2021 г.

Зелена зона:

Зелена зона: Република Австрия, Федерална република Германия, Република Естония, Република Полша, Република Словакия, Унгария, Република Финландия, Република Хърватия, Италианска република, Кралство Норвегия, Република Сан Марино, Държавата град Ватикан, Чехия, Люксембург и Румъния.

Оранжева зона:

Всички държави извън зелена и червена зона.

Червена зона:

Червена зона: Република Индия, Народна република Бангладеш, Федерална демократична република Непал, Мианмар, Кралство Бутан, Демократична социалистическа република Шри Ланка, Република Малдиви, Република Южна Африка, Република Ботсуана, Обединена република Танзания, Република Сейшели, Република Намибия, Република Замбия, Султанат Оман, Малайзия, Туркменистан, Република Таджикистан, Киргизка република, Монголия, Република Колумбия, Република Чили, Източна република Уругвай, Република Аржентина, Федеративна република Бразилия, Република Парагвай, Многонационална държава Боливия, Република Перу, Република Суринам, Република Панама, Република Коста Рика, Република Гватемала, Белиз, Република Ел Салвадор, Република Куба и Доминиканска Република, Република Кипър, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кралство Испания, Фиджи, Грузия, Израел, Кралство Есватини и Ислямска република Иран.

Информацията подлежи на актуализация и допълване в зависимост от развитието на епидемичната обстановка.


От 4 август 2021 г. до 31 август 2021 г. на основание Заповед № РД-01-645/28.07.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-673/02.08.2021 г., на министъра на здравеопазването с цел туризъм влизането на територията на Република България се извършва съобразно оценка на разпространението на COVID-19 в съответните държави по критерии и поставяне на държавите в цветови зони.

Критерии за оценка на разпространението на COVID – 19 са:

 • 14-дневна заболеваемост;
 • седмична положителност на проведените лабораторни изследвания;
 • ниво на изследване в държавата;
 • идентифициране на вариант на SARS-CoV-2, определен като вариант, будещ „безпокойство“;
 • липса на достатъчно информация.

Цветовите зони са, както следва:

 • Зелена зона;
 • Оранжева зона;
 • Червена зона.

Лицата, които пристигат по цветови зони на държавите в Република България

Попадащи държави в Зелена зона

 • Лицата се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване, или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС. В случай, че не предостави такъв лицето се поставя под карантина за 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор. Карантината може да бъде отменена при предоставяне по електронна поща на документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 24 часа от влизането на територията на страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 или от бърз антигенен тест, посочени в Приложение № 2 от Заповедта. Предписанието се отменя в срок до 24 часа от представяне на документа, показващ отрицателен резултат от проведеното изследване.

Попадащи държави в Оранжева зона:

 • Лицата се допускат на територията на страната само при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване, или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС. При не по-малко от 5 на сто общо от влизащите лица от държави от оранжеви зони се провежда изследване за COVID-19 с бърз антигенен тест.

Попадащи държави в Червена зона:

 • Допускат се лица само, които са граждани на ЕС, на ЕИП и Конфедерация Швейцария и членове на техните семейства, които пристигат от държава-членка на ЕС, ЕИП и от Конфедерация Швейцария. Лицата се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване или на аналогичен документ, едновременно с отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в страната на изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат за ЕС за изследване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС за изследване. В случай, че не представят валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване или аналогичен документ се допускат на територията на страната само след представяне на отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в страната на изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат за ЕС за изследване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС за изследване и поставяне под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място, където лицето е посочило, че ще пребивава.

Всички държави, извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, които не попадат в Червена зона, се считат за държави от Оранжева зона.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:

За деца от навършването на 12 до 18 години, които пристигат на територията на страната от държава, попадаща в червена зона се допускат при представяне на отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС за изследване. В случай, че не представят такъв документ се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което е посочено, че ще пребивават.

Румънските граждани, пристигащи в Република България, не е необходимо да предоставят отрицателен резултат от PCR тест или антигенен тест, или документ за завършена ваксинационна схема.

Не е необходимо да се представя отрицателен резултат от PCR тест или антигенен тест на деца до 12-годишна възраст, независимо  от зоната, в която попада държавата от която пристигат.

Списък на държавите съгласно Приложение №1 т. I, 3 на Заповед № РД-01-645/28.07.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Зелена зона:

Република Австрия; Федерална република Германия; Република Естония; Република Литва; Република Полша; Словашка република; Унгария; Република Финландия; Република Хърватия; Кралство Дания; Италианска република; Република Словения; Кралство Норвегия; Република Сан Марино; Държавата град Ватикан; Конфедерация Швейцария; Чешка република; Великото херцогство Люксембург.

Оранжева зона:

 

Всички държави извън зелена и червена зона.

Червена зона:

Република Индия; Народна република Бангладеш; Федеративна демократична република Непал; Република Съюз Мианмар; Кралство Бутан; Демократична социалистическа република Шри Ланка; Република Малдиви; Република Южна Африка; Република Ботсвана; Обединена република Танзания; Република Сейшели; Република Намибия; Република Замбия; Султанат Оман; Малайзия; Република Туркменистан; Република Таджикистан; Киргизка република; Монголия; Република Колумбия; Република Чили; Източна република Уругвай; Република Аржентина; Федеративна република Бразилия; Република Парагвай; Многонационална държава Боливия; Република Перу; Република Суринам; Република Панама; Република Коста Рика; Република Гватемала; Белиз; Република Ел Салвадор; Република Куба; Доминиканска Република; Република Кипър; Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия; Кралство Испания; Република Фиджи; Република Малта; Княжество Андора; Грузия; Княжество Монако.

Информацията подлежи на актуализация и допълване в зависимост от развитието  на епидемичната обстановка.


От 29 юли 2021 г. до 31 август 2021 г. на основание Заповед № РД-01-645/28.07.2021 г., на министъра на здравеопазването с цел туризъм влизането на територията на Република България се извършва съобразно оценка на разпространението на COVID-19 в съответните държави по критерии и поставяне на държавите в цветови зони.

Критерии за оценка на разпространението на COVID – 19 са:

 • 14-дневна заболеваемост;
 • седмична положителност на проведените лабораторни изследвания;
 • ниво на изследване в държавата;
 • идентифициране на вариант на SARS-CoV-2, определен като вариант, будещ   „безпокойство“;
 • липса на достатъчно информация.

Цветовите зони са, както следва:

 • Зелена зона;
 • Оранжева зона;
 • Червена зона.

Лицата, които пристигат по цветови зони на държавите в Република България

Попадащи държави в Зелена зона

 • Лицата се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване, или на аналогичендокумент, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС. В случай, че не предостави такъв лицето се поставя под карантина за 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор. Карантината може да бъде отменена при предоставяне по електронна поща на документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 24 часа от влизането на територията на страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 или от бърз антигенен тест, посочени в Приложение № 2 от Заповедта. Предписанието се отменя в срок до 24 часа от представяне на документа, показващ отрицателен резултат от проведеното изследване.

Попадащи държави в Оранжева зона:

 • Лицата се допускат на територията на страната само при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване, или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС. При не по-малко от 5 на сто общо от влизащите лица от държави от оранжеви зони се провежда изследване за COVID-19 с бърз антигенен тест.

Попадащи държави в Червена зона:

 • Допускат се лица само, които са граждани на ЕС, на ЕИП и Конфедерация Швейцария и членове на техните семейства, които пристигат от държава-членка на ЕС, ЕИП и от Конфедерация Швейцария. Лицата се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС за ваксинация и на отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в страната на изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат за ЕС за изследване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС за изследване. В случай, че не представят документ валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС за ваксинация се допускат след представяне на отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в страната на изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат за ЕС за изследване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС за изследване и поставяне под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място, където лицето е посочило, че ще пребивава.

Всички държави, извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, които не попадат в Червена зона, се считат за държави от Оранжева зона.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:

Румънските граждани, пристигащи в Република България, не е необходимо да предоставят отрицателен резултат от PCR тест или антигенен тест, или документ за завършена ваксинационна схема.

Не е необходимо да се представя отрицателен резултат от PCR тест или антигенен тест на деца до 12-годишна възраст, независимо  от зоната, в която попада държавата от която пристигат.

Списък на държавите съгласно Приложение №1 т. I, 3 на Заповед № РД-01-627/27.07.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Зелена зона:

Република Австрия; Федерална република Германия; Република Естония; Исландия; Република Литва; Република Полша; Словашка република; Унгария; Република Финландия; Република Хърватия; Кралство Дания; Италианска република; Република Словения; Френска република; Кралство Норвегия; Република Сан Марино; Държавата град Ватикан; Конфедерация Швейцария; Чешка република, Румъния

Оранжева зона:

Всички държави извън зелена и червена зона.

Червена зона:

Република Индия; Народна република Бангладеш; Федеративна демократична република Непал; Република Съюз Мианмар; Кралство Бутан; Демократична социалистическа република Шри Ланка; Република Малдиви; Република Южна Африка; Република Ботсвана; Обединена република Танзания; Република Сейшели; Република Намибия; Република Замбия; Тунизийска република; Султанат Оман; Малайзия; Република Туркменистан; Република Таджикистан; Киргизка република; Монголия; Република Колумбия; Република Чили; Източна република Уругвай; Република Аржентина; Федеративна република Бразилия; Република Парагвай; Многонационална държава Боливия; Република Перу; Република Суринам; Република Панама; Република Коста Рика; Република Гватемала; Белиз; Република Ел Салвадор; Република Куба; Доминиканска Република; Република Кипър; Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия; Кралство Испания; Република Фиджи; Емирство Кувейт; Република Малта; Княжество Андора; Кралство Нидерландия; Грузия;

Списъкът подлежи на актуализация и допълване в зависимост от развитието на епидемичната обстановка.


От 19 юли 2021 г., влизането в България ще се извършва съобразно оценка на разпространението на COVID–19 в съответните държави по ясно дефинирани критерии и поставяне на държавите в цветови зони. Това се казва в заповед на министъра на здравеопазването (Заповед № РД-01-597/16.07.2021 г.). Критериите за оценка на разпространението на COVID – 19 са:

 • 14-дневна заболяемост;
 • седмична положителност на проведените лабораторни изследвания;
 • ниво на изследване в държавата;
 • идентифициране на вариант на SARS-CoV-2, определен като вариант, будещ „безпокойство“;
 • липса на достатъчно информация.

Цветовите зони са:

 • Зелена зона;
 • Оранжева зона;
 • Червена зона.

За всяка от зоните се прилагат различни варианти за влизане на територията на Република България.

Вариант № 1: Мерки за лица, пристигащи от държави членки на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария, съобразно цветовите зони:

Попадащи държави в Зелена зона:

Лицата се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване, или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС. В случай, че не предостави такъв лицето се поставя под карантина за 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор. Карантината може да бъде отменена при предоставяне по електронна поща на документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 24 часа от влизането на територията на страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 или от бърз антигенен тест, посочени в Приложение № 2 от Заповедта. Предписанието се отменя в срок до 24 часа от представяне на документа, показващ отрицателен резултат от проведеното изследване.

Попадащи държави в Оранжева зона:

Лицата се допускат на територията на страната само при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване, или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС. При не по-малко от 5 на сто общо от влизащите лица от държави от оранжеви зони се провежда изследване за COVID-19 с бърз антигенен тест.

Попадащи държави в Червена зона:

Лицата  не се допускат на територията на страната.

Вариант № 2: Мерки за лица, пристигащи от държави извън ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария:

Всички лица, пристигащи от държави извън ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария и не попадащи в Червена зона, се считат за пристигащи от оранжеви зони и се допускат на територията на страната само при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване, или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:

Румънските граждани, пристигащи в Република България, не е необходимо да предоставят отрицателен резултат от PCR тест или антигенен тест, или документ за завършена ваксинационна схема.

Не е необходимо да се представя отрицателен резултат от PCR тест или антигенен тест на деца до 12-годишна възраст.

Списък на държавите съгласно Приложение №1 т. I, 3 на Заповед № РД-01-597/16.07.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Зелена зона:

Република Австрия; Федерална република Германия; Република Естония; Исландия; Република Литва; Република Малта; Република Полша; Словашка република; Унгария; Република Финландия; Република Хърватия; Кралство Дания; Италианска република; Република Словения; Френска република; Кралство Норвегия; Република Сан Марино; Княжество Монако; Държавата град Ватикан; Чешка република; Конфедерация Швейцария;

Оранжева зона: 

Всички държави извън зелена и червена зона.

Червена зона:

Република Индия; Народна република Бангладеш; Федеративна демократична република Непал; Република Съюз Мианмар; Кралство Бутан; Демократична социалистическа република Шри Ланка; Република Малдиви; Федеративна република Бразилия; Република Южна Африка; Република Ботсвана; Обединена република Танзания; Република Сейшели; Република Намибия; Република Замбия; Тунизийска република; Султанат Оман; Малайзия; Република Туркменистан; Република Таджикистан; Киргизка република; Монголия; Република Колумбия; Република Чили; Източна република Уругвай; Република Аржентина; Република Парагвай; Многонационална държава Боливия; Република Перу; Република Суринам; Република Панама; Република Коста Рика; Република Гватемала; Белиз; Република Ел Салвадор; Република Куба; Доминиканска Република; Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия; Кралство Испания; Република Фиджи; Емирство Кувейт;Република Кипър;

Държави, за които е налице информация за констатирана значителна негативна промяна в епидемичната ситуация в съответната държава или в отделни нейни територии и специфични противоепидемични мерки за пристигащите от тях лица:
Руска федерация*
Република Португалия*

Пристигащите се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или аналогичен на него документ, показващи отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция (PCR) за COVID-19, считано от датата на пробонабиране, вписана в документа.

Списъкът подлежи на актуализация и допълване в зависимост от развитието  на епидемичната обстановка.


От 1 юли 2021 г., влизането в България ще се извършва съобразно оценка на разпространението на COVID–19 в съответните държави по ясно дефинирани критерии и поставяне на държавите в цветови зони.

От 1 юли 2021 г., влизането в България ще се извършва съобразно оценка на разпространението на COVID–19 в съответните държави по ясно дефинирани критерии и поставяне на държавите в цветови зони От 1 юли, влизането в България ще се извършва съобразно оценка на разпространението на COVID–19 в съответните държави по критерии и поставяне на държавите в цветови зони. Това се казва в заповед на министъра на здравеопазването. Критериите за оценка на разпространението на COVID – 19 са:

 • 14-дневна заболяемост;
 • седмична положителност на проведените лабораторни изследвания;
 • ниво на изследване в държавата;
 • идентифициране на вариант на SARS-CoV-2, определен като вариант, будещ „безпокойство“;
 • липса на достатъчно информация.

Цветовите зони са, както следва:

 • Зелена зона;
 • Оранжева зона;
 • Червена зона.

За всяка от зоните се прилагат различни варианти за влизане на територията на Република България.

Вариант № 1:  Мерки за лица, пристигащи от държави членки на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария, съобразно цветовите зони:

Попадащи държави в Зелена зона

 • Лицата се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване, или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС. В случай, че не предостави такъв лицето се поставя под карантина за 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор. Карантината може да бъде отменена при предоставяне по електронна поща на документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 24 часа от влизането на територията на страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 или от бърз антигенен тест, посочени в Приложение № 2 от Заповедта. Предписанието се отменя в срок до 24 часа от представяне на документа, показващ отрицателен резултат от проведеното изследване.

Попадащи държави в Оранжева зона:

 • Лицата се допускат на територията на страната само при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване, или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС. При не по-малко от 5 на сто общо от влизащите лица от държави от оранжеви зони се провежда изследване за COVID-19 с бърз антигенен тест.

Попадащи държави в Червена зона:

 • Лицата  не се допускат на територията на страната.

Вариант № 2 Мерки за лица, пристигащи от държави извън ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария:

 • Всички лица, пристигащи от държави извън ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария и не попадащи в Червена зона, се считат за пристигащи от оранжеви зони и се допускат на територията на страната само при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване, или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:

За деца до навършване на 12-годишна възраст не е необходимо да представят документи за COVID-19.

Лица, пристигащи от държави, с които Република България е постигнала договореност за свободно преминаване на реципрочна основа не е необходимо да представят документи за COVID-19. Към настоящия момент това са Румъния и Чехия.

Списък на държавите съгласно Приложение №1 на Заповед № РД-01-547/30.06.2021 г. на министъра на здравеопазването

Зелена зона:

Република Австрия; Федерална република Германия; Република Естония; Исландия; Република Литва; Велико херцогство Люксембург; Република Малта; Република Полша; Република Словакия; Унгария; Република Финландия; Република Хърватска; Република Гърция; Кралство Дания; Република Италия; Република Словения; Република Франция; Кралство Норвегия; Република Сан Марино; Княжество Андора; Княжество Монако; Държавата град Ватикан;

Оранжева зона:

Всички държави извън зелена и червена зона.

Червена зона:

Република Индия; Народна република Бангладеш; Федеративна демократична република Непал; Република Съюз Мианмар; Кралство Бутан; Демократична социалистическа република Шри Ланка; Република Малдиви; Федеративна република Бразилия; Република Южна Африка; Република Ботсвана; Обединена република Танзания; Република Сейшели; Република Намибия; Република Замбия; Тунизийска република; Султанат Оман; Малайзия; Монголия; Република Колумбия; Република Чили; Източна република Уругвай; Република Аржентина; Република Парагвай; Многонационална държава Боливия; Република Перу; Република Коста Рика; Република Гватемала; Белиз; Република Ел Салвадор; Република Куба; Доминиканска Република;

Държави, с които Република България е постигнала споразумение за свободно преминаване на реципрочна основа:

Румъния; Чешка република.

Списъкът подлежи на актуализация и допълване в зависимост от развитието  на епидемичната обстановка.

Списъкът на държавите по цветови зони се определя на базата на информацията, публикувана от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) – за държавите членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (ЕС и ЕИП), от Световната здравна организация и Центъра за контрол на заболяванията – Атланта, САЩ – за всички държави и разпространението на варианти на „безпокойство“, като при липса на данни или противоречие в данните официална информация може да бъде събирана чрез публикуваните данни на интернет страниците на националните здравни власти.

Списъкът ще се преглежда най-малко веднъж седмично и при необходимост ще бъде обновяван в понеделник, а при влошаване на епидемичната ситуация в съответната държава може да се обновява и по-често. Обновеният списък влиза в сила от 00.00 часа на следващия ден.

В заповедта детайлно са посочени временните противоепидемични мерки, които важат за лицата, пристигащи от държави членки на ЕС, от ЕИП и Конфедерация Швейцария, съобразно цветовите зони. Посочени са и мерките за гражданите, пристигащи от други държави. В отделна точка на заповедта са посочени и изключенията.

С пълния текст на Заповед № РД-01-547/30.06.2021 г. можете да се запознаете ТУК. В същата заповед, Приложение 1 е публикуван Списък на държавите по цветови зони и на държави с преминаване на реципрочна основа.


ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 31 юли 2021 г.

ВАЖНO:

България се намира в Зелената зона на картата на Европейския съюз съгласно цветния код за класификация на регионите, базиран на епидемиологичната ситуация в страната.

Чешките граждани, както и българските граждани, пристигащи в Република България от Чешка република, не е необходимо да предоставя отрицателен резултат от PCR тест или антигенен тест, или документ за завършен ваксинационен курс.

Румънските граждани, както и българските граждани, пристигащи в Република България от Румъния, не е необходимо да предоставят отрицателен резултат от PCR тест или антигенен тест, или документ за завършена ваксинационна схема.

Не е необходимо да се представя отрицателен резултат от PCR тест или антигенен тест на деца до 5-годишна възраст.

С ЦЕЛ ТУРИЗЪМ, В БЪЛГАРИЯ МОГАТ ДА ПРИСТИГАТ ТУРИСТИ ОТ 97 ДЪРЖАВИ.

От 16 юни 2021 г. до 31 юли 2021 г. на основание Заповед РД-01-498/15.06.2021 г., която допълва Заповед РД-01-416/04.06.2021., допълнена със Заповед РД-01-467/14.06.2021 г. на министъра на здравеопазването, с цел туризъм на територията на Република България се допускат туристи от 97 държави. Държавите са разделени на две групи, като за всяка от двете групи се прилагат различни варианти за влизане на територията на Република България.

Вариант №1 за влизане на туристи на територията на Република България:

 • Чрез документ за завършена ваксинационна схема срещу COVID-19 и изтичане на 14-дневен период, считано от датата на поставяне на последната доза.
 • Чрез документ, показващ положителен резултат от проведено изследване по метода на полимеразна верижна реакция или бърз антигенен тест за COVID-19 - за лицата, преболедували от COVID-19 за периода от 15-тия до 180-тия ден, считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа.
 • Чрез документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция или отрицателен резултат от проведен до 48 часа преди влизането в страната бърз антигенен тест за доказване на COVID-19, считани от датата на проведеното изследване, вписана в документа.

Съгласно Вариант №1 е разрешено влизането от следните държави: Република Австрия; Кралство Нидерландия; Федерална република Германия; Република Полша; Република Гърция; Кралство Дания; Република Естония; Република Словакия; Република Словения; Унгария; Република Финландия; Република Кипър; Република Франция; Република Латвия; Република Хърватия; Република Литва; Република Португалия; Велико херцогство Люксембург; Исландия; Кралство Норвегия; Конфедерация Швейцария; Княжество Лихтенщайн; Република Сан Марино; Княжество Андора; Княжество Монако; Държавата град Ватикан; Република Малта; Република Италия; Кралство Испания; Република Ирландия; Кралство Белгия; Кралство Швеция; Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия; Австралийски съюз; Канада; Грузия; Япония; Нова Зеландия; Република Руанда; Република Корея; Кралство Тайланд; Източна република Уругвай; Обединени арабски емирства; Република Беларус; Република Сърбия; Република Турция; Република Северна Македония; Република Албания; Република Косово; Босна и Херцеговина; Черна гора; Република Молдова; Държава Израел; Емирство Кувейт; Украйна; Съединени американски щати; Китайсканародна Република; Руска Федерация; Списъкът подлежи на актуализация и допълване в зависимост от развитието  на епидемичната обстановка.

Вариант № 2 за влизане на туристи на територията на Република България:

 • Чрез документ за завършена ваксинационна схема срещу COVID-19 и изтичане на 14-дневен период, считано от датата на поставяне на последната доза.
 • Чрез документ, показващ положителен резултат от проведено изследване по метода на полимеразна верижна реакция или бърз антигенен тест за COVID-19 - за лицата, преболедували от COVID-19 за периода от 15-тия до 180-тия ден, считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа.

Съгласно Вариант № 2 е разрешено влизането от следните държави: Арабска република Египет; Народна Демократична Република Алжир; Тунизийска Република; Кралство Мароко; Република Мали; Република Нигер; Република Чад; Република Судан; Държава Еритрея; Федерална Демократична Република Етиопия; Сомалийска Република; Централноафриканска Република; Габонска Република; Република Конго; Федерална Република Нигерия; Република Бенин; Тогоанска република; Република Кот д‘Ивоар; Република Либерия; Република Сиера Леоне; Република Гамбия; Република Сенегал; Република Буркина Фасо; Република Южен Судан; Република Гвинея; Република Гвинея Бисау; Република Мадагаскар; Република Кабо Верде; Република Мавриций; Канарски острови; Коморски съюз; Департамент Майот; Реюнион; Мадейра; Света Елена; Република Сейшели; Демократична република Сао Томе и Принсипи;

Списъкът подлежи на актуализация и допълване в зависимост от развитието на епидемичната обстановка.


Актуализация – 2 юни 2021 г.

Румънските граждани, както и българските граждани, пристигащи в Република България от Румъния, не е необходимо да предоставят отрицателен резултат от PCR тест или антигенен тест, или документ за завършена ваксинационна схема. Не е необходимо да се представя отрицателен резултат от PCR тест или антигенен тест на деца до 5-годишна възраст. (Заповед № РД-01-374/27.05.2021 г., допълнена със Заповед № РД-01-377/27.05.2021 г. на министъра на здравеопазването)

С ЦЕЛ ТУРИЗЪМ, В БЪЛГАРИЯ МОГАТ ДА ПРИСТИГАТ ТУРИСТИ ОТ 97 ДЪРЖАВИ.

 

От 27 май 2021 г. до 31 юли 2021 г., на основание Заповед № РД-01-374/27.05.2021 г., допълнена със Заповед № РД-01-377/27.05.2021 г. на министъра на здравеопазването, с цел туризъм на територията на Република България се допускат туристи от 97 държави. Държавите са разделени на две групи, като за всяка от двете групи се прилагат различни варианти за влизане на територията на Република България.

Вариант №1 за влизане на туристи на територията на Република България:

 • Чрез документ за завършена ваксинационна схема срещу COVID-19 и изтичане на 14-дневен период, считано от датата на поставяне на последната доза.
 • Чрез документ, показващ положителен резултат от проведено изследване по метода на полимеразна верижна реакция или бърз антигенен тест за COVID-19 - за лицата, преболедували от COVID-19 за периода от 15-тия до 180-тия ден, считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа.
 • Чрез документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция или отрицателен резултат от проведен до 48 часа преди влизането в страната бърз антигенен тест за доказване на COVID-19, считани от датата на проведеното изследване, вписана в документа.

Съгласно Вариант №1 е разрешено влизането от следните държави:

Република Австрия; Кралство Нидерландия; Федерална република Германия; Република Полша; Република Гърция; Кралство Дания; Република Естония; Република Словакия; Република Словения; Унгария;   Република Финландия; Република Кипър; Република Франция; Република Латвия; Република Хърватия; Република Литва; Република Чехия; Република Португалия; Велико херцогство Люксембург; Исландия; Кралство Норвегия; Конфедерация Швейцария; Княжество Лихтенщайн; Република Сан Марино; Княжество Андора; Княжество Монако; Държавата град Ватикан; Република Малта; Република Италия; Кралство Испания; Република Ирландия; Кралство Белгия; Кралство Швеция; Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия; Австралийски съюз; Канада; Грузия; Япония; Нова Зеландия; Република Руанда; Република Корея; Кралство Тайланд; Източна република Уругвай; Обединени арабски емирства; Република Беларус; Република Сърбия; Република Турция; Република Северна Македония; Република Албания; Република Косово; Босна и Херцеговина; Черна гора; Република Молдова; Държава Израел; Емирство Кувейт; Украйна; Съединени американски щати; Китайсканародна Република; Руска Федерация;

Списъкът подлежи на актуализация и допълване в зависимост от развитието  на епидемичната обстановка.

Вариант № 2 за влизане на туристи на територията на Република България:

 • Чрез документ за завършена ваксинационна схема срещу COVID-19 и изтичане на 14-дневен период, считано от датата на поставяне на последната доза.
 • Чрез документ, показващ положителен резултат от проведено изследване по метода на полимеразна верижна реакция или бърз антигенен тест за COVID-19 - за лицата, преболедували от COVID-19 за периода от 15-тия до 180-тия ден, считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа.

Съгласно Вариант № 2 е разрешено влизането от следните държави:

Арабска република Египет; Народна Демократична Република Алжир; Тунизийска Република; Кралство Мароко; Република Мали; Република Нигер; Република Чад; Република Судан; Държава Еритрея; Федерална Демократична Република Етиопия; Сомалийска Република; Централноафриканска Република; Габонска Република; Република Конго; Федерална Република Нигерия; Република Бенин; Тогоанска република; Република Кот д‘Ивоар; Република Либерия; Република Сиера Леоне; Република Гамбия; Република Сенегал; Република Буркина Фасо; Република Южен Судан; Република Гвинея; Република Гвинея Бисау; Република Мадагаскар; Република Кабо Верде; Република Мавриций; Канарски острови; Коморски съюз; Департамент Майот; Реюнион; Мадейра; Света Елена; Република Сейшели;Де мократична република Сао Томе и Принсипи;


Здравният министър издаде нови заповеди. Противоепидемичната обстановка в страната се удължава до 31 май 2021 г.

Считано от 1 май 2021 г. всички лица, които влизат на територията на Република България, независимо от тяхното гражданство, трябва да представят един от следните документи:

 • документ за завършена ваксинационна схема срещу COVID-19 и изтичането на 14-дневен период, след поставяне на последната доза;
 • документ, показващ положителен резултат от проведен PCR тест или бърз антигенен тест за COVID-19 - за лицата, преболедували от COVID-19 за периода от 15-тия до 180-тия ден, считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа. 
 • документ, показващ отрицателен резултат от проведен PCR тест до 72 часа преди влизането в страната или отрицателен резултат от проведен до 48 часа преди влизането в страната бърз антигенен тест за доказване на COVID-19, считани от датата на проведеното изследване, вписана в документа.

В случай че лицата не представят документ от изброените по-горе, подлежат на 10-дневна карантина след пристигането си в страната. Карантината може да бъде отменена при представяне на отрицателен резултат от проведено до 24 часа след влизането в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 или от бърз антигенен тест.

Считано от 1 май 2021 г. временно се забранява влизането в България на лица, пристигащи от Индия, Бангладеш, Бразилия и държави и територии в Африка. Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на България и членовете на техните семейства, пристигащи от тези места, подлежат на 10-дневна карантина.

Пълният текст на заповедите можете да прочетете тук:
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/04/29/zapoved_merki_29_04_2021.pdf
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/04/29/zapoved_ob6ti_merki_29_04_21.pdf


На 8 април 2021 г. министърът на здравеопазването издаде нова заповед за противоепидемичните мерки в страната от 12 до 30 април 2021 г.

От 12 април 2021 г. се допуска провеждането на културни и развлекателни мероприятия (фестивали, кина, театри, циркови представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) при използване на не повече от 30% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице и използване само на седящи места (за концерти, фестивали, театри, циркови представления и други сценични прояви). 

От 12 април 2021 г. се допускат посещенията в заведенията за хранене и развлечения при използване на не повече от 50% от капацитета им, ограничено работно време между 6.00 и 23.00 часа.

От 29 април 2021 г. посещенията в дискотеки, бар-клубове, пиано барове, бар-вариете и нощни барове се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им.

От 16 април 2021 г. са разрешени посещенията в игралните зали и казина при използване на не повече от 50% от капацитета им.

От 16 април 2021 г. отпадат и ограниченията за работа на обектите, разположени в търговските центрове.

С пълния текст на Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. можете да се запознаете тук https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/04/08/zapoved-rd-01-220-08-04-2021.pdf


Считано от 1 април 2021 г. в страната се въвеждат следните временни противоепидемични мерки, които остават в сила до 30 април 2021 г.

 • Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната.
 • Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.
 • Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия, включително и такива, провеждани на открито (събори, фестивали и др.). Изключение се допуска по отношение на кина, театри, циркови представления, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, при използване на не повече от 30% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице.
 • Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.
 • Допускат се посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове и плувни басейни и комплекси, СПА центрове, уелнес центрове при използване на не повече от 30% от капацитета им.
 • Преустановяват се посещенията в дискотеки, бар-клубове, пиано барове, бар-вариете и нощни барове, игралните зали и казина.
 • Посещенията в заведенията за хранене и развлечения се допускат само в откритите им площи(тераси, градини и др.), при ограничено работно време в границите между 6.00 и 23.00 часа и носене на защитни маски за лице от персонала.
 • Допускат се и доставки или взимане на храна за дома и офиса, както и румсървиз за гости на местата за настаняване.
 • На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Pаботещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
 • Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа.

С пълния текст на Заповед №РД-01-197/31.03.2021 г. на министъра на здравеопазването можете да се запознаете тук https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/03/31/zapoved-rd-01-197-31-03-2021.pdf


ОТ 22 МАРТ ДО 31 МАРТ 2021 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА СЕ ВЪВЕЖДАТ СЛЕДНИТЕ ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ:

 • Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
 • Преустановява се присъственото провеждане на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.
 • Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища, с изключение на практическите обучения и изпити по практика за професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“, „Здравни грижи“, „Фармация“ и „Обществено здраве“  , както и на държавните изпити и защити на дипломни работи за всички професионални направления.
 • Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови, образователни и обучителни центрове и школи.
 • Преустановяват се посещенията в детски градини, детски ясли, детски центрове, клубове и др.
 • Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.
 • Преустановява се провеждането на културни и развлекателни мероприятия (кина, театри, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и др.), вкл. и на открито (събори, фестивали и др.).
 • Не се допускат събирания и тържества от частен характер с присъствие на повече от 15 човека.
 • Преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективните спортове за лица под 18-годишна възраст. Изключение се допуска за картотекирани спортисти към спортните федерации. Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика.
 • Преустановяват се посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове и плувни басейни и комплекси. Изключение се допуска за картотекирани спортисти към спортните федерации.
 • Преустановяват се посещенията в самостоятелните и прилежащите към места за настаняване балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове.
 • Преустановяват се посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма. Допускат се доставки или взимане на храна за дома и офиса. Ресторантите на територията на местата за настаняване могат да предоставят храна единствено на гости на мястото за настаняване, доставена в съответните стаи.
 • Преустановяват се посещенията в игралните зали и казината.
 • Преустановяват се посещенията на търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите, доставчиците на пощенски и куриерски услуги, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори, доставчиците на съобщителни и комунални услуги и услуги по химическо чистене, намиращи се в търговските центрове.
 • Преустановяват се посещенията в магазините с нетна търговска площ над 300 кв. м., предлагащи нехранителни стоки. Нетна търговска площ е площта, в т.ч. щандовете, която е достъпна за клиентите. Забраната не се отнася за магазини (хипермаркети и супермаркети), предлагащи предимно хранителни стоки.
 • Преустановяват се груповите туристически пътувания с организиран транспорт в страната и в чужбина и груповите посещения на туристически обекти в страната.
 • Физическите и юридическите лица – собственици или управители на търговски, административни или други обекти, предоставящи услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите, като не допускат повече от един човек на 3 кв. м.
 • На пазарите, тържищата и базарите се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Задължително е носенето на защитна маска.
 • Работодателите и органите по назначаване организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма, където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.
 • Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа.
 • Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий.
 • В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените  противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията.

С пълния текст на заповедта на министъра на здравеопазването можете да се запознаете тук: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/03/18/zapoved173.pdf


ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 30 АПРИЛ 2021 Г.

Със заповед на здравния министър противоепидемичната обстановка в страната е удължена до 30 април 2021 г.

ВАЖНО!!! Считано от 29 януари (петък) до 30 април 2021 г. се въвежда изискването пристигащите в България да предоставят документ за отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизането в страната PCR-тест.

Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в страната и членовете на техните семейства, които не представят документа, се поставят под 10-дневна карантина. Изключение от изискването за отрицателен резултат от PCR-тест се допуска за водачите на автобуси, извършващи международен превоз, водачите на товарни автомобили, извършващи или приключващи международен превоз, екипажите на плавателни съдове и въздухоплавателни средства, пограничните работници и транзитно преминаващите през страната.

От 1 февруари до 30 април 2021 г. в закрити обществени места, в т.ч. и в обществения транспорт е задължително носенето на ЗАЩИТНИ МАСКИ за еднократна или многократна употреба. Отпада възможността вместо маска да се използват шлемове или други средства, покриващи носа и устата. Същото изискване важи и за откритите обществени пространства, когато струпването на хора не може да бъде избегнато. Изключение се допуска за клиентите на местата за хранене и питейните заведения, когато посещенията в последните са разрешени, за спортуващите, за децата до 6-годишна възраст, както и за изказващите се по време на семинари, пресконференции и т.н.

ВАЖНО! За периода на противоепидемичната обстановка в страната, до 30 април 2021 г., карта за еднократно пътуване с наземния обществен транспорт в София НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕНА от водача на превозното средство.

Считано от 1 февруари 2021 г.:

 • разрешават се посещенията в кината, както и участието в занятия на творческото, танцовото и музикалното изкуство, при използване на 30% от капацитета на помещения и спазване на физическа дистанция.
 • фитнесите могат да възобновят работата си при използване на до 50% от капацитета на помещенията.
 • работата си възобновяват и търговските центрове, и МОЛ-овете, като малолетните и непълнолетни лица имат право да ги посещават, само ако са придружени от родител, настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.

До 28 февруари са преустановени посещенията в заведенията за хранене и развлечение, като се допускат доставки или вземане на храна за дома и офиса. Изключение от забраната се допуска за ресторантите в местата за настаняване при досегашните изисквания.

Считано от 1 март 2021 г.

 • допускат се посещенията в заведения за хранене и развлечения, с изключение на дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове, при използване на до 50% от капацитета им, отстояние от 1,5 м. между облегалките на столове на две съседни маси и носене на защитни маски за лице от персонала.

Пълният текст на заповедите на министъра на здравеопазването можете да прочетете тук: https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/


От 12:00 часа на 23.12. 2020 г. България възобновява полети от Обединеното кралство и Северна Ирландия. Пристигащите пътници от Великобритания ще бъдат изследвани с антигенни тестове и поставени под 10-дневна карантина.

От 1.1.2021 пристигащите пътници от Великобритания ще се допускат на територията на Република България при предоставен документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19, считани от датата на проведеното изследване, вписана в документа.

От 00.00 часа на 21.12. 2020 г. до 31.01.2021 г. се забранява влизането на територията на Република България през всички гранични пунктове, с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт на всички лица, които пристигат с начална точка на отпътуване от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Забраната не се отнася за българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България, както и членовете на техните семейства. Обръщаме внимание, че при пристигането си в България те подлежат на задължителна 10-дневна карантина в дома си или в друго място за настаняване, в което са посочили, че ще пребивават. Заповед № РД-01-720/20.12.2020 г. на министъра на здравеопазването.

ОТ 23,30 Ч. НА 27 НОЕМВРИ, ПЕТЪК, ДО 21 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. СЪС ЗАПОВЕД № РД-01-677/25.11.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО СЕ ВЪВЕЖДАТ СЛЕДНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

 • Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
 • Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.
 • Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.
 • Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.
 • Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тим билдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.
 • Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (кина, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и други). Изключение се допуска по отношение на театрите, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.
 • Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.
 • Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица до 18 годишна възраст, с изключение на международните спортни състезания, които са започнали към датата на влизане в сила на тази заповед. Всички спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица над 18 годишна възраст и международните спортни състезания за лица до 18 годишна възраст се провеждат без публика.
 • Преустановяват се посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях.
 • Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма. Допускат се само доставки или взимане на храна за дома и офиса.
 • Преустановяват се посещенията в игралните зали и казина.
 • Преустановяват се посещенията на търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други доставчици на съобщителни услуги в тях.
 • Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната.
 • С целия текст на заповедта на министъра на здравеопазването можете да се запознаете ТУК.


  Считано от 06.00 часа на 25.10.2020 г. до 00.00 часа на 08.11.2020 г., на територията на област София-град, не се допускат посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито.  (Съгласно Заповед РД-01-718/ 24.10.2020 на директора на Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ).

  С пълния текст на Заповед РД-01-718/ 24.10.2020 можете да се запознаете ТУК.

  Считано от 22.10.2020 г., на територията на Република България, всички лица са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, национални центрове по проблемите на общественото здраве, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, летища, метростанции, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др. (Съгласно Заповед РД-01-609/21.10.2020 на министъра на здравеопазването на Република България)

  Считано от 22.10.2020 г., на територията на Република България, всички лица са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) когато се намират на открити обществени места, на оито има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. (Съгласно Заповед РД-01-609/21.10.2020 на министъра на здравеопазването на Република България)

  Изключение от задължението носенето на защитна маска за лице се допуска за:

  а) клиентите в местата за хранене и в питейните заведения;
  б) спортуващите на открито и закрито за времето на физическата дейност;
  в) участниците в конгресно-конферентни мероприятия, брифинги, пресконференции и семинари по време на изказване (лекция, презентация и др.) при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници;
  г) участниците (водещи и гости) в телевизионни предавания при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници;
  д) децата до 6 годишна възраст.

  Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се прилага и за всички лица, които се намират на открити обществени места.

  С пълния текст на Заповед РД-01-609/ 21.10.2020 на министъра на здравеопазването можете да се запознаете ТУК.


  Със заповед на министъра на здравеопазването, считано от 1.10.2020 г., носенето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) е задължително за всички лица, когато се намират в закрити обществени места: транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, национални центрове по проблемите на общественото здраве, административни учреждения, железопътни гари и автогари, летища, метростанции, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др.

  Носенето на защитна маска за лице не е задължително в местата за хранене и в питейните заведения.

  Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) на всички открити обществени места е препоръчително.

  С пълния текст на Заповед № РД-01-547/30.09.2020 г. на министъра на здравеопазването можете да се запознаете ТУК.

  Със заповед на министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов, считано от 1.10.2020 г. на територията на Република България е разрешено влизането на:

  Българските граждани, гражданите на държави членки на Европейския съюз (ЕС), Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан) и членовете на техните семейства (включително лицата, които са във фактическо съжителство с тях); гражданите на Австралийски съюз, Канада, Грузия, Япония, Нова Зеландия, Република Руанда, Република Корея, Кралство Тайланд, Република Тунис, Източна република Уругвай, Обединените арабски емирства, Украйна, Република Сърбия, Република Беларус и Република Турция; лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства; лицата, притежатели на българска виза за дългосрочно пребиваване вид „D“, както и лицата, които имат разрешение за пребиваване в държава-членка на Европейския съюз, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, или в страна по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан) и членовете на техните семейства;

  Всички горепосочени лица на, които е разрешено влизането в България, и които пристигат с начална точка на отпътуване от държави членки на Европейския съюз, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан), от Австралийски съюз, Канада, Грузия, Япония, Нова Зеландия, Република Руанда, Република Корея, Кралство Тайланд, Република Тунис, Източна република Уругвай, Обединените арабски емирства, Република Сърбия, Република Беларус и Република Турция се допускат на територията на страната без да е необходимо да представят документ, показващ отрицателен резултат от изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19.

  По смисъла на заповедта на министъра на здравеопазването държавата, от която лицето пристига, държавата-начална точка на неговото отпътуване, независимо от престой, свързан с транзитното му преминаване през други държави по време на придвижването му.

  Всички лица, на които е разрешено влизането на територията на Република България, и които пристигат с начална точка на отпътуване от всички трети страни извън - държави членки на Европейския съюз, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан), от Австралийски съюз, Канада, Грузия, Япония, Нова Зеландия, Република Руанда, Република Корея, Кралство Тайланд, Република Тунис, Източна република Уругвай, Обединените арабски емирства, Република Сърбия, Република Беларус и Република Турция, се допускат на територията на Република България при предоставен документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19, считани от датата на проведеното изследване, вписана в документа.

  С пълния текст на Заповед № РД-01-547/30.09.2020 г. на министъра на здравеопазването можете да се запознаете ТУК.


  За повече информация посетете:

  Официален сайт на Европейския съюз за безопасно пътуване в цяла Европа - https://reopen.europa.eu/bg/

  Сайтовете на Министерство на туризма: - https://www.tourism.government.bg/kategorii/covid-19

  Информация и препоръки във връзка с COVID-19 - https://bit.ly/2FRuWS0

  Сайта на Министерство на външните работи: - https://www.mfa.bg/bg/

  Единен информационен портал на сайта на българското правителство: - https://coronavirus.bg/bg/

  Сайта на Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ) - https://srzi.bg/bg

  Сайта на Министерство на здравеопазването: - https://www.mh.government.bg/bg/

  Сайта на Столична община: - https://www.sofia.bg/covid-19


  С развитието на ситуацията до 30 септември можете да се запознаете ПО-ДОЛУ.


  По решение на правителството извънредната епидемична обстановка в България се удължава до 30 септември 2020 г.


  По решение на правителството извънредната епидемична обстановка в България се удължава до 31 август 2020 г. Противоепидемичните мерки остават без промяна.

  От 31.07.2020 г., гражданите на Украйна и Йордания могат да влизат в България без PCR тест.

  В България срещу отрицателен PCR тест, направен през последните 72 часа, могат да влизат гражданите на Северна Македония, Сърбия, Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, Молдова, Израел и Кувейт. На българските гранични власти трябва да бъде представен документ, показващ отрицателен резултат, който да съдържа имената на лицето, съгласно документа за самоличност, с който пътува, данни за лабораторията, извършила изследването, дата, на която е направен PCR тестът, изписани на латиница метод (PCR) и отрицателен резултат (Negative).

  PCR тест не се изисква за лица, пристигащи у нас от държави-членки на ЕС, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, страни по Шенгенското споразумение, както и от Австралия, Канада, Грузия, Япония, Мароко, Нова Зеландия, Руанда, Република Корея, Тайланд, Тунис, Източна република Уругвай. Те не подлежат и на 14-дневна карантина.  

  Това нарежда министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов със Заповед № РД-01-443/30.07.2020 г. С пълния текст на заповедта можете да се запознаете ТУК


  По решение на правителството извънредната епидемична обстановка в България се удължава до 31 юли 2020 г. Противоепидемичните мерки остават без промяна.

  От 16 юли 2020 г., в България без 14-дневна карантина и без PCR тест могат да влизат всички лица, които пристигат от следните трети държави: Исландия, Кралство Норвегия, Швейцария, Княжество Лихтенщайн, Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан, Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Мароко, Нова Зеландия, Руанда, Република Корея, Тайланд, Тунис, Източна република Уругвай и Украйна.

  Всички пристигащи от Швеция и Португалия, както и от всички трети страни извън изброените по-горе, при влизането си в България трябва да представят документ за отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода PCR. Гражданите, които не предоставят такъв документ, ще бъдат поставени под 14-дневна карантина.(Заповед № РД-01-405/15.07.2020 г. )


  Във връзка с удължената до 15 юли 2020 г. епидемична обстановка, министърът на здравеопазването издаде четири нови заповеди. Всички заповеди можете да прочетете тук: https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/

  Извънредната епидемична обстановка в България се удължава до 30 юни 2020 г. Превантивните противоепидемични мерки остават без промяна и трябва да се спазват.

  От 23 юни 2020 г, носенето на предпазна маска или друго средство отново става задължително на всички закрити обществени места.

  Носенето на защитна маска за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата, в т.ч. кърпа, шал, шлем и др., е задължително на всички закрити обществени места. Изключение се допуска за клиентите в местата за хранене и питейните заведения. Това нарежда здравният министър. С пълния текст на Заповед № РД-01- 354/22.06.2020 г., която влиза в сила от 23.06.2020 г., можете да се запознаете тук: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/06/22/zapoved__rd-01-354- 22062020_g.pdf

  Считано от 20 юни 2020 г., пристигащите лица от Кралство Белгия не подлежат на 14-дневна карантина.

  От 18 юни, съгласно заповед на министъра на здравеопазването, отпада 14-дневната карантина за пристигащи у нас от Исландия, Кралство Норвегия, Швейцария, Княжество Лихтенщайн, Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата-град Ватикан. Със същата заповед се позволява и всички лица, които имат разрешение за пребиваване в държава-членка на Европейския съюз, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, или в страна по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата-град Ватикан) и членовете на техните семейства да влизат на територията на РБългария. С пълния текст на заповедта можете да се запознаете тук: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/06/17/zapoved__rd-01-341- 17062020_g.pdf

  СЪОБЩЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА – от 15 юни 2020 г, с цел туризъм, без 14-дневна карантина, в България могат да пристигат туристи от 34 държави. Пълният текст ще намерите тук: http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/covid-19/suobshtenie-na-ministerstvoto-na-turizma-s-cel-turizum-bez-14-dnevna-karantina-v

  Носенето на маски остава задължително в градския транспорт, аптеките и болниците. На всички останали обществени места носенето на маски е препоръчително.

  От 15 юни се въвежда 14-дневна карантина за всички пристигащи у нас от Швеция, Белгия, Великобритания и Северна Ирландия, Португалия, както и от всички трети страни, с изключение на Сърбия, Босна и Херцеговина и Черна гора.

  От 15 юни отпада 14-дневната карантина за пристигащите от Ирландия, Испания, Малта и Италия.

  От 15 юни се разрешава провеждането на конгреси, конференции, семинари, изложения и културно-развлекателни мероприятия при заетост на 50% от местата.

  От 15 юни дискотеките, нощните клубове и пиано баровете възобновяват дейността си. Изискването е да бъдат спазвани въведените в страната противоепидемични мерки.

  От 15 юни се разрешава провеждането на спортни мероприятия на открито и закрито при заетост на местата до 50%.

  Заповедите на министъра на здравеопазването можете да прочетете тук: https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/

  От 1 юни 2020 г. България приема туристи от 29 държави. Предупрежденията да бъдем предпазливи остават. Запознайте се със съобщението на министъра на туризма на Р.България ТУК.

  Актуална информация за Covid-19 в България можете да намерите тук: https://coronavirus.bg/arcgis/apps/opsdashboard/index.html#/ecacd239ee7e4fba956f7948f586af93

  Носенето на защитна маска за лице ( или кърпа, шал, шлем, които покриват носа и устата ) в закрити обществени места е задължително.

  Спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство, които се намират на открити обществени места, в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки;

  Общественият градски транспорт и такситата работят. В градския транспорт може да се пътува само с поставена маска. При липса на такава пътуващите биват глобявани.

  От 8.30 до 10.30 ч се забранява пазаруването в магазините на лица под 60 годишна възраст.

  Националният оперативен щаб препоръчва повече от двама възрастни хора да не се събират на едно място.

  При струпване на хора пред търговски обекти се препоръчва хората да бъдат на поне 2 м един от друг и стриктно да спазват мерките след влизане в обекта.

  Музеите и галериите, библиотеките и различни атракции в София отвориха отново. Прочетете повече ТУК.

  От 26 май, се разрешават културно-развлекателни мероприятия (театри, концерти,сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица и други), при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито и до 50% от общия им капацитет на открито и при максимален капацитет на използване на залите (читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти, военни клубове и други) според квадратурата на помещението при заетост на местата не повече от 20 човека за груповите занимания, и не повече от 1 човек на 4 кв. м. площ.

  В София са отворени заведенията на открито. От 01.06.2020 г. се разрешават посещенията в закрити площи на ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе-сладкарници, детски и спортни съоръжения на закрито, увеселителни и игрални зали, в т.ч и тези в търговски центрове тип МОЛ, барове, с изключение на дискотеки, пиано-бар и нощен бар.

  Разрешена е дейността на Медикъл/СПА, СПА и уелнес центровете на територията на цялата страна.

  От 18.05.2020 г. отвориха врати търговските центрове тип МОЛ и фитнес залите при спазване на всички противоепидемични мерки.

  В София работят общинските пазари. При посещение е задължително носенето на маска.

  От 27.05.2020 г. ще се възстановят професионалните футболни състезания и тренировки, указанията са утвърдени https://coronavirus.bg/bg/news/265.

  Пристигащите от чужбина подлежат на 14 -дневна карантина. Информация за изключенията можете да намерите тук: (Заповед РД-01-262 от 14.05.2020 г.)

  От 1 юни пада 14-дневната карантина с Гърция и Сърбия. Преминаването през границата от 1 юни с тези държави ще става с попълване на декларация, като в нея ще се посочва, че съответният преминаващ е запознат с епидемиологичната ситуация в страната, в която влиза. Декларацията се представя на органите на граничния здравен контрол декларация по образец - Приложение № 1 към Заповед № РД-01-274/21.05.2020 г. 274/21.05.2020 г.

  От 22 май, отпада забраната гражданите на ЕС и на страни по Шенгенското споразумение (включително Светлейшата Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако̀ и Държавата град Ватикан) да влизат на територията на България. Повече информация ще намерите тук: https://coronavirus.bg/bg/news/267

  Всеки турист, който избере България като дестинация за своята почивка, ще бъде длъжен да попълни Декларация за пътуване на собствен риск. Декларацията е изготвена от Министерство на туризма на осем езика – BG/EN/DE/RUS/FR/RO/GR/RS. Образец на декларацията можете да намерите тук: http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/covid-19/deklaraciya-za-putuvane-na-sobstven-risk.

  Актуална информация за мерки и ограничения на придвижването в Европа и по света можете да намерите тук: https://mfa.bg/bg/situationcenter

  Медицинска помощ


  В случай че почувствате симптоми на възможна COVID-19 инфекция (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, болки в гърлото, хрема, отпадналост, мускулни болки и др.) обадете се на личния си лекар или на тел.112 за по-нататъшни инструкции.

  Важно за чуждестранни граждани!

  Чуждестранните граждани, които не могат да се завърнат в страната си поради възникнали промени в ситуацията, свързана с пандемията, да се свържат с дипломатическата мисия/представителство на тяхната страна.

  Тази страница ще се актуализира редовно при постъпване на нова информация.

  Важни телефонни номера при необходимост от съдействие във връзка с разпространението на COVID-19:

  На тел. 112 е създадена спешна линия, на която могат да се задават въпроси от обхвата на заповедите на министъра на здравеопазването, свързани с COVID-19.

  Денонощни телефони на Ситуационния център на Министерство на външните работи.
  +359 2 948 2404
  +359 2 971 3856
  +359 2 948 3052
  +359 2 948 2552
  +359 2 948 2085

  Денонощен телефон на Министерство на здравеопазването.
  +359 2 807 87 57

  Гореща телефонна линия на Министерство на здравеопазването:
  +359 2 9301 152
  +359 2 9301 253

  Министерство на туризма


  +359 2 904 6895
  +359 2 904 68 11
  +359 885 096 937 (за почивните дни)

  Въведени ограничения


  Всички лица, когато се намират в закрити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в заповедта на министъра на здравеопазването. (Заповед РД-01-262 от 14.05.2020 г.)

  Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство да се спазва от всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки).(Заповед РД-01-262 от 14.05.2020 г.). С информация относно изискванията за организация на посещенията на лицата във всички национални паркове, природни паркове, планини и др. обособени места с паркова среда, извън населените места, на територията на общините, можете да се запознаете тук.

  За повече информация посетете


  Единен информационен портал на сайта на българското правителство:
  https://coronavirus.bg/bg/

  Сайтът на Министерство на здравеопазването:
  https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/

  Министерство на външните работи:
  https://www.mfa.bg/bg/customnews/main/24736

  Столична община:
  https://www.sofia.bg/covid-19