Slider

Календар на събитията


Избрани събития от календара на София

Виж карта на събитията

сряда 04 април 2018
02 април 2018 - 08 април 2018
Януари 2019
04.04.2018

ОФИЦИАЛНА СМЯНА НА КАРАУЛА ПРЕД ПРЕЗИДЕНТСТВОТО

С тържествена смяна на гвардейския представителен караул пред сградата на президентската администрация се отбелязват националния и официалните празници в република България. Официална смяна на караула се извършва всяка първа сряда на месеца от 12:00 ч.
Фестивали и чествания
04.04.2018
Музикално и танцово изкуство