Slider

Новини


СОФИЯ, ЗАЕДНО С ЕСТОНИЯ И ОУЛУ, ФИНЛАНДИЯ, Е ИЗБРАНА ЗА КООРДИНАТОР НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО ПАРТНЬОРСТВО ДИГИТАЛЕН ПРЕХОД В РАМКИТЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ГРАДСКИ ДНЕВЕН РЕД ЗА ЕС

Четвъртък, 01 Март 2018

Градският дневен ред за ЕС ще се изпълнява посредством иновативен метод на широки партньорства между представители на държавите-членки, градските власти, Европейската комисия, управляващи органи на оперативни програми, Европейската инвестиционна банка, експерти, неправителствени организации и представители на частния сектор.

Основният механизъм за изпълнение на Градския дневен ред са тематичните партньорства. В рамките на тези партньорства Европейската комисия, държавите-членки, европейските градове ще работят заедно за засилването на градското измерение на европейските политики.

Партньорствата ще работят по 12 приоритетно определени теми, в Градския дневен ред за ЕС. София кандидатства и бе избрана заедно с Естония и Оулу, Финландия за координатор на партньорството Дигитален преход. Целта на партньорството е да подобри обществените услуги за граждани и да създаде нови бизнес възможности.

Партньорството ще идентифицира и предложи нови мерки и решения за подобряване на европейското законодателство, финансиране на градски политики в сферата на е- управление, е-здравеопазване, е-образование, използване на отворени данни.