Slider

Новини


СОАПИ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА СОФИЯ

Четвъртък, 01 Март 2018

Екипът на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции /СОАПИ/ участва и спечели място в проекта Digital Cities Challenge /Предизвикателствата към цифровите градове/ на Европейската комисия. Така София става един от общо 15-те града, които проектът ще подкрепи в инициативи към дигитална трансформация на градската среда и обществото. Столицата ни ще бъде включена в специална програма за менторство и работа в мрежа и ще получи стратегическа подкрепа в решаването и изпълнението на конкретни за града проекти.

Инициативата на Европейската комисия Digital Cities Challenge има за цел да помогне на 15 европейски града да насърчават използването на съвременните технологии. Така те ще стимулират своя растеж, ще създават работни места и ще станат по-привлекателни места за живеене. Инициативата включва градове в Европа, които в момента демонстрират стабилен напредък в цифровизацията и които имат силна мотивация да се възползват от предимствата на цифровата трансформация.

Като част от проекта София ще получи безплатна подкрепа, менторство и помощ в изпълнението на проекти, които насърчават по-нататъшните иновации и производителност и най-вече – подобряват качеството на живот в града.

Какво още се предвижда можете да разберете на http://investsofia.com