Slider

Новини


Представители на Столична община и бизнеса взеха участие в първата работна среща по проекта Digital Cities Challenge

Сряда, 09 Май 2018

На 9 май екипът на Столичната агенция за инвестиции организира работна среща “Визия и амбиция” като част от проекта на Европейската комисия ‘Digital Cities Challenge’.

В дискусията взеха участие представители на общината и бизнеса, както и представители на компании за комунални услуги, телекоми и академичните среди. Целта на срещата беше да се формулират визията и амбицията на София за постигане на дигитална зрялост, които да служат като част от пътна карта за създаването на стратегия за цифрова трансформация на града.

Digital CIties Challenge е специализирана програма за менторство и работа в мрежа, стартирана от Европейската Комисия с цел да подпомогне развитието и въвеждането на дигитални политики в 15 европейски града, които да трансформират ежедневието на жителите на градовете, фирмите, работниците и предприемачите. Продължителността на програмата ще е 14-18 месеца, по време на които градовете-участници ще получат специализирани съвети и подкрепа от високопоставени експерти, които ще им помогнат да разработят и приложат дигитална стратегия.