Slider

Новини


Бюджетната комисия към Съвета на ЕС на работна среща в Столична община

Петък, 01 Юни 2018

Членовете на Бюджетния комитет към Съвета на ЕС посетиха Столична община, за да се запознаят с някои от успешно реализираните проекти в София, финансирани с евросредства. На членовете на Комисията беше предоставена информация както за вече реализираните по-големи проекти в града, така и различните възможности за инвестиции и бизнес развитие в българската столица. За миналия програмен период 2007-2013 г. Столична община е привлякла средства за 89 проекта с еврофинансиране на обща стойност близо 3 млрд. лв. Най-големият обект в столицата, който се изпълнява с евросредства, е метрото, по чийто трети лъч се работи и в момента. Останалите проекти са в областта на транспортната и ВиК инфраструктура, енергийната ефективност, екологията, образователната инфраструктура и зоните за обществен отдих. Пред гостите бяха изтъкнати предимствата на София за инвестиции и развитие на бизнес – стратегическо географско положение, високообразовано население и отлични възможности за живот, обучение, туризъм и спорт.