Slider

Новини


В СОФИЯ ЩЕ ПРОЕКТИРАТ ГРАДСКИ „ЗЕЛЕН“ КОРИДОР

Понеделник, 30 Юли 2018

Столичната община беше одобрена за участие като водещ град в проект URBiNAT – URBan-Innovative-NATure, финансиран по Програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз. Проектният консорциум включва още два водещи града: Порто (Португалия) и Нант (Франция), а градове – последователи са Брюксел (Белгия), Хое Тоструп (Дания), Сиена (Италия) и Нова Горица (Словения).

Програма „Хоризонт 2020“ предоставя безвъзмездна финансова помощ за реализация на „зелени“ решения в трите водещи града в проекта. С активното участие на гражданското общество всеки град партньор предстои да предложи за изпълнение проекти, включващи иновативни природосъобразни решения в четири области: Енергия, Вода, Околна среда и Биоземеделие, които ще  формират градски „зелен“ коридор. Като цялостно природосъобразно решение коридорът ще обедини инфраструктурни елементи и градски общностни инициативи, които ще се осъществят върху конкретна територия. Предстои Столична община да определи район, да проектира и изгради софийския „зелен“ коридор и да идентифицира проектните идеи, които да бъдат осъществени в него. Партньори на общината по проекта са УАСГ и Асоциацията за развитие на София. Срокът за изпълнение на предвидените дейности е 5 години.