Slider

Новини


Иновациите са вече и в училищното образование в София

Сряда, 28 Ноември 2018

Цел на София е да бъде град на иновациите. В последните години българската столица се утвърди като регионален център на информационни и комуникационни технологии с над 40 000 заети в IT сектора. Информационните технологии са сред най-бързо развиващите се индустрии - те формират 5.7% от икономиката на града, а иновативните млади хора са големият потенциал на града.

  

София е първият град в България, който следва своя „Стратегия за интелигентна специализация“ още през 2016 г., което дава възможност да се използва по-ефективно капиталът от хора, научна инфраструктура, иновативни продукти и ресурси. В столицата на България е и първият в страната научно-технологичен парк - София Тех Парк АД. Моделът на интелигентния град се развива чрез политики и инструменти, насочени най-вече към младото поколение. Два големи центъра на иновативното мислене очакват децата в София – най-големият детски научен център в Източна Европа „Музейко“ и Интерактивният детски център TechnoMagicLand. Чрез Асоциацията за развитие на София се организират няколко години поред и хакатони, на които пред младите хора се поставят градски задачи, за да им търсят решение. Над 10 стартиращи компании започнаха своята работа от тези хакатони. На 4 декември, в края на 2018 г., ще започне и първото обучение за ученици по предприемачество и дигитални умения в София. Партньори на инициативата са  Стопанският факултет на Софийския университет и Асоциацията на завършилите стопанския факултет.

С цел да подкрепя още по-успешно стартиращите предприятия на своята територия, София се присъедини към международната стартъп платформа SCALE,  международен онлайн портал, създаден с цел да подпомогне развитието на единна прозрачна стартъп екосистема от свързани помежду си eвропейски градове. Програмата стартира тази година и до момента са подготвени и подадени бизнес проекти за над 20 стартъпи. Очаква се в началото на Новата 2019 година да бъдат одобрени първите от тях.