Slider

Новини


Създаване на „Културни мостове“ към успелите български творци е специален приоритет в програма Култура през 2019 г.

Понеделник, 31 Декември 2018

За да бъде част от глобалните културни процеси, София трябва да сверява часовника си с успешните творци и проекти в световен план. В този хилядолетен град творците и публиката могат да се срещнат по вълнуващ и убедителен начин. Затова Столичната програма „Култура“ за 2019 г. е ориентирана в подкрепа на проекти, които насърчават равнопоставеното участие на столични творци и културни оператори в глобалните културни процеси. Насърчавани ще бъдат „културни мостове“ към успели български творци, както и на проекти, които свързват български и европейски творци, които стимулират международното сътрудничество и изграждат продуктивни взаимоотношения с международни партньори. Прочетете повече на: https://kultura.sofia.bg/section-27-sydyrzhatelen_obhvat_z.html