Slider

Новини


София е национален център на културните и творческите индустрии, потвърдиха резултатите на изследване

Понеделник, 31 Декември 2018

Всяка десета организация или предприятие в София е предприятие на творческата икономика, а София е национален център на творческите индустрии. Това потвърдиха направените изводи от изследването "София – град на творческата икономика", представено на 5 декември в Американския център на Столична библиотека. То е съвместeн проект на Обсерватория по икономика на културата и Столична община. Целта на изследването е чрез анализа на културните ресурси да се стимулира ефективното и ефикасно управление на Стратегията за култура на Столична община, както и Стратегията „София – творчески град на киното”. София е открила път да превърне субсидирани сектори до края на 80-те години на ХХ век във фактор за устойчиво развитие и икономически растеж. В българската столица не само е явен приносът на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и на културния туризъм за интегрираното развитие на града, но и те показват сериозен икономически растеж. Основните показатели за изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм относно икономическата им значимост – добавена стойност, заети, оборот, брой организации, преки чуждестранни инвестиции – показват нарастване и положителна динамика за периода 2008 – 2015 г., както и концентрация между 50% до 99% в София. Всяка десета организация или предприятие в столицата е предприятие на творческата икономика. Тези резултати  разкриват сектор, много по-устойчив на икономически дисбаланси от голяма част от секторите в българската икономика, и сектор, който продължава да дава оптимистични цифри, важни за цялостното градско развитие и икономиката на столицата  и основание да наречем София „град на творческата икономика“.

С настоящото изследване София се присъедини към Лондон, Берлин, Виена – градове, изградили културните си политики и стратегии за развитие на основа картографиране на изкуствата, културните и творчески индустрии, културното наследство и културния туризъм.